Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
171 postów 57 komentarzy

Narzędzie zbrodni

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wyrok II K 467/07 wydany został z rażącą obrazą przepisów prawa materialnego art. 1 § 1 kk w związku z art. 212 § 2 kk, obrazą przepisów postępowania art. 5 § 2 kpk, art. 7 kpk i art. 17 § 1 pkt 1) i 11) kpk oraz błędu w ustaleniach faktycznych.

   

Żądałem i żądam wyłączenia prokuratur jeleniogórskich z prowadzeniaspraw Grzegorza Niedźwieckiego, bo są próżne. Żądam pociągnięcia do odpowiedzialności Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze Adama Kurzydło za niedopełnienie obowiązków służbowych, stwierdzenia czy karta nr 8 z akt sprawy II K 467/07 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze jest wydrukiem ze strony internetowejhttp://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/. Ma to fundamentalne znaczenie w obronie praw człowieka. Było to jedynym żądaniem zawiadomienia o przestępstwie z dnia 20 marca 2014 r. i zostało pominięte. Nie oceniam powodówignorowania prawa. Zgodnie zart. 227.k.p.k.Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.O ciężarze dowoduonus probandipaństwo wiedzą. Tu chodzi o ludzkie życie, fakty i prawdę. 

Panie Prokuratorze Rejonowy w Jeleniej Górze

Nie badano „narzędzia zbrodni”, faktu czydowód:wydruk ze strony internetowej z dnia 23 lutego 2007 r. z artykułem „Nie kupujcie auta u Ligęzy” (k. nr 8) – jaki złączono do Aktu oskarżenia Mieczysława Ligęzy z dnia 31 maja 2007 r. - jest wydrukiem ze strony internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/, czy jest fałszywym dowodem?Nie badano, bo musiano by mnie przeprosić za stalinowskie tortury i bezpodstawny areszt. W procedurze 1 Ds. 496/14/Sp(c) nie dopełniono obowiązku służbowego wynikającego z art. 10 § 1 i 2 kpk, bo kryto poświadczenie nieprawdy w II K 467/07 i odesłano do źródła zaniedbań (Kp 882/14). Przestępstwo stworzenia fałszywego dowodu zagrożone odpowiedzialnością karną z art. 235 kk miało miejsce i dziecko to widzi. Do stwierdzenia tego faktu nie potrzeba nowych okoliczności, wystarczy otwarcie oczu i dobra wola. Wystarczy zbadać merytorycznie te fakty i okoliczności wskazane. Nie zostały one w ogóle ocenione. Nie mogę do zaprzestania bezczynności Adama Kurzydło zmusić, bo mu zwisa czy pójdę do pudła czy się powieszę. Prawda jest oczywista, wy macie tylko pieczątki. Nadużywacie bezczelnie prawa, gorzej jak w PRL.W tej sprawie pogwałcił pan nie tylko art. 2 i 4 kpk. Istotą postępowania karnego jest, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności.Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.Jest pan przestępcąpokroju Fajga Mindla. Jeżeli się pan z tym nie zgadza to proszę mnie pozwać o zniesławienie. Wtedy udowodnię prawdę.Opisałem towszystkood a do z i nie zdążycie ukręcić mi łba myśląc, że będę chciał pisać książkę w anzlu.Kiedyś odpowie pan za swoje grzechy. Układ zamknięty nie będzie pana wiecznie chronił.Takichrepresjonowanych Niedźwieckich iLorenzówFreimann jest w Polsce wielu.

Ofiara przemocy – Grzegorz Niedźwiecki 

*

Jelenia Gra, dnia 24 lutego 2015 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

DSO-II-054-175/14 „K” 

Pan Waldemar Szmidt

Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz

Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Akta sprawy o sygn. akt II K 467/07 nie zostały jeszcze wysłane z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na wniosek z dnia 9.12.2014 r. Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemara Szmidta, ponieważ cały czas były przedmiotem ubocznych postępowań tu na miejscu. Widziałem je i z racji ciągłego ich obrotu, nie mogłem też otrzymać do wiadomości informacji o przekazaniu ich do Biura Ministra Sprawiedliwości. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania wszystkich stron... (art. 9 kpa).

Wyrok z dnia 6 maja 2008 r. wydany został zrażącą obrazą przepisów prawa materialnegoart. 1 § 1 kk w związku z art. 212 § 2 kk,obrazą przepisów postępowania art. 5 § 2 kpk, art. 7 kpk iart. 17 § 1 pkt 1)i 11)kpkorazbłędu w ustaleniach faktycznych.Oskarżony nie miał obrońcy i ignorowano jego wnioski.

Czynu zabronionego nie popełniono, a wyrok wydano na podstawie fałszywego dowodu. W oparciu o ten wyrok bez dowodów przeprowadzono sfingowany proces cywilny I C 1062/08 w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze i zasądzono zaocznie 180 dni aresztu za niezapłacenie siedmiu tajemniczych grzywienołącznej wysokości27.100 zł.

Takie orzeczenia i wyroki fałszu materialnego i fałszu intelektualnego (art. 235 kk tworzenie fałszywych dowodów i art. 271 § 1 kk poświadczenie nieprawdy) wydawały Heleny WolińskieMindla iMarie Gurowskie Sand w procesie Generała Augusta Emila Fieldorfa.

Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w wyroku z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt II K 467/07 napisał: „1. oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego uznaje za winnego tego, iż w dniu 23 lutego 2007 roku w Jeleniej Górze, umieścił na prowadzonym przez siebie pod adresemhttp://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.plblogu internetowym notatkę zatytułowaną „Nie kupujcie auta u Ligęzy”, w której pomówił Firmę Motoryzacyjną „Ligęza” sp. z o.o. w Jeleniej Górze o to, że w czasie czynności związanych z likwidowaniem szkody w samochodzie należącym do Elżbiety Klimkiewicz, pracownicy spółki dopuścili się „bezpodstawnego wyłudzenia” od niej części kosztów naprawy auta, co mogło narazić spółkę na utratę zaufania potrzebnego dla danego rodzaju działalności, to jest występku z art. 212§ 2 k.k. i za to, na podstawie art. 212 § 2 k.k., wymierza mu karę 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokośćjednej stawki na 10 (dziesięć) zł;”.Orzekł tak w oparciu o notatkę napisanąwłasnoręcznieprzezoskarżyciela w edytorze tekstu. Na takich podstawach można skazać 38 mln Polaków.Nie napisałaSSR do wyrokuuzasadnienia, ale jeśli by musiał to nie obronił by go.

Zastosowanie fikcyjnej podstawy prawnej art. 212 § 2 kkw oparciu o fałszywy dowódjest rażącymnaruszeniemprawa, o którymmowa w art.523 § 1 kpk.Zignorowanie wniosku oskarżonego o uniewinnienie i umorzenie postępowania – ze względu naistotneokoliczności wyłączające ściganie,brak winy,zarzucanegoczynunie popełniono, niedające sięusunięcie wątpliwości rozstrzygasięna korzyść oskarżonego– jest nie tylko złamaniemart. 5 § 2, art. 17 § 1 pkt 1) i 11) kpk, ale także konstytucji(art. 42 ust 3 Konstytucji). Zasada ta jest również standardem w międzynarodowym prawie (art. 6 ust. 2 EKPCz oraz art. 14 ust. 2 MPPOiP.).Nie dochowanow ogóleślubowania sędziego, zbioru zasad etyki zawodowej sędziów izasadyonus probandiorazin dubio pro reo.

W sprawie II K 467/07 orzeczono abstrakcyjny środek karny, zaszła sprzeczność w treści orzeczenia, a wcześniej zaszło wiele okoliczności wyłączających postępowanie. Nikt nie potrafi merytorycznie uzasadnić tych tortur. Grzegorz Niedźwiecki zachodzi w głowę komu i za co się naraził.Niedopuszczalność postępowania nastąpiła już w chwili złożenia aktu oskarżenia. Prowadzenie procesu było niecelowe. W każdym bądź razie celu tego nie zna Grzegorz Niedźwiecki.Jeżeli internowanie ojca dwójki dzieci i opiekuna osób starszych na 180 dni za nic nie jestm.in.wynikiem uchybień, o których mowa w art. 439 kpk i podstawą do wniesienia kasacjito mamy nadal stalinizm.

Proszę to rozważyć, wystąpić do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o realne dostarczenieakt sprawy II K 467/07, zapoznać się gruntownie z tą parodią prawa i złożyć wniosek o kasację nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Nie będzie innego wyjścia, bo niktrozsądnynie przyjmiena siebieroli separatystów w Polsce.W sprawie II K 467/07 zaszłyistotne okoliczności wyłączające ściganie.Nie było czynu zabronionego, brakbyłojakichkolwiekdowodów. Jeśli zdecydujecie się jednak internować mnie represyjnieargumentami Josefa Fritzlana pół roku, to będziecie musieli też zabrać moje dzieci do sierocińca i pochować chyba moją mamę.Przepraszam za ton, aledziewięćlat represji to nie przeżyła moja mamaod hitlerowcóww czasie drugiej wojnie światowej.

W załączeniu szczegółowa, poprawiona prośba o wniesienie kasacji nadzwyczajnej.

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2015/02/24/prosba-o-kasacje/

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031