Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Wołyńska korupcja!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Naród wam panującego bolszewizmu, trockizmu, zamordyzmu nie wybaczy, bo to jest niegodne postępowanie.

 

 


Szanowny Ministrze Sprawiedliwości, Prokuratorze Generalny Zbigniewie Ziobro,

funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania,

Senatorze Krzysztofie Mróz i wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwość

 

Wy uważacie, że już mnie zabiliście. Że jestem muchą w sieci pajęczyny. Jesteście pająkami, zrobiliście mi Wołyń. Macie satysfakcję z dręczenia mnie, a nie z „wyroku”. Dziesięć lat uprawiacie parodię prawa, ignorancję, spychologię i śmiejecie się przy grillu, że krew wypijacie. Bez powodu to Hitler eksterminował ludzi. Jesteście psychopatami, a nie etycznymi ludźmi, katolikami. Nawet gangster wykona egzekucję, a nie stosuje dożywotnie tortury. Czekacie, aż padnę i zlicytujecie, ukradniecie mój dom. Myślicie, że trafiliście na kolejną muchę bez skrzydeł, którą można pożreć. Mylicie się, trafiliście na osę. Jeżeli macie jednak kaprys, uważacie, że zasłużyłem na egzekucję, to żądam abyście niezwłocznie jej dokonali, a nie dożywotnio mnie torturowali. Przyjdzie czas, że za te zbrodnie odpowiecie. To jest zbrodnia niedoskonała i przy drzwiach otwartych. Wszystko jest i będzie opublikowane. Nawet wasze chazarskie prawo nie przewiduje przedawnień w stosunku do przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy (art. 44 Konstytucji Kwaśniewskiego).

Jeśli się nawrócicie, przestaniecie milczeć, stosować, akceptować dżihadystów prawo, to skasujecie oszustwa sądowe. Naród wam panującego bolszewizmu, trockizmu, zamordyzmu nie wybaczy, bo to jest niegodne postępowanie. Jeśli wy się nie zreformujecie, to ława przysięgłych na pewno ogłosi nie infamię.

 

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/prawo-i-sprawiedliwosc-czy-bezprawie-i-niesprawiedliwosc/

 

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

 

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

 

 

 

Do wiadomości:

Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka

 

Marszałek Ziemski Prowincji Jeleniogórsko Legnickiej

Grzegorz Niedźwiecki

 

*

 

 

 

Prokuratura Krajowa

Wydział d/s korupcji i przestępczości zorganizowanej

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

z art. 239 § 1 k.k. w zb. z art. 231 § 1 k.k.

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa.Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Grzegorz Chojnacki popełnił przestępstwo niedopełnienia obowiązków służbowych funkcjonariusza organów ścigania, odmówił wszczęcia śledztwa (3Ds/267/14) w sprawie poświadczenia nieprawdy przez Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosława Staszkiewicza w wyroku z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie II K 467/07. Postąpił dowolnie, umyślnie i stronniczo. Jest to tuszowanie przestępstwa fałszu intelektualnego (art. 271 § 1 k.k.). Postąpił tak już w dniu przesłuchania mnie jako pokrzywdzonego. Świadomie zignorował zasadę równości wszystkich wobec prawa kierując się względami koleżeństwa wobec braci prawniczej. Do odmowy wszczęcia śledztwa nie miał żadnych merytorycznych uzasadnień. Metody te powielali kolejni prokuratorzy, wcześniej PPR Marzanna Siemaszko.

Wyrok II K 467/07 teoretycznie był banalny, ale zapadł w oparciu o fałsz materialny (art. 235 k.k.), stworzony przez oskarżyciela prywatnego dowód (k. 8 akt sprawy II K 467/07). Nikt nigdy nie ocenił tego dowodu, asesor Jarosław Staszkiewicz miał świadomość, że jest to fałsz materialny, bo zaczął z urzędu szukać dowodów mojej winy na rzecz oskarżyciela prywatnego. Wystąpił do portalu Onet o wydruk rzekomego artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy” jako dowód pochodzenia ze strony internetowejhttp://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/. Otrzymał odpowiedź negatywną, przeprowadził osiem posiedzeń sądu w rok czasu i skazał mnie symbolicznie zaraz po zaprzysiężeniu na sędziego bez faktu czynu zarzucanego. Nie postąpił tak samodzielnie, swobodnie, bo akt oskarżenia powinien był już prezes Sadu Rejonowego cofnąć do uzupełnienia braków formalnych (art. 337 § 1 k.p.k.) w siedem dni, a po braku faktycznych podstaw oskarżenia, skierować sprawę na posiedzenie celem umorzenia (art. 339 § 3 pkt. 2) k.p.k.).

Podstawą do skazania mogły być tylko oczywiste ustalenia faktyczne, twarde dowody, których nie było.Z ostatniej rozprawy w postępowaniu II K 467/07 zaginął protokół rozprawy głównej, w której napisane było, iż oskarżyciel oczekuje tylko stwierdzenia faktu naruszenia art. 212 § 2 k.k. i w odpowiedzi na pytanie sędziego zarzekał się, iż nie będzie rościł żadnych nawiązek. Ja jako strona oskarżona w słowie końcowym wniosłem o uniewinnienie na podstawie in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.). Po latach znalazł się tylko skrót tego protokołu.

Wyrok II K 467/07 posłużył do wydania kapturowego wyroku cywilnego I C 1062/08, po sfingowanym procesie. Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Junona Gajewska, wydała w dniu 3 września 2008 roku wyrok skazujący na podstawie fikcji doręczeń, albowiem ja przez cztery miesiące (od 7 maja 2008 roku, czyli dzień po wyroku karnym) przebywałem poza granicami kraju i na wczasach. Wydała wyrok bez podstawy prawnej (być może w domyśle art. 11 k.p.c.) i bez uzasadnienia. Wyrok cywilny wybiegał poza „ustalenia” wyroku karnego, w pełni zaakceptował roszczenia oskarżyciela prywatnego, rzekomych naruszeń dóbr (tak naprawdę podwójnego skazania), wymierzył mi karę 10.000 zł nawiązki na rzecz Domu Dziecka Dąbrówka za pośrednictwem Rotary Club Jelenia Góra, którego skarbnikiem był dyrektor oskarżyciela prywatnego czyli Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. Mieczysław Ligęza podpisał akt oskarżenia z dnia 18 czerwca (31 maja) 2007 roku – czyli fałszywe oskarżenie. Do tego należy doliczyć horrendalne koszty postępowania wraz z odsetkami.

Następstwami tego oczywiście prawomocnego wyroku (bo oskarżony/skazany dowiedział się o tej parodii prawa dopiero po dwóch latach, a wyrok otrzymał po pięciu) były dręczenia, grzywny 2.000, 2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 4.500, 8.600 zł, które ostatecznie zamieniono na 180 dni internowania. To wszystko były przewlekłe metody przymuszania do wykonania irracjonalnego wyroku.

Żeby kogoś skazać, to trzeba najpierw stwierdzić oczywisty fakt czynu zarzucanego i udowodnić oskarżonemu winę. Czyn zabroniony i dowody materialne przestępstwa należy wykazać.Przez dziesięć lat odmawia mi się prawa do obrony na każdym etapie postępowania, do wznowienia postępowania ignorując propter nova (ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r.) argumentami nieznanych domniemań, wniosku o kasację. Rozbito normalne więzi rodzinne, okradziono na kilkadziesiąt tysięcy złotych, licząc formalne koszty opłat, adwokackie, wmanipulowanych wznowień cywilnych, ekspertyz, benzyny, znaczków, tuszu, prądu, biurokracji (nie licząc utraconych zarobków). Pozbawiono mnie legalnej pracy za granicą, abym mógł być dostępny dla sądów i prokuratur. Pozbawiono prawa do pracy w Polsce, chcąc przejąć moje zarobki. Czekam teraz na internowanie jak w stanie wojennym choć nikt nie stwierdził faktu czynu zarzucanego i nie udowodnił mi winy. Nie ukradłem nawet pudełka zapałek a mam być pół roku w więzieniu. Zniszczono mi zdrowie, zabrano mi dziesięć lat życia. To są wymierne straty materialne i moralne. To jest ewidentna krzywda, która nie powinna mieć w ogóle miejsca w państwie prawa, kraju demokratycznych zasad sprawiedliwości społecznej. To są niedopuszczalne tortury.

Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Wszystkiego niestety zabrakło. Wyrok karny z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie II K 467/07 zapadł w wyniku przestępstwa fałszu materialnego i był przyczyną niekończących się bezpodstawnych represji mojej osoby i całej mojej rodziny. Jest pogwałceniem godności ludzkiej, funkcji publicznej i rujnowaniem budżetu. Nie ma takiego przepisu pozwalającego skazać bez faktu czynu zarzucanego, czynienie tego to gangsterstwo, podlegające bezwzględnie odpowiedzialności karnej. Sędzia ma kierować się etyką i sprawiedliwością, a nie swoim, mafijnym prawem. Organy ścigania zaś, są od ścigania przestępstw, zaskarżanie nadużyć władzy brutalnie krzywdzącej ludzi. W tej egzekucji, w tej eksterminacji, współudział i odpowiedzialność umyślną ma Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Grzegorz Chojnacki. Wnoszę o wszczęcie postępowania karnego przeciwko niemu oraz wszczęcie postępowania kasacyjnego od wyroku stalinowskiego II K 467/07. Wnoszę o objęcie osobistej kontroli nad tym postępowaniem przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Godność ludzka jest najważniejsza, a procedury powinny być jasne, czytelne, wyczerpujący, obiektywne i sprawiedliwe. Nie ma tu żadnych przedawnień, bo sprawa ma ciąg. Ciąg sankcji i represji.

Tak jak w tej sprawie postępują tylko oszuści, gangsterzy, złodzieje, reketierzy, terroryści, a nie etyczni funkcjonariusze. Bez przyczyny wyroki wydawali Rudolf Hoess, Josef Fritzl. Anders Breivik. Tak postępowało NKWD i nie można pozostawić tego bez rozliczenia, bo będzie się to wiązało ze współudziałem w ewidentnych zbrodniach. Zbrodniach stalinowskich pokroju Marii Gurowskiej Sand i Fajgi Mindla. Takie zbrodnie są niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Niedopełniając tak jak tutaj obowiązków, nadużywając władzy, niezawisłości, immunitetu, pieczątek można wydać egzekucje na 38 mln Polaków. Nie potrzebne są póki co organy nadzoru, bo sprawiedliwość jest jeszcze fikcją. To jest niewolnictwo.

Nullum crimen, nulla poena.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

Do wiadomości:

1.      Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polski

2.      Beata Szydło Prezes Rady Ministrów

3.      Cała Polska

Grzegorz Niedźwiecki

 

KOMENTARZE

 • DWÓCH PROKURATORÓW I TRZECH SĘDZIÓW Z WROCŁAWIA
  DWÓCH PROKURATORÓW I TRZECH SĘDZIÓW Z WROCŁAWIA MOŻE USŁYSZEĆ ZARZUTY ZA PRZYJĘCIE KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ
  Jak dowiedziała się „Warszawska Gazeta” prokuratura okręgowa z Gliwic postanowieniem z 2 czerwca tego roku wszczęła postępowanie sprawdzające wobec 5 prawników z Wrocławia. Chodzi o dwóch prokuratorów Andrzeja K. i Wojciecha O. a także trzech sędziów, Mirosława J., Paweł K., Ryszard K. którzy w ramach pełnionych przez siebie obowiązków mieli przyjąć korzyść majątkową i osobistą. Te informacje potwierdził nam zastępca prokuratora okręgowego w Gliwicach Sławomir Świderek.

  http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3925-nasz-news-dwoch-prokuratorow-i-trzech-sedziow-z-wroclawia-moze-uslyszec-zarzuty-za-przyjecie-korzysci-majatkowej

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30