Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Moje komentarze

 • Cele, dążenia są istotne
  Demokracja bezpośrednia
  Wprowadzić w życie art. 4 konstytucji
  i cały szereg przepisów rozdziału II konstytucji (Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela)
  https://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/s1202/
  Zmiana konstytucji ma być dążeniem
  Te dwa główne cele, powinny być magnesem dla suwerena, narodu. Powinna istnieć niezależna siła polityczna w Sejmie, najpierw trzecia, potem pierwsza...
  Tworzymy partię Narodu
 • Ale jaja
  Ne bis in idem
  (ale szopka)

  Pani Maria Migoń-Karwowska wystąpiła do Sądu Najwyższego z wnioskiem II K 1423/18, aby rozważył możliwość przekazania sprawy rzekomego znieważenia podczas służby kolegi Wojciecha Damaszko (którego odwołał Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro za niesprawne funkcjonowanie) do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Żeby odbiór społeczny nie miał mylnego przekonania o niezdolności tego sądu do obiektywnego i rzetelnego rozpoznania sprawy. Cóż za szlachetność.

  To Sąd Najwyższy ma wiedzieć, czy sędziowie jeleniogórscy razem wódkę piją i biesiadują w Jakuszycach? Szanowna pani Mario, toż wy się już wyłączyliście ze sprawy PR 3 Ds. 359.2017.D postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt VI Ko 104/18, na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. i art. 43 k.p.k. Wszyscy sędziowie złożyli indywidualne wnioski (bez przymusu – domniemam) o wyłączenie ich od rozpoznania przedmiotowej sprawy braci prokuratorskiej związanej z Wojciechem Damaszko. Wnioskom tym nie sposób było odmówić słuszności, bo znacie się jak łyse konie. Myliliście się? Sąd Najwyższy nie jest lekarzem.

  Boję się, że przy takiej poczytalności, ten sąd nie będzie zdolny do obiektywnego i rzetelnego rozpoznania żadnej spawy.

  Nie ma skutku bez przyczyny

  Wasza troska o szacunek w oczach społeczeństwa jest rozbrajająca. Przemyślcie to. Przecież kierując się rzetelnością i tak nie wydacie wyroku negatywnego, bez rozpoznania istoty sprawy. Musicie wyjaśnić przyczynę negatywnego skutku, czyli rozstrzygnąć definitywnie postępowanie I Co 441/16. To nie jest odrębna sprawa, to jest logika (prawda, czy fałsz), akcja – reakcja, zarzut niestosowania prawa (procesowego i materialnego) i obowiązku przestrzegania prawa. Równości obywatela wobec prawa. Dopiero jak odpowiecie na pytanie – dlaczego jedenaście lat nie rozpatrujecie egzekucji czynności zastępowalnej ujętej w pkt. I tytułu wykonawczego I C 1062/08 w oparciu o wykładnię prawa SN III CZP 23/06, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie I Co 2801/12, to będziemy mieli jasność sytuacji czy i kto zgrzeszył. Zasada winy.

  Przemyślcie to. Jeśli Sąd Najwyższy wam pomoże, weźmie współudział w tej szopce, to przecież apelacji nie będziecie można rozpatrzyć w miejscu pracy Wojciecha Damaszko. Chociaż, w tym kraju wszystko możliwe…

  Z poważaniem
  Sędzia Pokoju
  Grzegorz Niedźwiecki
  Notatka służbowa
 • mafia ma więcej moralności
  http://socjolog61.neon24.pl/post/146310,11-lat-zniewolenia
  Z niezadowolenia ku zadowoleniu z państwa polskiego ...
 • to najgorszego kalibru zorganizowana grupa przestępcza
  http://socjolog61.neon24.pl/post/146310,11-lat-zniewolenia
  Niezawisłość sędziów to prawo do bezkarnego łamania prawa
 • Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej na Tomasza Sproch
  Jelenia Góra, dnia 28 września 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  Sąd Najwyższy
  Izba Kontroli Nadzwyczajnej
  za pośrednictwem
  Prezesa Sądu Okręgowego
  w Jeleniej Górze

  Skarga
  Wnoszę o:
  1. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko SSO Tomaszowi Sproch w związku z poświadczeniem nieprawdy, nadużyciem władzy i niedopełnieniem obowiązków i zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie I C 1143/18 bezrobotnego nie z własnej winy Grzegorza Niedźwieckiego

  Uzasadnienie
  Koteryjny sędzia Tomasz Sproch, który wydawał na przestrzeni jedenastu lat kuriozalne orzeczenia w pokłosiu wyroku bez przyczyny II K 467/07, postanowił w dniu 25 września 2018 r. bezzasadnie oddalić wniosek pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego o zwolnienie z kosztów sądowych od pozwu przeciwko prokurator Annie Surowiak, która prowadzi w niedopuszczalnym trybie postępowanie 3 Ds. 359.2017.D i przywłaszczyła mienie Trybunału Narodowego w postaci komputera o wartości 3.338 zł, które nie ma żadnego związku z wysłaniem wiadomości e-mail do wielu adresatów w dniu 1 grudnia 2017 r. Pozostałe szykany dyspozycyjnej prokurator, w postaci próby ubezwłasnowolnienia zdrowego człowieka i narzucenia mu adwokata z urzędu, pozostawię bez komentarza.
  Grzegorz Niedźwiecki jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie ma pracy nie z własnej winy, choć bardzo się o nią stara. Przegrywa z niewiadomych przyczyn konkursy i cofa mu się w ostatniej chwili zaakceptowane aplikacje. Nie ma, bo sędziowie odwrotnie spełniający rolę, godzący w autorytet temidy, wykluczyli go z pracy za granicą, zmuszając jedenaście lat do bycia dyspozycyjnym na pisma procesowe i wezwania. To jest cynizm nie mający odzwierciedlenia w kraju. Sędzia nie ma prawa wysyłać pokrzywdzonego na żebry i służbę. Ma obowiązek ocenić rzeczywisty stan rzeczy.
  Jest bezczelnością nie mająca granic przyzwoitości twierdzenie, że pokrzywdzony powinien gromadzić oszczędności w celu pokrycia niezbędnych opłat sądowych, które nie on od jedenastu lat inicjuje. Jest bezczelnością twierdzenie, że może odłożyć koszty, ograbiając go bezpodstawnie do cna, na kwotę 668.174,80 zł.
  Sędzia Tomasz Sproch musi wykazać złotówkę u Grzegorza Niedźwieckiego, albo pożyczyć mu 650 zł, a potem może oddalić wniosek o zwolnienie z kosztów i opłat sadowych.
  Grzegorz Niedźwiecki nie ma wpływu ani środków przymusu rodziny do sponsorowania mu obronnych spraw. Jest wdzięczny za tolerancję, zrozumienie i grzeczność, że karmią go za prace domowe. Jest to sytuacja wyjątkowa i szczególna spełniająca warunki do zwolnienia z opłat sądowych, zwłaszcza, że winę za wszystko ponoszą barbarzyńscy sędziowie, nadużywający władzy i niezawisłości.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  Bezrobotny – Grzegorz Niedźwiecki
  Wezwanie do mediacji
 • Skarga do Izby Dyscyplinarnej na Marka Gołębiowskiego
  Jelenia Góra, dnia 28 września 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  Sąd Najwyższy
  Izba Dyscyplinarna
  za pośrednictwem
  Prokuratora Okręgowego
  w Jeleniej Górze

  Skarga
  Wnoszę o:
  1. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Markowi Gołębiowskiemu i wyłączenie prokuratur dolnośląskich z prowadzenia represyjnych działań przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu

  Uzasadnienie
  stanowiące komentarz do wypaczonego, stronniczego pisma sąsiada, Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze Marka Gołębiowskiego z dnia 24 września 2018 r., w sprawie PO IV Dsn.294.2018

  Socjopaci, przestępcy i złodzieje nie wyłączają się z postepowań przeciwko nękanemu człowiekowi, bo nie będą mogli dłużej terroryzować niewinnego człowieka.
  Odpowiedzcie na pytanie na jakiej podstawie trwa jedenaście lat ta „etyka”, skoro jest to prowadzone wbrew faktom, ekonomice, wybiórczo i sprzecznie z przepisami prawa.
  Odpowiem wam. Na podstawie bolszewickich zachowań i właśnie samowolnym orzekaniu w swojej sprawie. Oskarżam was o zbrodnie mafijne i to jest podstawa do wyłączenia funkcjonariuszy, którzy godzą w autorytet państwa, władzy prokuratorsko sądowniczej. Są antonimem moralności, etyki, ekonomiki procesowej, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Jesteście zbrodniarzami tylko dlatego, że w organach kontrolnych siedzą bossowie zbrodniarzy i nikt póki co was nie rozliczy. Zapewniam was, że przyjdzie dzień, w którym jak Rudolf Hoess będziecie się modlić i przepraszać za zwyrodnialstwo jakiego się dopuszczacie. Zwyrodnialstwo, bo jedenaście lat gnębić, eksterminować rodzinę za łasz intelektualny (II K 467/07) dokonany w oparciu o fałsz materialny (k. 8 akt sprawy II K 467/07), oraz sfingowany proces cywilny I C 1062/08 wykraczający poza ramy art. 11 k.p.c. i egzekucja czynności zastępowalnej I Co 3259/08, I Co 441/16 w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c. (vide załącznik), jest czymś gorszym od gestapowskich działań.
  W normalnym kraju, wśród ludzi, w pięć minut byłoby to barbarzyństwo zakończone. Wy nie jesteście ludźmi. Wy jesteście wampirami.
  Odpowiecie za te stricte Tomasza Komendy zbrodnie i nie pomoże wam wszechogarniająca korupcja i poplecznictwo dyspozycyjnych żołnierzy. Zapewniam was.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  https://socjolog61.neon24.pl/post/145690,wezwanie-do-mediacji
  Sędzia Pokoju – Grzegorz Niedźwiecki


  Ściąga dla Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze

  Dotyczy: I Co 3259/08. I Co 441/16. II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 11/16…, II S 16/18…
  - - -
  Sygn. akt…

  POSTANOWIENIE

  Dnia…
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w składzie
  Przewodniczący: SSR…
  PO rozpoznaniu w dniu… na posiedzeniu niejawnym
  Sprawy z wniosku wierzyciela
  przeciwko dłużnikowi
  o egzekucję świadczenia niepieniężnego
  postanawia:

  oddalić wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 kpc


  UZASADNIENIE

  Wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie na podstawie art. 1050 kpc egzekucji świadczenia niepieniężnego wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08 poprzez zobowiązanie dłużnika do publikacji na stronie internetowej http://www.jelonka,com /…/ oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania grzywną a w razie niewykonania tej czynności do zastosowania wobec dłużnika grzywny z równoczesnym zakreśleniem terminu do wykonania czynności.

  Sąd ustalił i zważył, co następuje:

  Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08, dłużnik – Grzegorz Niedźwiecki został zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej http://www.jelonka,com w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM „Ligęza” Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach serwisu internetowego http://www.jelonka.com oraz na prowadzonym przez pozwanego blogu internetowym http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl z dnia 23 lutego 2007r w notatce zatytułowanej „Nie kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe informacje, które w rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie były potwierdzone jakimikolwiek dokumentami”.
  Wniosek wierzyciela został oddalony, ponieważ w ocenie Sądu świadczenie, którego dotyczy wniosek nie podlega egzekucji w trybie przewidzianym w art. 1050 kpc, lecz powinno być wykonane w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc jako czynność, którą może wykonać za dłużnika inna osoba. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przy rozstrzygnięciu sprawy kierował się poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie III CZP 23/06 (OSNC 2007/1/11), zgodnie z którym obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., ponadto sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.
  Sąd w tytule wykonawczym, na podstawie którego wierzyciel wniósł o wszczęcie egzekucji nie przewidział obowiązku osobistego działania dłużnika. Jakakolwiek zatem osoba (nie tylko dłużnik) może zamieścić we wskazanych mediach oświadczenie o treści wskazanej w sentencji wyroku aby świadczenie zostało wykonane. Podstawowym bowiem celem prawnym wiązanym z aktem publicznego przeproszenia (ubolewania), na co wskazał Sąd Najwyższy w zatytułowanym powyżej orzeczeniu, jest zniweczenie skutków dokonanego naruszenia dóbr osobistych, a nie uzyskanie satysfakcji, co w drodze przymusu sądowego lub egzekucyjnego i tak przeważnie nie jest możliwe. Sąd nakazał publikację przeprosin w prasie lokalnej i internetowej w celu skorygowania obrazu powoda dotkniętego naruszeniem dobra osobistego w oczach opinii publicznej lub innych osób. Do osiągnięcia takiego skutku nie jest konieczne osobiste działanie dłużnika. Jak wskazano już powyżej, ogłoszenie zgodne z sentencją wyroku w tygodnikach i prasie internetowej mogłaby zamieścić każda osoba, nawet bez wiedzy dłużnika aby wierzyciel uznał, że wyrok został wykonany. Wynika stąd, że wykonanie orzeczenia winno nastąpić w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc. Wierzyciel może żądać wezwania dłużnika do wykonania czynności w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzielenia wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Może także żądać przyznania mu sumy potrzebnej do wykonania czynności. Nie ma natomiast podstaw do zagrożenia dłużnikowi grzywną. W tym stanie rzeczy wniosek nie mógł być uwzględniony.
  W powołanej wyżej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził również, że sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, nie może z urzędu zastosować innego środka, ponieważ granice działania organu egzekucyjnego wyznaczone są treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. Sąd nie mógł zatem wbrew woli wierzyciela na podstawie złożonego przez niego wniosku oraz tytułu wykonawczego upoważniającego do wszczęcia egzekucji na podstawie art. 1050 kpc, zastosować innego sposobu egzekucji, dlatego też wniosek oddalił.
  Wezwanie do mediacji
 • Ściąga dla sędziów jeleniogórskich, zarzuty i skarga
  Odpowiedzcie sobie na pytanie, kto to jest sędzia, do czego został powołany, jaką rolę powinien pełnić, co jest jego zadaniem? Co ślubował i jakim zbiorem zasad powinien się kierować?

  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak jest złodziejem. Przywłaszczyła bezpodstawnie mienie Trybunału Narodowego w postaci laptopa o wartości 3.338 zł, który nie jest dowodem rzeczowym w sprawie PR 3 Ds. 359.2017.D, rzekomego znieważenia SSR Wojciecha Damaszko na służbie. Komputer, z którego dnia 1 grudnia 2017 r. została wysłana obiektywna wiadomość nie podczas rozprawy, tylko o godz. 20:38, jest na załączonym zdjęciu. Nawet ekspertyzy nie trzeba, żeby stwierdzić, iż jest to przedmiotowy nośnik informacji, właściwe źródło nadawacze.
  Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko pozbawił mnie bezpodstawnie 200 zł, oddalając niezasadnie skargę na przewlekłość postępowania Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16, czyli organu procesowego, który stosuje jedenaście lat obstrukcję używając błędnej kwalifikacji prawnej egzekucji. Nie jest to dokonywane bez wiedzy organu drugiej instancji, jest to dokonywane wspólnie i w porozumieniu, bo Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, niedopełnił obowiązków rzetelnego wyjaśnienia zagadnienia prawnego w postępowaniach odwoławczych II Cz 233/17. II Cz 675/17, a także w skargach na przewlekłość postępowania, m.in. II S 16/18 (z naruszeniem art. 12.1 ustawy o skardze i art. 2.2 ustawy o skardze). Zaniechał wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, zbadania przyczyny tego niedorozwoju. Orzekał z naruszeniem zasad działania organów państwa, obowiązku przestrzegania prawa i zasad równości obywatela wobec prawa. Orzekał z rozdwojeniem jaźni.
  W załączeniu ściąga, jak należy postępować w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Mogę uznać te jedenaście lat upokarzania mnie za pomyłki, ale w przypadku trwania w błędzie i nienaprawienia szkody, będą ciążyć na funkcjonariuszach zarzuty bolszewizmu, poważnych przestępstw kryminalnych. Bo to będą działania świadome, już ze znajomością zagadnienia prawnego. Wstrzymam się na tym etapie z ujawnianiem posiadanych informacji, które ośmieszą „nieskazitelnych” funkcjonariuszy publicznych.

  Jelenia Góra, dnia 4 września 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
  Ściąga dla Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze
 • Będzie, będzie się działo...
  Właśnie otrzymałem ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki, że źródłem nadawczym wiadomości e-mail wysłanej dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 m.in. do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, był załączony na zdjęciu komputer, w związku z czym laptop Trybunału Narodowego o wartości 3.338 zł, przejęty przez prokurator Annę Surowiak jako dowód rzeczowy w sprawie, przywłaszczony został bezprawnie. To się nazywa przestępstwo kradzieży zagrożone odpowiedzialnością karną pozbawienia wolności do lat 5 z art. 278 k.k.
  Niezależnie od powyższego, adwokat mój przygotował mi pozew przeciwko sędziemu Wojciechowi Damaszko o znieważenie i zaniechanie rozpatrzenia skargi na oczywistą przewlekłość postępowania I Co 441/16...
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • Zawiadomienie o przestępstwach Marka Klebanowicza
  Jelenia Góra, dnia 29 sierpnia 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki 3767 dzień represjonowany
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Zbigniew Ziobro
  Prokurator Generalny
  Minister Sprawiedliwości

  Dotyczy: A-051-36/18

  Zawiadomienie o przestępstwie
  nadużycia władzy, poświadczenia nieprawdy, niedopełnienia obowiązków, poplecznictwa, gangsterskiego postępowania przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Marka Klebanowicza

  Koteryjny sędzia w piśmie z dnia 10 sierpnia 2018 r. bezustannie powiela te same kłamstwa.

  Po pierwsze, postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08 jest nieważne z mocy prawa (nie tylko art. 5 i 58 k.c.), ponieważ czynność niepieniężna ujęta w tytule wykonawczym I C 1062/08 nie jest czynnością niezastępowalną. Siedem grzywien na łączną kwotę 27.100 zł i 180 dni aresztu były wymuszeniami rozbójniczymi. Postępowanie to winno być umorzone, ale nie w związku z wyczerpaniem możliwości prawnych, tylko wcześniej, w związku z zaniechaniem przez wierzyciela dokonania czynności prawnych, dłużej niż pół roku.

  Po drugie, druga sprawa I Co 441/16 nie jest drugą sprawą tylko tożsamą, ciągiem dalszym uporczywego nękania, wymuszeń rozbójniczych, w oparciu o niewłaściwą kwalifikację prawną. Kwestia podstawy prawnej tego postępowania nie została przesądzona prawomocnym oszustwem kolegów II Cz 675/17, wydanym z rozdwojeniem jaźni, tylko wykładnią prawa (SN III CZP 23/06). Nie jest to czynność niezastępowalna i nie podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., bo nie są to prawa autorskie, tylko czyność zastępowalna i podlega wyłącznie egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c. Wierzyciel nie jest orzecznikiem tylko życzeniodawcą. Jeśli popełni błąd, to należy bezwzględnie taki wniosek oddalić. Sąd jest związany wykładnią prawa i nie przedstawił jej w toku instancji, w trybie odwoławczym i w skardze na przwlekłość postępowania (art. 2.2). Tu palce maczał Wojciech Damaszko. Oddalił wbrew ustawie, traktując, niezależnie wypaczenia ustawy, skarżącego jak organ procesowy. Nie Grzegorz Niedźwiecki rozdaje karty, tylko funkcjonariusze nadużywający władzy i swobody orzeczeń, drążąc jednoznaczną sprawę jedenaścia lat, zamiast zamnąć ją zgodnie z ustanowionym prawem w dwa miesiące tak jak uczyniły to sądy szanujące prawo (małopolskie i warmińsko-mazurskie). Sąd jeleniogórski nie przsądził o faktach, unika udzielenia odpowiedzi jaka wykładnia prawa uprawnia ich do stosowania art. 1050 k.p.c. Naruszacie nie tylko art. 7, 83, 32, i 42.2 konstytucji. Uprawiacie samowolę i gangsterstwo. Jesteście za mali w stosunku do Sądu Najwyższego, a Jelenia Góra nie jest enklawą. Ma Pan obowiązek powiadomić o wskazanych przestępstwach organy ścigania, a nie w nich brać współudział.

  Nie na marginesie, tylko w istocie, przyczyną bezprecedensowej obstrukcji jest łamanie zasad działania organów państwa i nieszanowanie obowiązku przestrzegania prawa przez sędziów uważających, że prawo to oni, a nie prawo ustanowione.
  Jeżeli wierzyciel złożył ponowny wniosek w dniu 16 lipca 2018 r. o dręczenie dłużnika (niezakończywszy jeszcze kwestii poprzedniego, zamienienia grzywny na cztery dni aresztu, za który chcę zapłacić), to żądam zawieszenia postępowania do czasu udzielenia odpowiedzi dotyczącej subsumcji, jaka wykładnia prawa podważa uchwałę Sądu Najwyżśzego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06. Żądam bezwzgędnie, bo nie udzielenie odpowiedzi i nie rozwianie wątpliwośći dotyczących wykładni prawa, istoty rzeczy, będzie ponownym tłumaczeniem, że należało to rozstrzygnąć w toku instancji, a w praktyce uciekając przez sędziów od sensu stricto w toku instancji i w toku drugiej instancji. Potem znowu powiecie, że sąd przesądził prawomocnie, w nosie w istocie mając dyspzycje pokrzywdzonego. Jesteście złymi ludźmi i nawet białych rękawiczek nie zakładacie. Nie pomoże wam ilość skorumpowanych kolegów. Zapłacicie za zło, bo każdy zbrodniarz zostaje rozliczony.

  Po trzecie, sprawa I Co 851/18 o wznowienie postępowania I Co 3259/08 nie zawiera żadnych braków skargi (SN III CZP 23/06). Jeśi tak Pan pisze, to oznacza, że dalej chcecie coś mataczyć. Strasznie się na mnie uparliście...

  Możecie mnie krzywdzić nadal, ale nigdy ze mną nie wygracie, bo z prawdą się nie wygra.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Z poważaniem
  Grzegorz Niedźwiecki
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • Załącznik do skargi nadzwyczajnej z dnia 10 sierpnia 2018 r.
  Załącznik do skargi nadzwyczajnej z dnia 10 sierpnia 2018 r.

  Pan Dariusz Kliś
  Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

  Szanowny Panie Prezesie,
  Proszę nie brać współudziału w obstrukcji postępowania egzekucyjnego I Co 441/16, bo straci Pan stanowisko. Ujawniam na razie część argumentów.

   Rozwinięcie
  Nie było i nie ma czynników obiektywnych i prawnych do oddalania, czy odrzucania skarg na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Sąd nie ocenił terminowości i prawidłowości czynności podjętych przez sąd w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej, nie wyjaśnił istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. Nie przedstawił rozstrzygniętych w niej zagadnień. Uczestnik postępowania nie podał wykładni prawa pozwalającej na prowadzenie egzekucji w trybie niezastępowalnym.

  Przerzucanie odpowiedzialności za przewlekłość postępowania I Co 441/16 na dłużnika (czemu nie na wierzyciela) jest absurdalne i niedopuszczalne z dwóch powodów.
  • Po pierwsze, to nie dłużnik prowadzi proces, on nie jest organem procesowym i nie ma wpływu na tok postępowania, na sposób prowadzenia egzekucji.
  • Po drugie, twierdzenie że wyłączną winą na przewlekłość postępowania jest niewykonanie czynności określonej w pkt. I tytułu wykonawczego I C 1062/08, zgodnie z dyspozycją postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 5 czerwca 2017 r., w trybie art. 1050 § 1 i 3 k.p.c. jest fałszywe i akceptacją przestępstwa z art. 191 k.k. Wykonanie przez dłużnika czynności zastępowalnej według tej kwalifikacji prawnej byłoby niezgodne z prawem, a tym samym bezwzględnie nieważne (art. 58 k.c.).

  Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, wskazany w odpowiedzi uczestnika postępowania na skargę z dnia 25 lipca 2018 r. (ujawnionej niechcący dłużnikowi).
  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mgr Paweł Siwek pisze w uzasadnieniu, iż w dniu 16 lipca 2018 r. wierzyciel złożył wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.
  Jak to możliwe, skoro nie wyczerpano jeszcze drogi prawnej, nie rozstrzygnięto definitywnie wniosku wierzyciela złożonego do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dnia 8 grudnia 2015 r. (26 listopada 2015 r. – data nadruku)?
  Sąd nie może uznać ponownego wniosku i nie może oddalić tego wniosku na podstawie art. 118 k.c. i umorzyć postępowania. Nie wykonano bowiem jeszcze rygorów postanowienia z dnia 5 czerwca 2017 r. Sprawa jest w toku. Sąd musi odrzucić przedwczesny wniosek.
  W postanowieniu I Co 441/16 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 5 czerwca 2017 r. postanowiono:
  I. nałożyć na dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w kwocie 2.000 zł /…/ i orzec na wypadek niezapłacenia – zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu za równoważny 500,00 zł grzywny,
  II. ponownie wezwać dłużnika /…/ do wykonania czynności określonej w pkt. I wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1062/08 /…/ w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, pod rygorem nałożenia surowszej kary grzywny.

  Przy okazji zwracam uwagę, czego nie wyartykułowałem właściwie w skardze nadzwyczajnej, że w postępowaniu I Co 441/16 sąd zagroził dwoma sankcjami za niewykonanie wymuszeń rozbójniczych i zmuszania do określonego zachowania. Nie grozi wyłącznie zamienieniem grzywny na areszt na wypadek jej niezapłacenia lecz straszy także sankcjami ekonomicznymi.
  Do dnia dzisiejszego nie nastąpiło ani zamienienie grzywny na areszt i nie nastąpiło nałożenie surowszej kary grzywny. Nie nastąpiło, bo miałbym prawo do zaskarżenia postanowień organu pierwszej instancji i podważyłbym skutecznie kwalifikację prawną egzekucji. W przypadku trwania w błędzie w toku instancyjnym, zarzuciłbym w apelacji naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów przez sąd i domagałbym się rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego.
  Sąd Okręgowy nie miał prawa nie ocenić w postępowaniu skargowym II S 16/18 całokształtu materiału dowodowego. Nie chodzi bowiem tylko o istotę zagadnienia prawnego dla okoliczności wznowienia postępowania I Co 3259/08, ale o fakt niezakończenia właśnie tej sprawy I Co 441/16 wszczętej dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy nie może zbywać znaczenia wykładni, powołując się na prawomocność wezwań sądu pierwszej instancji i na wydane z rozdwojeniem jaźni postępowania odwoławcze II Cz 233/17, II Cz 675/17. Fakt niezakończenia postępowania I Co 441/16, niewyczerpania etapów stosowania prawa, niezamienienia grzywny 2.000 zł na cztery dni aresztu i nienałożenia surowszej kary grzywny w związku z niewykonaniem czynności, powoduje że sprawa jest w toku. Tok instancyjny jest tylko zawieszony, groźby zamiany grzywny na areszt i nałożenia surowszej kary grzywny muszą być spełnione. Sprawa jak bumerang wróci do Sądu Rejonowego, który będzie mnie wzywał nieetycznie do upokorzenia i będę miał prawo do a contrario. Panie Wojciechu Damaszko, miał Pan prawo oddalić skargę na przewlekłość toczącego się z winy sądu postępowania, czy nie? Miał Pan prawo orzekać w swojej sprawie? Ciekawe, czy Pana wylosowali do tej sprawy, czy czuje Pan wielką chemię do mnie? Skoro pała Pan do mnie taką miłością, to może zawiesił Pan stosowanie niektórych przepisów ustawy, w tym art. 1049 k.p.c., na podstawie art. 755 k.p.c.?
  Mając na uwadze powyższe, ponowny wniosek wierzyciela jest przedwczesny, a skarga na przewlekłość postępowania w pełni uzasadniona. Szanowny Panie Wojciechu Damaszko. Imputuje mi Pan znieważenie na służbie, a w postanowieniu II S 16/18 oddalającym skargę na przewlekłość nie zwrócił mi Pan uwagi, że zbyt skrótowo odczytałem grożące mi sankcje w postanowieniu SSR Pawła Woźniaka sprzecznym z ustawą i obchodzącym ustawę oraz sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. Że nie ma wyłącznie bezczynności w niezamienieniu grzywny na areszt lecz także bezczynność w nienałożeniu surowszej kary grzywny. Nie odniósł się Pan w ogóle do istotnych okoliczności faktycznych, do kwestii rozstrzygniętych w niej zagadnień. Fałszywie ukierunkował PAN postanowienie. Nie ustalił PAN przyczyny przewlekłości. Niewykonanie zobowiązania jest skutkiem przyczyny. Gdzie tu szczególna staranność? Gdzie tu ocena pozwanego i wierzyciela? Faworyzowanie wierzyciela twierdzeniem, że na długość postępowania ma WYŁĄCZNIE postępowanie skarżącego, który UCHYLA się od wykonania prawomocnego wyroku sądowego ZGODNIE Z WIOSKIEM WIERZYCIELA, a nie z art. 776 k.p.c., jest obrazą art. 12 ust. 1 ustawy o skardze. To świadczy o braku kwalifikacji prawnych u Pana.
  Fakt wskazania tych dwóch czynników nieuzasadnionej zwłoki podważa argumentację braku legitymacji do oceniania „zamkniętej” już sprawy. Kto tu kogo znieważa, czy niedopełnia obowiązku wynikającego choćby z art. 3 k.p.c.?

   Zakończenie
  Nie możecie rozpatrywać ponownego wniosku wierzyciela nie zakończywszy poprzedniego. TO JEST PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA. Nałóżcie surowszą karę grzywny, to minie pół roku i skarga na przewlekłość postępowania będzie drążona, aż do skutku, a zadośćuczynienie i naprawienie szkody będą wyższe.
  Nie idźcie tą drogą.
  Panie Prezesie, proszę nie iść tą drogą, bo przedstawię ciekawcze argumenty.

  Otrzymują:
  1. Adresat
  2. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
  3. I inni

  Jelenia Góra, dnia 12 sierpnia 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
  Skarga nadzwyczajna do MS Zbigniewa Ziobro
 • Pod sąd
  Istoty grający rolę sędziów, w tym wykluczony z funkcji prezesa SO przez Ministra Sprawiedliwości z powodu niesprawności Wojciech Damaszko, wydali postanowienie II S 16/18 oddalające skargę na przewlekłość postępowania z naruszeniem art. 207 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 2 i art. 397 § 1¹ k.p.c.

  Trójca umoczonych sędziów nie zwróciła „spóźnionej” odpowiedzi na pozew Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze w trybie art. 207 § 7 k.p.c. w zw. z art. 391 § 2 i art. 397 § 2 k.p.c., tylko przesłała ją po czasie skarżącemu z naruszeniem art. 207 § 6 k.p.c.

  Zwrot pism procesowych Grzegorza Niedźwieckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. (odpowiedzi na odpowiedź uczestnika postępowania na skargę) nastąpił z naruszeniem art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., ponieważ nie nastąpiło to w formie prawnej przez jednego sędziego, tylko z-ce Kierownika Sekretariatu.

  Nieskazitelni, rzetelni, obiektywni i etyczni sędziowie, mówią stronie pokrzywdzonej rękoma „ZOMO” spadaj na drzewo…
  Skarga nadzwyczajna do MS Zbigniewa Ziobro
 • Bezwzględna nieważność czynności prawnej
  Sędziowie jeleniogórscy mieli i mają obowiązek prowadzić egzekucję tytułu wykonawczego I C 1062/08 zgodnie z zasadą legalizmu (praworządności). Muszą działać na podstawie prawa, a nie anarchistycznie i legitymizować swoje decyzje. Mam prawo (jako strona) znać normę prawną, w oparciu o którą orzekają sędziowie publiczni. Żądam na podstawie art. 42 konstytucji wskazania mi przedmiotowej wykładni prawa bądź przyznania się do naruszenia obowiązku wynikającego z art. 83 konstytucji. Na dzień dzisiejszy istnieje bezwzględna nieważność czynności prawnych (I Co 3259/08, I Co 441/16).

  Zasada legalizmu (praworządności)
  "Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej" - tak wyjaśnił zasadę legalizmu (praworządności) Sąd Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r. (sygn. WK 22/04). Jest też wiele innych orzeczeń, które wyjaśniają, jak należy rozumieć przepis Konstytucji, który brzmi: "organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". O zasadzie praworządności wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, orzeczenia są głosowane, teoretycznie wszystko powinno być jasne, mimo to sądy nadal mają co robić. Zasada legalizmu jest coraz bardziej istotna w tzw. "społeczeństwie informacyjnym".

  Zasada praworządności - definicja. Praworządność formalna i materialna
  Zasada praworządności zwana jest także zasadą legalności. Wskazuje ona, że organy, różnego typu podmioty i instytucje oraz obywatele w demokratycznym państwie muszą działać wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa i zgodnie z nim.
  Występują dwa projekty praworządności, które konkurują ze sobą – formalna koncepcja praworządności oraz materialna koncepcja praworządności. Różnią się one zasadniczo w podejściu do sprawy wartościowania prawa.
  Formalna koncepcja praworządności zakłada, że praworządność występuje wówczas, kiedy organy i instytucje postępują zgodnie z wyznaczonym prawem i jest to jedyny warunek uznania ich władzy, działań za legalne. W przypadku materialnej koncepcji praworządności jako kryterium do uznania państwa za praworządne nie wystarcza wyłącznie aspekt formalny działania zgodnie z prawem, bowiem należy również uwzględnić inny czynnik, jakim jest treść przepisów prawnych, która powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi i uznanymi wartościami aksjologicznymi.
  Zwolennicy materialistycznego podejścia do zasady praworządności podkreślają, iż nie wystarczy tylko stosować się do prawa, ale jeszcze zwracać uwagę czy jest ono dobre z etycznego punktu widzenia. Powołują się przy tym na przypadki ścisłego wypełniania litery prawa w państwach totalitarnych, co nie oznaczało, iż organy państwowe etc. odznaczały się praworządnością, bowiem prawo to częstokroć naruszało podstawowe prawa człowieka, nie mieściło się w jakichkolwiek normach moralnych uznanych na świecie.
  Ko się nadaje do psychiatry?
 • Informacja
  Informacja


  Dotyczy: PR 3 Ds. 359.2017 (przysłąli dwa identyczne pisma z nadgorliwości)


  Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze /.../ nie przychylił się do /.../ zażalenia na postanowienie /.../ w przedmiocie dowodów rzeczowych (komputera będącego własnością Trybunału Narodowego – nie mającego związku ze sprawą) /.../ i zażalenie przekazał do... Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział II Karny (fundamentu zła) celem rozpoznania.

  Ciekawe co będzie, jak dostarczę im prawdziwy dowód rzeczowy (komputer, z którego wysłana zosłała wiadomość email w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 m.in. do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.?

  Otóż odpowiem wam, co będzie. Sąd winowajca, nie uwzględni faktów i dowodów (nie będzie oględzin na tym etapie), utrzyma w mocy zaocznie postanowienie braci prokuratorskiej.

  Powiem więcej. Scenariusz może być taki, że funkcjonariusze od przestępczości zorganizowanej, wbrew faktom i kwalifikacji prawnej, skierują akt oskarżenia o znieważenie SSO w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko (podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków) do... Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

  Sędziowie się nie wyłączą, bo... nie łączy ich żadna więź z odwołanym przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro ze względu na złe sprawowanie funkcji byłym prezesem SO.

  „Niezawiśli” sędziowie oddalą dowód rzeczowy dostarczony na rozprawę, jako... nie mający istotnego znaczenia w sprawie. Nie będą się również kierować orzeczeniami TK i SN, które jasno precyzują wykładnię prawa w kwestii bezwzględnej możliwości stosowania art. 226 § 1 k.k. Jest zlecenie i trzeba wykonać...


  W tym państwi nie orzeka się w oparciu o dowody, przepisy i sumienie, tylko o zasadę pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie...

  Mogą się pomylić.


  Podobnie jest z wikłaniem referendarzy sądowych w oddalanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych wykluczonych z życia społeczno-zawodowego przez sędziów osób...  Jelenia Góra, dnia 17 lipca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Prokurator na zlecenie - dobra zmiana
 • Informacja
  Dotyczy: PR 3 Ds. 149.2018, PR 3 Ds. 159.2018

  Uprzejmie informuję, iż nie stawię się w dniu 20 lipca br. do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na przesłuchanie jako świadek w sprawach o przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., ponieważ mija się to z celem. Decyzje są już z góry podjęte (vide umorzenie dochodzenia w/s fałszu materialnego – k. 8 akt sprawy II K 467/07, odmowa wszczęcia śledztwa w/s fałszu intelektualnego – wyrok II K 467/07, bez dowodu rzeczowego w sprawie).

  Prokuratorzy jeleniogórscy są nie tylko powiązani koteryjnie, rodzinnie i koleżeńsko z miejscowymi sędziami. Uprawiają jawne poplecznictwo i tuszują przestępstwa funkcjonariuszy, biorą wręcz współudział w tych korupcyjnych działaniach. Są przestępcami, socjopatami i złodziejami (co wkrótce niezbicie wykażę, o ile nie zakończycie tego cyrku ugodowo, w drodze mediacji).

  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/chora-wlasciwosc-miejscowa/

  Jelenia Góra, dnia 16 lipca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Ko się nadaje do psychiatry?
 • Art 1, art. 2, art. 3 konstytucji.
  Zgodnie z art. 83 Konstytucji, każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zasady działania organów państwa, określa art. 7 Konstytucji.
  Art. 32 Konstytucji mówi jednoznacznie, o zasadzie równości obywatela wobec prawa.
  Sędziowie mają obowiązek naprawić postępowania egzekucyjne I Co 3259/08, I Co 441/16 czynności zastępowalnych i wykonać je (tak jak uczyniły to sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie) w trybie art. 1049 k.p.c., albo wskazać wykładnię prawa, która uprawnia ich do zajęcia odmiennego stanowiska.
  Jeśli sędziowie jeleniogórscy nie naprawią błędów lub nie wskażą właściwych przepisów prawa, to oznaczać będzie, że działają po bandycku. Niedopuszczalne jest działanie bez podstawy prawnej, orzeczenia takie są nieważne z mocy prawa.
  Etapy stosowania prawa
  1. Ustalenie stanu faktycznego, czyli zebranie materiału dowodowego o faktach, z którymi mają być wiązane skutki prawne;
  2. Odpowiedź na pytanie, czy i jakie przepisy i ewentualnie zawarte w nich normy odnoszą się do ustalonego stanu faktycznego;
  3. Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych w celu ustalenia znaczenia normy prawnej;
  4. Subsumpcja, czyli podciągnięcie ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku wykładni normę prawną.
  5. Podjęcie decyzji lub wydanie orzeczenia sądowego.
  Ko się nadaje do psychiatry?
 • Internet - środek masowego komunikowania
  https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowienie;sn;izba;karna,ik,iii,kk,234,07,8522,orzeczenie.html
  Powołanie biegłych psychiatrów dla prokurator Anny Surowiak
 • Dzisiejsi socjopaci w togach sa gorszymi zwyrodnialcami od stalinowców
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/zawiadomienie-o-przestepstwach-ppr-anny-surowiak/

  http://socjolog61.neon24.pl/post/144326,najbardziej-krwiozercze-zwierzeta-swiata

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  ZAMKNIEMY CIĘ W PSYCHIATRYKU!!!
 • Skarga
  Sędzia Paweł Siwek, mający współudział w oszustwach sądowych (nie przypadkiem awansował), kłamie. Po pierwsze skargi i wnioski w sprawie, to niezbywalne prawo i niezawisłość nie ma tu nic do rzeczy. Po drugie, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekał i orzeka koteryjnie, po koleżeńsku, w odróżnieniu do Sądu Okręgowego w Tarnowie (I Cz 44/06). Po trzecie, kłamstwem jest, że sprawa I Co 441/16 będzie mogła się zakończyć w momencie realizacji przez dłużnika (określenie fałszywe – przyp. Wł.) wyroku zaocznego Sądu Okręgowego (patrz wyżej) w Jeleniej Górze z dnia 03 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08 (sfingowanego – przyp. Wł.).

  Może się zakończyć z chwilą:
  • umorzenia (z wielu przyczyn),
  • odstąpienia wierzyciela od dochodzenia egzekucji,
  • wznowienia postępowania I Co 3259/08 i oddalenia wniosku wierzyciela wobec faktu niezasługującego na uwzględnienie (vide SR Ostróda I Co 2801/12)
  • jest jeszcze jeden wariant, o którym wiemy wszyscy…

  Oszustwa wydane z rozdwojeniem jaźni (II Cz 233/17, II Cz 675/17) i decyzje sprzeczne z prawem (SN III CZP 23/06, SO Elbląg I Cz 94/13), z obowiązującym porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego, bez podstawy prawnej, są nieważne z mocy prawa (art. 58 k.c.).

  Kim są sędziowie (i prokuratorzy) stosujący prawo siły, nadużywający władzy i pieczątek, nie będę się wypowiadał. To nie mój problem. Chcę tylko wiedzieć czym się różni Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze od sądów Rejonowego w Bochni, Okręgowego w Tarnowie, Rejonowego w Ostródzie, Okręgowego w Elblągu, które stosują właściwe (art. 1049 k.p.c.) prawo w tej materii i rozstrzygnęły sprawy etycznie i ekonomicznie? O niezawisłości już wiem, więc proszę się nie powtarzać…

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Jelenia Góra, dnia 27 czerwca 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza
  Skarga
 • Do MS
  Jelenia Góra, dnia 27 marca 2028 r.
  Represjonowany
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Mgr Zbigniew Ziobro
  Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
  za pośrednictwem
  Mgr Dariusz Kliś
  Prezes Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze

  Skarga
  na konfabulowanie, bezczynność, niestosowanie prawa, matactwo i sabotowanie reformy sądownictwa przez nowo powołanego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Klisia

  Wnoszę o:
  1. zobligowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do wszczęcia wznowienia postępowania II S 22/17 ze skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16)
  2. odwołanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Klisia z zajmowanego stanowiska wobec braku spełnienia oczekiwań usprawnienia działalności sądu.

  Uzasadnienie
  Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w piśmie z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt A-4580-4/18 poświadcza nieprawdę, niedopełnia obowiązków i wypacza prawo.

  Po pierwsze, przytoczone postanowienia sądów Rejonowego, Okręgowego i Apelacyjnego, oddalające wnioski o wyłączenie sędziów z kuriozalnych postępowań w sprawie II S 22/17 oraz I Co 441/16 są nieważne z mocy prawa. Sędziowie orzekający są stroną złośliwych postępowań i nie mogą orzekać w swojej sprawie, bo obstrukcja, nieuznawanie prawa i dowolne stosowania prawa nigdy się nie skończy. To nie ma nic wspólnego z niezawisłością i właściwością miejscową, tylko z nadużyciem władzy i wypaczeniem niezawisłości. Zachodzi tu bezwzględna podstawa wyłączenia sędziów z art. 48 k.p.c. i 41 k.p.k. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze winien zastosować art. 304 k.p.k.
  Po drugie, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusz Kliś niespełna roli jaką mu powierzono, bierze współudział w oszustwach sądowych, nieuznawaniu ustanowionego prawa, uprawia poplecznictwo. Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze świadomie i umyślnie orzekają z rozdwojeniem jaźni, nie uznają obowiązującego porządku prawnego równości wszystkich wobec prawa, nie uznają orzecznictwa i jednoznacznej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06, która jest wykładnią do stosowania wyłącznie art. 1049 k.p.c. dla egzekucji czynności zastępowalnych. Orzekają w sprawie II Cz 675/17 idiotyzmy i uprawomocniają chore postanowienia, licząc na nieskorzystanie przez pokrzywdzonego ze skargi lub na przychylność braci prawniczej. Prawomocność oszustw jest nieważna z mocy prawa (vide SO Elbląg I Cz 94/13). Nie można przerzucać ciężaru dowodu i obowiązku rzetelnego zbadania sprawy na oskarżonego. Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie realizują roli kontroli, nadzoru instancyjnego, tylko legalizują wady legitymizacyjne. I tu jest odpowiedź, dlaczego sami siebie nie wyłączają.
  Po trzecie, istotą problemu jest uporczywe nękanie Grzegorza Niedźwieckiego i jego rodziny, jedenastoletnie wymuszenia rozbójnicze, nierealizowanie egzekucji świadczeń niepieniężnych z tytułu wykonawczego I C 1062/08 w jedynie słusznym trybie, a jednocześnie nieuznawanie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
  W dniu 1 lutego br. złożyłem wniosek o wznowienie postępowania II S 22/17, w którym odrzucono skargę na przewlekłość postępowania z naruszeniem art. 9 ustawy o skardze i nie biorąc pod uwagę art. 2.2 tejże ustawy. Zawiłości żadnej nie ma, zresztą to nie mój problem, bezprecedensowa, nieuzasadniona przewlekłość trwa. Sąd nie może nie uznawać wniosku o wznowienie chybionego postępowania i kierować mnie stale do składania nowego wniosku, bo mógłby (nadużywając niezawisłości i dowolności orzekania) wiecznie odrzucać skargę lub jak się dogadają z wierzycielem umorzyć postępowanie i oddalić skargę, którą można składać tylko w toku postępowania. Żądam uruchomienia skargi i naprawienia szkody.
  Takiego barbarzyństwa, bezprawia i tortur nie było w historii Polski.
  W związku z powyższym wnoszę, jak w petitum.

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Oceńcie sami
 • Skarga na pracę sądu
  Żądam wyjaśnienia skandalicznej obstrukcji i uruchomienia skargi na przewlekłość oraz naprawienia szkody

  W szczególności należy wyjaśnić i uporządkować

  Dlaczego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w postępowaniu II Cz 675/17 z naruszeniem art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, nie chce uznać skargi na ewidentną przewlekłość postępowania I Co 441/16 i nie wszczyna postępowania na wniosek z dnia 1 lutego 2018 r. o wznowienie chybionego postępowania?

  Dlaczego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie uznaje ustanowionego, obligatoryjnego prawa?

  To jest nadużycie władzy, niedopełnienie obowiązków i dowolne stosowanie prawa. Należy wyłączyć Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze od rozpatrywania tej sprawy i wyznaczyć Sąd Okręgowy w Tarnowie lub Elblągu do rozpatrzenia tej skargi, której rozpatrzenie jest obowiązkowe.

  Należy odwołać Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Kliś z zajmowanego stanowiska, bo uprawia sabotaż reformy sądownictwa i usprawnienia sądu, do czego został powołany przez Minister Sprawiedliwości. Należy złożyć wniosek do Sądu Dyscyplinarnego o ukaranie funkcjonariuszy, godzących w ustrój państwa, władzę sądowniczą i słuszny interes obywatela.

  To jest powtórka jak niesłusznie skazanego Tomasza Komendy, a nawet gorsza, bo umyślna i trwa jedenaście lat.

  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
  .
  3598 dzień represjonowany

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031