Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 101 komentarzy

Berkut jest w Polsce – narodzie obudź się

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Uczestniczenie członków „Platformy Oburzonych” w spotkaniach jakichkolwiek partii politycznych, również jako gość, to kolaboracja. To zdrada ideałów ruchu społecznego.

 

Władza nas nie szanuje. Władza niszczy naród i Polskę. Jeśli dojdzie kiedykolwiek do wojny międzynarodowej to z winy I, II i III władzy. Ja nie będę miał obowiązku obrony zrujnowanego kraju. Powinny być stale ujawniane nazwiska legalnej mafii, łotrów, eksterminatorów i kolaborantów, lub w odpowiednim czasie. W przypadku wojny domowej sprawa będzie oczywista. Rozwiązanie jak z Ceausescu.

Kanapy polityczne nie są odpowiedzialne za kryzys społecznoekonomiczny. Bierni obywatele oraz egoiści są współodpowiedzialni za brak demokracji i zmian na lepsze. Organizacje patriotyczne czy narodowe są zainteresowane sobą, strategią firmową, różnicowaniem, rywalizacją ze wszystkimi o przejęcie wpływów z władzy. Gdyby ludzie myśleli o problemach Polaków, nieuczciwości politycznej i urzędniczej, ustrojowej, chorych czynnikach materialnych, przyczynach biedy i niewolnictwa, a nie wkręcali się w tryby proceduralne partokracji, rozgrywania meczu ligowego – to zły system by poległ. Zacznijmy kochać ludzi i rozliczać układ zamknięty. Przestańmy zajmować się tematami zastępczymi, obcymi rewolucjami, politycznymi rozgrywkami. Skupmy się na sprawach społecznych. Na pokorze i skromności. Zacznijmy od siebie.

Demokracja oznacza kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ale wyeliminuj barbarzyńcę. Najwięcej zła tworzy wymiar niesprawiedliwości. Ludzie statystycznie z takimi samymi zaletami i wadami jak każdy inny obywatel, ale nie odpowiadający za błędy jak każdy inny obywatel. Kryją się za koneksjami, ksywą prokuratura czy sąd i niezawisłość. Mają dożywotnie immunitety, Prawo o ustroju sądów powszechnych i kompletny brak nadzoru z zewnątrz. Należy stworzyć obywatelski IPN. Trzeba zbierać nazwiska i adresy ludzi odwrotnie spełniających swoją rolę. Trzeba zbierać ich dane majątków, błędów i afer. Trzeba być przygotowanym na sąd nad nimi. Kiedyś taki nastąpi. Zbrodniarze nie mogą sądzić. Zbrodniarzy miejsce jest na ławie oskarżonych. Dlaczego nie będzie jeszcze rewolucji? Bo nie ma na razie chętnych mas do społecznego działania. Do zjednoczenia się i uzyskania przewagi dobra nad złem.

Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Solidarność, Kościół Katolicki1 to demagogia. To państwo w państwie. Ugrali swoje i w d... mają ludzi. Dziennie zamarza sześć osób. Co roku odbiera sobie życie sześć tysięcy osób. Ile emigruje, ile nie pracuje, ile żebra lub jest eksmitowanych tego nie pamięta feudalizm. Winni tego mają dzisiaj szwedzkie stoły zamiast wisieć.

Demokracja tego wymaga:

 1. Zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia wszędzie przynajmniej Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

 2. Zniesienia progów wyborczych.

 3. Wprowadzenia konstytucyjnego obowiązku obligatoryjnego przeprowadzenia referendum w przypadku uzyskania wymaganych przepisami podpisów.

 4. Odpolitycznienia wybierania ławników, członków rad nadzorczych i wszelkich komisji.

 5. Wprowadzenia możliwości odwołania polityka i samorządowca z mandatu w przypadku jego wycofania się z realizowania obietnic wyborczych lub zmiany farmacji politycznej.

 6. Zmniejszenia znacząco, do symbolicznych kosztów społecznych, diet i uposażeń polityków oraz rządzących.

 7. Zniesienia jakichkolwiek dotacji dla partii, ugrupowań politycznych i polityków.

 8. Równouprawnienia.

 9. Zastanowienia się nad zlikwidowaniem Senatu.

 10. Podobnie za Strażą miejską.

 11. Wprowadzenia realnego nadzoru z zewnątrz nad sędziami i prokuratorami oraz kontroli ich orzeczeń.

 12. Wprowadzenia gruntownej reformy wymiaru niesprawiedliwości i służb specjalnych, być może poprzez wybieranie ich przez obywateli i uzupełnianie nimi wiążącej ławy przysięgłych, aż do sądu nad sędziami włącznie.

 13. Zlikwidowania patologii koneksji.

 14. Wprowadzenia odpowiedzialności indywidualnej urzędnika i funkcjonariusza za naruszenie prawa, czyjegoś majątku i dóbr osobistych.

 15. Zniesienia wszystkim immunitetów.


 

Służba zdrowia, dzieci, szkolnictwo i praca oraz warunki socjalne, a także ochrona majątku polskiego – to osobny temat.


 

Człowiek wprowadził by demokrację w pięć minut i byłby porządek, szuje nawet się nad tym nie zastanowią.

Uczestniczenie członków „Platformy Oburzonych” w spotkaniach jakichkolwiek partii politycznych, również jako gość, to kolaboracja. To zdrada ideałów ruchu społecznego. Jak se pościelesz tak się wyśpisz. Tylko idiota lub Judasz wchodzi dwa razy do Sanhedrynu.


 

Socjolog

1Religia to też polityka. Przyczyna dyskryminacji innowierców i wielu wojen w historii. Twoja religia jest taka jaka jest tradycja twojej rodziny. Generalnie może zależeć od twoich poglądów i od miejsca zamieszkania. Może i powinna być miłością, ale to odrębny kawałek chleba. Nie powinno się jej mieszać z biurokracją. Tam nie decyduje moralność.

Może nie będzie innego rozwiązania jak krwawe. Takie jednak bez jasnych deklaracji nie zmienią ustroju. Trzeba ogłosić przejrzystą listę oczekiwań społecznych. Pracy, chleba, godnego życia. Równego traktowania, bez faworyzowania członków partii politycznych.

KOMENTARZE

 • Odwoływanie wsybranych ma sens ale pod warunkiem jawności wyborów
  Prawo odwoływania powinni mieć wyborcy jawni z poświadczeniami lub partie polityczne w wypadku wybranych z ich list.
  Jednomandatowe wybory maja sens gdy istnieją konkurencyjne media i przewaga wyborców świadomych wartości wybieranych .
  Tragedia naszego społeczeństwa polega na pasożytniczym zniewoleniu wyborców kultem priorytetowości pasożytniczej motywacji potegowanej u wybranych tak jak napoisał Norwid w wierszu "Śpiewają wciaż wybrani u żłobu gdzie jest Bóg...."
  Nawet wprowadzenie częściowej jawności wyborow nie zabezpieczy przed wybieraniem do pasożytnictwa . Mamy popisowy oscylator wyborczy platformy pasożytniczego obywatelstwa ( z ruchem otwartego we wszzystkim mylenia sralni z bawialnią i luberałpostkomuną) oraz prawa i sprawiedliwości w kulcie dyktatury sjonistycznego kabotyństwa bliźniakow co ukradli księzyc w sjonistycznej szkole filmowej PRL sławetnych wstrzymaniem ekshumacji w Jedwabnem, wynalazkiem naszości wojny z Irakiem i jej wsparcia w narodowym froncie popisowo gebelsowskimi kręgamik podejrzeń i gruntowym na niegodnych koalicjantów hakiem,nadania wyjątkowych poraw "mniejszości niemieckiej " na żądanie Angeli Merkel, lizbońskim wspólojcowstwem i warszawską nie a nawet rtatyfikacją traktau UE, przywróceniem polskiego obywatelkstwa palestyńskim dezerterom Andersa , małpowaniem Piłsudskiego, wykorzystaniem zwłok katastrofalnej pary Lecha z damą dla kopulacji in vitro laskawą do profanacji Wawelu itd.
  Kościól katolicki ze zwględu na głoszenie priorytetowości prawa miłości Boga i bliźniego jest dosyć szczegolną "partią" polityczną nawet z pobermanowskim lub rozbiorowym Episkopatem i dialektykami ułatwiajacymi sakralizację pasożytniczego fałszu prawie jak synowie popów grekokatolickich i prawsławnych, ktorzy inicjowali i organizowali rzeź wołyńską jakllo porzywódcy UPA lub księża z litewskojezyczneglo seminarium dającego pierwszeństwo do stanowisk proboszczów na :Litwie, którzy inicjowali depolonizację ludnosci Litwy w XIX wieku i spowiadali więźniów na Lukiszkach przed egzekucjami w Ponarach by donośić do litewskiej policji i Gestapo.
 • @Autor
  Generalnie zgadzam się z tezami zawartymi w post'e i uzupełnię go swoim tekstem na temat demokracji i jaka ona powinna być:

  http://adnovum.neon24.pl/post/105564,totalitaryzm-liberalnej-demokracji

  Może Pan by się odniósł do powyższego?

  Pozdrawiam.
 • ---Polacy nie mają po co się zrywać -kto !? znowu ma pić polską krew ?
  -SŁOWACKI


  Powiem ci przypowiastkę. Oto w głębi jarów,
  Jeden pan mieszkający za czasu Tatarów,
  Wlazł z rodziną w utwierdny swój dworzec zamkowy,
  Wzniósł parapety - wkoło kazał kopać rowy,
  Ponapełniał je wodą, mosty z łańcuchami
  Popalił - a nareszcie zamurował bramy,
  Postanowiwszy sobie - mimo niewygody -
  Przez okna i przez furtki, i tylne ogrody
  Wyłazić na świat, ile razy go potrzeba
  Zmusiła - szukać sobie sąsiada lub chleba.
  To uczyniwszy długo w zamku żył spokojnie
  [ umarł - tak jak żądał w łóżku - nie na wojnie.
  I stało się, że po nim przyszedł syn nabożny,
  Wielbiciel ojca - równie jak ojciec ostrożny,
  A ten swoje zwyczaje - krom żadnej nauki
  I tłumaczenia - przelał, gdy umarł - na wnuki;
  Więc ci - choć się na świecie wszystko odmieniło,
  Urosło - choć Tatarów już dawno nie było,
  Bram nie odmurowali - owszem, sen je słodki
  Upewniał, że swe mądre naśladują przodki
  Strzegąc ojców mądrości... I stało się z laty,
  Że wkoło rosły miasta, mnożyły się chaty,
  A on zamek niezmienny i na kształt mogiły
  Stał pełny ludzi - owszem wody w rowach zgniły,
  Zaszły pleśnią i gadem... więc z rowów fetory,
  Żółte febry - morowe ogniste upiory
  Wychodziły... więc się skrzydło śmierci rozpostarło
  Nad zamkiem - co dnia któreś z tej rodziny marło,
  Co dnia dzwon - a żaden się z poddanych pod plagę
  Nie odważył - ów zwyczaj oddać pod rozwagę.
  Woleli żyć pod strachem choroby i gadów.
  Aż ono powstał wreszcie głośny śmiech sąsiadów
  Widzących - że miasto bram na wielką ulicę
  Otworzyć - ci przez furtki i przez okienice
  Wyskakują jakoby szpitalni szaleńce,
  Bez wyjątku - matrony - panny i młodzieńce,
  Nawet starce.
  Tę powieść wam powiedzieć trzeba,
  Którzy bram, ludy całe wiodących do nieba,
  Nie otwieracie, a kto o duch-lud się lęka,
  To wy małe prywatnej dewocji okienka
  Takiemu odmykacie.
 • autor
  Przepraszam, ale po wprowadzeniu 11 punktów z pana wyliczanki, to nie zmiana systemu, ale go utrwalenia, to anarchia, a w takiej sytuacji to łatwo rybi się łowi.
 • @Wrzodak Z. 09:57:39
  10/10!!! to są brednie, ta wyliczanka, śmiechu warta. Ciekawe kto mu to napisał? i zlecił tu zamieścić? oto jest pytanie? a w zasadzie pytania? Pzr!
 • Oddzielenie Pana Boga od władzy skutkuje właśnie...
  tak jak widac. Władza tu na Ziemi pełniona jest w imieniu Pana Boga. Mówiło się że król jest pomazańcem Bożym. Obecnie nie ma warunków na powrót monarchii, ale jak ktoś już dostał się do władzy (by nie pisac dorwał się do władzy) to od tej pory jest odpowiedzialny przed Panem Bogiem za tych nad którymi władzę sprawuje. Tak jak ojciec rodziny odpowiedzialny jest przed Panem Bogiem za swoją rodzinę. I NIE DA SIĘ TEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZRZUCIC, NIE UCIEKNIEMY PRZED NIĄ... nawet najpokrętniejszymi ustawami.
  Więc pisząc że władzę trzeba oddzielic od Pana Boga, także bierze Pan za to odpowiedzialnośc, właśnie przed Panem Bogiem. Zachęcam więc do sprostowania tego, najlepiej stosownym artykułem. pozdrawiam
 • @ninanonimowa 09:46:01
  Masz rację!
 • @ninanonimowa 09:46:01
  Właśnie taki KTOŚ steruje Ukraińcami by w stosownym momencie wejśc na scenę.
 • Wszyscy
  Korespondent RadiaWnet: czy polska policja szkoliła ukraiński Berkut? Milicjant prosił, by pozdrowić płk. Leszka z Poznania http://wpolityce.pl/wydarzenia/73280-korespondent-radiawnet-czy-polska-policja-szkolila-ukrainski-berkut-milicjant-prosil-by-pozdrowic-plk-leszka-z-poznania
  Ps. Pozdrowienia dla min. Sienkiewicza od ukraińskiego odpowiednika, odbywały się inną drogą. Jak na dziennikarza to pan Bobołowicz jest wielkim naiwniakiem. KGP odpowie, ależ tak szkoliliśmy zomowców z Ukrainy. PO co przyjęto ustawę o obcych służbach? PO to by w razie POtrzeby berkutowcy zastęPOwali zomowców. Oznaczałoby to, że od bardzo dawna układali karty pod haniebną ustawę 1066. Tow. pałkownik LESZEK z POZNANIA, to pewnie pozytywnie zweryfikowany zomowiec, o jakich niedawno mówił tow. Henryk Wujec- pałacowy doradca, w TVP. Podobny FACHMAN jak ci z WSI. Nasze "bijące serce partii "ZOMO szkoliło OMON Łukaszenki. Dlaczego więc nie Berkut. Jak głosi nie dająca się uciszyć plotka - polska? POlicja szkoliła się w Izraelu - w obozach dla uchodźców i co ciekawe wraz z psami. Niektórzy (co to ludzie nie wymyślą) mówią, że w tłumieniu rozruchów...Ale to na pewno dla naszego bezpieczeństwa..!!!.
 • Szykujmy się na milion "uchodźców" z Ukrainy, którzy zapewne osiedlą się nieopodal Przemyśla
  Janukowycz wrócił już ze zwolnienia lekarskiego
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/janukowycz-potepia-demonstrantow-musimy-powiedziec-nie-ekstremizmowi/cts4b
  i wypowiada się w sposób zdecydowany o konieczności likwidacji ekstremizmu.
  UE już dała zielone światło.
  Na spotkaniu w Soczi Janukowycz omówi szczegóły z Putinem i nastąpi faza realizacji.
  Wynikiem będzie zapewne milion "uchodźców politycznych" z Ukrainy w Polsce, którzy u nas , na przyjaznym gruncie i w warunkach swobód europejskich będą kultywować tradycje Bandery i Szuchewycza.
  Krótko mówiąc, mamy szansę stać się Pakistanem Ukrainy.
 • @AdNovum 08:14:59 "Demokracja" zakłada "świadome" rządy większości w praktyce przez "wybranych"
  którzy też mogą wybierać piramide demokratycznych struktur z demokratycznym paradolsalnie dyktatorem na szczycie.
  Realnie nie tylko ludzie ale i materia moze być bardziej ciemna niż widna. Charakter demokracji nadawany jest st6atystycznie przez plriorytety motywacji zachowania populacji. Niestety w cywilizacji chrześcijańskiej mozliwe było prometeuszowskie zasugerowanie większości kultu pasozytnictwa jako "naukowej" istoty wszelakiego zycia (a w formie entropizmu wogóle ruchu) czego ws jezyku XIXwiecznej nauki dokonal Karol Marks w dziełach obszerniejszych od twlmudow rabinow a nawet tworcow kultu judeochrześcijanizmu. W lubelskich gettach tzw "imperium ekonomicznegon SS Odillo Globocnika" więxniowie śpiewali pod komenda swych funkcyjnych "Marszałek Śmigły Rydz nie nauczył nas nic, przyszedł Hitler Złoty nauczył roboty" dajac nam przykład potegi pasozytniczego zniewolenia społeczeństwa wiekszego od instynktu zachowawczego. Podobne przykłady daja nam nasze popisowe , liberałpostkomusze i sekspasożytnicze nawet euro rządy w warunkach demokracji wytransformowanej z dyktatury proletariatu już bez dozoru policji ukraińskiej i "etnicznie litewskiej" Ostlandu i funkcyjnych selekcjonowanych dlo kreacji na "zdolnych do odnowy zydowstwa" (wedlug gubernatora GG Hansa Franka)
 • Zbliżenie stanowisk
  Widzę panie Grzegorzu że powoli zbliżamy się w ocenie sytuacji w Polsce.Poszedł bym jeszcze dalej niż pan i proponuję nie podawania ręki członkom i sympatykom parti politycznych wymienionych przez pana a już napewno każdego kto pójdzie na wybory do sejmu w 2015 roku nazwę kolaborantem z tym systemem. SZANOWNI RODACY POLACY !

  Jak czytam komentarze na stronach internetowych na temat sytuacji w Polsce ,to zastanawiam się skąd tyle pesymizmu u moich rodaków. Stawianie sprawy w takim aspekcie, że to już koniec, że nic się nie da zrobić, powoduje, że naprawdę ręce opadają i nie chce się nic robić.
  Nie raz i nie dwa przyszła mi do głowy taka myśl, po co się szarpiesz, ty i inni, a takich w Polsce naprawdę jest wielu. Po co np. pan Kazimierz Świtoń mieszkając najpierw w namiocie, a potem w przyczepie kampingowej, przez niemalże rok , bronił krzyża na żwirowisku w Oświęcimiu. Dla kogo tacy ludzie jak ks Jerzy Popiełuszko i Anna Walentynowicz poświecali swoje życie. Jak my się im odpłacamy?
  Ja już nie mam żalu do młodych którzy nie pamietaja tamtych czasów, ale nie potrafię naprawdę zrozumieć tych, którzy brali udział w budowaniu struktur Solidarności. Wiem my Polacy mamy w sobie coś takiego, że nie lubimy jak nam ktoś nasze błędy wytyka, ale mnie nie zależy na popularności! Mnie zależy na wolnej Polsce i pomyslności JEJ Obywateli.
  To się samo nie dzieje, nikt nam nie odbiera naszych praw do wolności, bez naszego w tym udziału. Podczas spotkań z ludźmi słyszę ciągle to samo: co ja mogę, mój głos nic nie znaczy - to odpowiadam, a czy ty w ogóle chcesz móc coś zrobić? To jest podstawowe pytanie.
  Każdy z nas coś może, tylko wielu w siebie nie wierzy. Każdy z nas ma jeden głos podczas wyborów i niech dobrze się zastanowi, czy w sposób własciwy tym głosem rozporządzał. Od tamtego czasu kiedy ogłoszono oficjalnie w TVP, że w Polsce upadł komunizm, minęło 24 lata. To jest wystarczający czas żeby każdy, kto był uprawniony do głosowania zadał sobie jedno podstawowe pytanie, jak ja głosowałem, na kogo ?
  Nie można za wszystkie nasze nieszczęścia obwiniać tylko polityków, media, obce agentury! Oni za nas nie stawiali X przy nazwiskach na listach wyborczych. To my sami za siebie podejmowaliśmy decyzje na kogo zagłosujemy . A może to my ponosimy odpowiedzialność za to, że po raz kolejny zagłosowalismy za tym samym Tuskiem, który zaczynał w KLD , z której minister Lewandowski prywatyzował nasze zakłady pracy. Kiedy się zorientowali że spada ich popularność w sondażach, to przegrupowali sie do UD , z UD przeszli do AWS, a po upadku AWS-u założyli PO.
  Czy w ciągu 24 lat nikt z wyborców, którzy nadal chodzą na wybory nie zauważył, że to są wciąż wybieranymi ci sami ludzie? To jest wprost niewiarygodne, ile razy można dawać się oszukiwać.
  Jak opowiadam o tym w USA profesorom, z którymi się znam, to z niedowierzaniem kiwają głowami Chciałoby się zawołać na cały głos LUDZIE !!! co się z wami porobiło ? Zatraciliście instynkt samozachowawczy? Nieraz sobie pozwalam zażartować z tej sytuacji i mówię do znajomych, wy tutaj narzekacie, biadolicie na trudne warunki życia, a ONI tam w rządzie, sejmie i senacie nawet nie mają o tym pojecia skoro podczas kolejnych wyborów przychodzicie do urn wyborczych i oddajecie swój głos na tych, na których narzekacie od 20 lat, bo tak to trzeba liczyć.
  Ale to już nie jest śmieszne, to jest żałosne a nawet tragiczne. Czym się kierujecie podejmując decyzję o udziale w wyborach? Czy magia telewizora tak na was działa, że pozbawia was logicznego myslenia? Przecież pies, jak by go ktoś raz uderzył czy rzucił w niego kamieniem, omijał by sprawcę z daleka, a Was biją po kieszeni i jeszcze w Was rzucają ustawami, które nie tylko naruszają wasze podstawowe interesy, ale nawet poniżają Waszą godność! Może wy tego nie czujecie, może nie rozumiecie, a może nie widzicie jacy jesteście upośledzeni? Nie zależy mi na splendorze, zależy mi na wolnej Polsce a Wy swoim postępowaniem przykładacie rękę do jej zniewolenia, do kolejnego rozbioru.
  Przestańcie więc biadolić i powtarzać jeden za drugim, że nic się nie da zrobić Od narzekania i biadolenia jeszcze nikomu się nie poprawiło! TO MY NARÓD jesteśmy właścicielami Polski! Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy o tą Polskę walczyli przelewając krew. Jeśli już nie chcecie zrobić tego dla siebie, to zróbcie to dla nich, w imię pamięci pomordowanych, więzionych, torturowanych, wywożonych do obozów pracy, na Syberię!
  MY spadkobiercy ich poświęcenia dla OJCZYZNY mamy wobec NICH moralny obowiązek przekazania spuścizny naszym dzieciom, wnukom i prawnukom. Co im powiecie jak do końca utracimy naszą niepodległość ? Powiecie im że nie mieliście na to wpływu?
  Przeciez to nie prawda, sami dobrze to wiecie. Zastanówcie się proszę zanim kolejnym razem dacie się namówić księdzu proboszczowi , który w dniu wyborów odczyta wam podczas mszy apel Episkopatu Polski o obowiązku udziału katolików w wyborach. Zapytajcie księdza po mszy, a na kogo mamy głosować? Zobaczycie, co wam odpowie. Ja już to w Polsce testowałem.
  Episkopat Polski (czy jeszcze polski) zdradził nasze ideały w Magdalence za spory kawałek tortu z okrągłego stołu! Teraz odpłaca się temu reżimowi, który orientując się, że nie może już liczyć na polskie wojsko i policję, zabezpiecza się na wypadek buntu na większa skalę i wprowadza ustawę umożliwiającą użycie sił porządkowych z poza terytorium Polski.
  Czy zdajecie sobie sprawę, co to w praktyce oznacza? Ta władza nas zdradziła po raz kolejny. To jest akt naruszenia suwerenności Polski! Na co jeszcze czekacie, aż powstanie kolejna partia złożona z tych samych Tusków, Kaczyńskich, Millerów, Kwaśniewskich, Pawlaków, Palikotów i pozostałych …? Wierzycie, że Ziobro czy Gowin zrobią coś, żeby wam się żyło lepiej. Naprawdę jesteście tacy naiwni? Zwracam się do tych wszystkich, którzy przeczytają ten apel, zastanówcie się proszę przed następnymi wyborami do sejmu w 2015 roku jak się zachować.
  Czy po raz kolejny iść i zagłosować na tych OSZUSTÓW, czy upomnieć się o godność, którą wam odbierają i odmówić władzy posłuszeństwa zostając w domu.
  ONI SIĘ SAMI NIE WYBIORĄ. Gdyby mogli się sami wybrać, to nie organizowali by igrzyska wyborczego za wasze pieniądze (setki milonów zł)! Zacznijcie się szanować Wasz głos, on jest naprawdę ważny nawet kiedy nie weźmiecie udziału w wyborach. Niech sobie policzą ilu Polaków z 30 milionów uprawnionych do głosowania ma jeszcze do nich zaufanie.
  Im niższa będzie frekwencja wyborcza, tym lepiej dla Was. Co macie do stracenia? Przez 24 lata chodziliście na wybory i Wasze niezadowolenie wzrasta. Spróbujcie chociaż raz postąpić inaczej niż do tej pory, a ja Wam gwarantuję, że nie pożałujecie!
  Władza tylko wtedy ustępuje społeczeństwu, kiedy widzi, że to społeczeństwo potrafi się zorganizować w buncie przeciwko tej władzy! I niech mi nikt nie mówi, że należy się zorganizować i iść na wybory. Według tej partyjnej ordynacji my społeczeństwo nie jesteśmy w stanie wygrać z tymi politycznymi OSZUSTAMI. Musimy upomnieć się o JOW i prawo do obligatoryjnego referendum ogólnopolskiego.
  Dopóki będziecie chodzili na wybory, dopóty nic się nie zmieni! Dlatego zastanówcie się dobrze i poprzyjcie apel wielkiej patriotki - matki Solidarności śp. pani Anny Walentynowicz o bojkot wyborów!
  Pani Ania napisała ten apel w 2001 roku, ale on nie stracił nic na aktualności. Wręcz przeciwnie, dzisiaj jest jeszcze bardziej na czasie, niż wtedy kiedy go pani Ania pisała. Jeszcze jest czas, ale potem może być już za późno!
  Pozdrawiam wszystkich Stefan Michał Dembowski Nowy York -Warszawa

  PS
  Apel znajduje się na stronie internetowej http://www.stowarzyszeniedemokracjausa.com/ Zapraszam państwa do dyskusji

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Notatka służbowa

  Nie mogę się doczekać tych wczasów, będę miał dużo czasu na wyjaśnienie egzekucji I Co 441/16, czyli przyczyn tego skutku i pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy za niesłuszne pozbawienie człowieka wolności, z art. 189 k.k. czytaj więcej

 • PRAWO

  11 lat zniewolenia

  Wniosek do Premiera o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji MS i Prokuratora Generalnego, w związku z brakiem nadzoru nad skorumpowanymi na masową skalę funkcjonariuszami publicznymi i stosującymi, wbrew konstytucji, doktrynę terroru państwowego. czytaj więcej

 • PRAWO

  Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej

  Każdy, kto powieli działania, a raczej bierność Krystyny Zarzeckiej, będzie miał współudział w przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31