Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Wniosek do Ministra Sprawiedliwości o zwolnienie prezesów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szanowny Ministrze Sprawiedliwości, proszę zdjąć przynajmniej z siebie odium niegodziwości, zwolnić podwładnych z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze i pokazać, że czyni Pan prawdziwą reformę wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Jelenia Góra, dnia 18 września 2017 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Pan Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

 

za pośrednictwem

Prezesa Sądu Rejonowego

w Jeleniej Górze

 

Wniosek

 

Dotyczy: I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze

 

Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.

 

Postępowanie I Co 3259/08 zrewitalizowane przez sąd na I Co 441/16

13 listopada 2008 r. (datowany 10 listopada) – Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 k.p.c.).Należałooddalić, ponieważ zgodnie zuchwałą SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, zastępowalnaczynność tapodlega egzekucji wyłącznie w trybie art. 1049 k.p.c.

5 sierpnia 2009 r. – grzywna 2.000 zł.Bezpodstawnie. Tryb art. 1050 k.p.c. nie ma tu zastosowania.

Art. 365. Związanie orzeczeniem innych osób i organów

 

Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

§ 2. Kodeks postępowania karnego określa, w jakim zakresie orzeczenia sądu cywilnego nie wiążą sądu w postępowaniu karnym.

Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego

 

Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 7. Działanie organów państwa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

1 lutego 2010 r. – grzywna 2.000 zł.Brak poprzedzającego wniosku wierzyciela o wezwanie dłużnika do wykonania czynności i przesłanie go przez sąd dłużnikowi, z żądaniem zajęcia stanowiska (tak jak uczyniono to 24 marca 2016 r. w przekombinowanym postępowaniu I Co 441/16).

26 maja 2010 r. – grzywna 2.000 zł.Brak poprzedzającego wniosku wierzyciela o wezwanie dłużnika do wykonania czynności i przesłanie go przez sąd dłużnikowi, z żądaniem zajęcia stanowiska (tak jak uczyniono to 24 marca 2016 r. w przekombinowanym postępowaniu I Co 441/16).

6 lutego 2012 r. – grzywna 4.000 zł.Brak poprzedzającego wniosku wierzyciela o wezwanie dłużnika do wykonania czynności i przesłanie go przez sąd dłużnikowi, z żądaniem zajęcia stanowiska (tak jak uczyniono to 24 marca 2016 r. w przekombinowanym postępowaniu I Co 441/16).

18 stycznia 2013 r. – grzywna 4.000 zł.Brak poprzedzającego wniosku wierzyciela o wezwanie dłużnika do wykonania czynności i przesłanie go przez sąd dłużnikowi, z żądaniem zajęcia stanowiska (tak jak uczyniono to 24 marca 2016 r. w przekombinowanym postępowaniu I Co 441/16).

 

14 marca 2013 r. (datowany 12 marca) – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.

19 kwietnia 2013 r. – grzywna 4.500 zł.Bezpodstawnie, tryb egzekucji jest niewłaściwy i niedopuszczalny, sprzeczny jednocześnie z literalną treścią wniosku wierzyciela. Sąd jest związany przedmiotowym wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

 

20 stycznia 2014 r. – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.

15 maja 2014 r. (datowany 18 maja) – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.

14 lipca 2014 r. – grzywna 8.600 zł.Bezpodstawnie, tryb egzekucji jest niewłaściwy i niedopuszczalny, sprzeczny jednocześnie z literalną treścią wniosku wierzyciela. Sąd jest związany przedmiotowym wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

 

10 października 2014 r. (datowany 3 października) – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.

 

4 sierpnia 2015 r. – Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie.

 

12 października 2015 r. (datowany 9 października) – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.

 

8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada) – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności, sygnowany I Co 3259/08.Należało odrzucić, ponieważ wykraczał poza normy dopuszczalności, sąd związany jest wnioskiem wierzyciela, nie może go modyfikować. Ta stronniczość to nie pierwszyzna w tej bezprecedensowej sprawie.

 

5 czerwca 2017 r. – Postanowienie (I Co 441/16) nakładające na dłużnika grzywnę w kwocie 2.000 zł. Bezpodstawnie, tryb egzekucji jest niewłaściwy i niedopuszczalny, sprzeczny jednocześnie z literalną treścią wniosku wierzyciela. Sąd jest związany przedmiotowym wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji. Każdy prosty człowiek umiejący czytać ze zrozumieniem, zauważy, że treść wniosku wierzyciela z dnia 8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada) jest dosłownym cytatem art. 1049. k.p.c.

Sędzia ma obowiązek uzupełnić braki formalne, merytoryczne i etyczne legitymizując dlaczego nie realizuje egzekucji zastępowalnej w trybie ustanowionego, obowiązującego, jedynie słusznego przepisu prawa (art. 3 k.p.c.).

 

Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (p.o.) wiedzą, że stosują własne, gangsterskie, dowolne prawo, że nie kierują się prawdą materialną, faktami i literą prawa. Wolą nadużywać władzy i godzić w autorytet państwa (organów władzy sądowniczej), zamiast nabrać pokory i przestać nękać, dręczyć, upokarzać dożywotnio całą rodziną Grzegorza Niedźwieckiego. Nie orzekają zgodnie z wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, choćby z dnia 8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada), bo nie chcą dodatkowo przeginać i nagle zastosować właściwy tryb egzekucji w myśl art. 1049 k.p.c. Przyjęli do wiadomości tylko część zapisu uchwały SN III CZP 23/06, że w odniesieniu do konkretnego świadczenia zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji. Stosują w związku z tym zasadę, że skoro popełnili zbrodnię na starcie, to muszą ten tryb zbrodniczy, nie mający zastosowania dotytułu wykonawczego I C 1062/08, nadal kontynuować. To jest złośliwe szykanowanie.

 

·        Żądam dostarczenia mi czterech brakujących w aktach sprawy wniosków wierzyciela o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności, które bezwzględnie musiały poprzedzać zasądzenie pokrzywdzonemu grzywien na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013. Grzywny daje się za karę, najpierw musi być wniosek wierzyciela wzywający do wykonania czynności, dana szansa dobrowolnego załatwienia sprawy. Sąd związany jest zawsze wnioskiem wierzyciela. Wnioski te należy dostarczyć mi za zgodność z oryginałem bez wymagania opłaty sądowej, ponieważ powinienem był je otrzymać obligatoryjnie we właściwym terminie i mieć prawo do wyrażenia swojego stanowiska, tak jak to miało miejsce w marcu 2016 r.

Jeżeli w aktach sprawy nie ma wskazanych wniosków, bo wierzyciel nie złożył na przestrzeni trzech lat wymaganych prawem czterech wniosków, to należy rozważyć (nie pomijając całej parodii prawa) czy nie zachodzą przesłanki:

Art. 824. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu

 

Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

 

Sędzia ma być pokornym sługą ustawy

"Sędzia nie jest tym, który podważa ustawę"

Minister odpowiadając na pytania dziennikarzy zaznaczył, że "rola sędziego, to rola człowieka, który pełni urząd w majestacie państwa, wydaje wyrok z szacunkiem dla ustawy[1]". - Sędzia, jak się mówi, jest pokornym sługą ustawy, a nie tym, kto tę ustawę podważa, wysadza w powietrze i kwestionuje jej funkcjonowanie.

- Sędzia - pokorny sługa ustawy. Tak byłem uczony na studiach. I tak byli chyba uczeni ci, którzy dzisiaj wydają pewne oświadczenia, ale widać, że nauka poszła w las - powiedział minister.

Zbigniew Ziobro

//www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zbigniew-ziobro-apeluje-do-sedziow,768250.html

//www.media.senior.pl/wiadomosci/Ziobro-sedzia-jest-pokornym-sluga-ustawy,1685214.html

 

·        Szanowny Ministrze Sprawiedliwości, proszę zdjąć przynajmniej z siebie odium niegodziwości, zwolnić podwładnych z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze i pokazać, że czyni Pan prawdziwą reformę wymiaru sprawiedliwości.

Każdy powinien respektować prawo. Prawo jest po to, aby je szanować, a nie obchodzić, kiedy się podoba i czynić poważne szkody wszelkim podmiotom.

//grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki

 

W załączeniu:

1.      Przestrzeganie i stosowanie prawa,

2.      Naruszenie prawa procesowego.

 

 

Przestrzeganie i stosowanie prawa, etapy stosowania prawa

 

Przestrzeganie prawa należy rozumieć takie postępowanie obywateli i organów państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Stosowanie prawa polega na posługiwaniu się przez organy państwowe przepisami prawnymi, które służą do podejmowania decyzji.

Stosowaniem prawa zajmują się tylko organy państwowe.

Stosowanie prawa odbywa się w jednej z dwóch następujących form:

1) ustalenie istnienia między stronami stosunku prawnego i sprecyzowanie jego treści, czyli: sąd lub organ administracji państwowej stwierdza, że między stronami istnieje stosunek prawny o określonej treści, i w związku z tym strony mają wobec siebie takie to i takie prawa i obowiązki. Przykładem tej formy stosowania prawa jest wyrok sądu w karnej, gdzie sąd stwierdza fakt popełnienia przestępstwa i w ten sposób ustala istnienie stosunku prawnego pomiędzy państwem a przestępcą, a jednocześnie precyzuje go wymierzając karę, orzekając o kosztach procesu itd.

2) stworzenie między stronami nowego stosunku prawnego, czyli: w skutek wydania przez organ państwowy aktu prawnego, między stronami powstaje nowy stosunek prawny, np. wyrok rozwodowy stwarza między stronami nową sytuację prawną, gdyż zrywa istniejący dotąd między nimi stosunek prawny.


Występują trzy etapy stosowanie prawa:


- ustalenie stanu faktycznego;

- wyszukanie normy prawnej odnoszącej się do danego stanu (subsumcja);

- wydanie decyzji;
 

NARUSZENIA PRAWA PROCESOWEGO

/…/

Sąd II rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.

I. Nieważność postępowania zachodzi:

 1. droga sądowa była niedopuszczalna,(sprawa cywilna)
 2. strona nie miała zd. sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo pełnomocnik strony nie był należycie umocowany,
 3. res iudicata, lis pendens,
 4. skład sądu był sprzeczny z pr. albo w rozpoznaniu spr. brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy,
 5. strona została pozbawiona możności obrony swych praw,
 6. SR orzekł w sprawie, w której SO jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

II.Naruszenieinnych przepisów postępowania – naruszenie przepisów proceduralnych powinno zostać w formie zastrzeżenia zgłoszone do protokołu przez stronę.

Naruszenia przepisów procesowych może nastąpić przez:

 • naruszenie w ścisłym tego słowa znaczeniu, polegające na przyjęciu istnienia lub nieistnienia przepisu wbrew istotnemu stanowi rzeczy;
 • błędną wykładnię lub niewłaściwą analogię;
 • niewłaściwe zastosowanie.

Zarzut nierozpoznania istoty sprawy:

Może stanowić zarzut apelacji jednak sąd II uchyla wyrok w całości lub w części jeżeli sąd I nie rozpoznał istoty sprawy. (art. 386 § 4 KPC).

Niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy:

Sąd nie zebrał pewnych dowodów i dlatego nie wyjaśnił sprawy.

Obejmuje wyłącznie błędy odnoszące się do podstawy faktycznej wyroku. Powoduje niepełne ustalenie stanu faktycznego sprawy przy czym niepełność ta polega na lukach w ustaleniach w skutek tego że sąd albo nie dopuścił wskazanego przez stronę dowodu albo wbrew obowiązkowi nie wyjaśnił okoliczności z urzędu.

Sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału

Sprzeczność m. dowodami a konkluzją do jakiej dochodzi sąd na podstawie dowodów.

Zasadnicza różnica pomiędzy "nie wyjaśnieniem istotnych okoliczności sprawy" a "sprzecznością ustaleń z zebranym materiałem" sprowadza się do tego, że w pierwszym przypadku sąd nie zebrał pewnych dowodów i dlatego nie wyjaśnił sprawy a w drugim przypadku materiał zebrał ale źle go ocenił.

Sprzeczność z treścią zebranego w sprawie materiału musi dotyczyć ustaleń istotnych tzn. mogących mieć wpływ na wynik sprawy. Dlatego pomięcie przy ocenie pewnego dowodu, który nie mógł mieć wpływu na treść podstawy prawnej rozstrzygnięcia nie stanowi w/w sprzeczności.

 [1] Błąd subsumcji = zastosowaniu niewłaściwego przepisu bądź na niewłaściwe określenie zakresu skutków prawnych wynikających z danego przepisu w konkretnym wypadku jak również na zaprzeczeniu związku, jaki zachodzi między faktem ustalonym w procesie a normą prawną.

https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html

Jeżeli Sąd Odwoławczy w Jeleniej Górze ma poważne wątpliwości, czy uchwała SN III CZP 23/06 dotyczy czynności ujętej w tytule I C 1062/08 i czy jest bezwzględnie obowiązująca (Ius cogens), to powinien przedstawić to zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w trybie art. 390 § 1 k.p.c. Może zignorować tą zasadę legitymizacji orzeczeń tylko wówczas, jeśli podważy stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie, przedstawiając na tą okoliczność odmienne orzecznictwo.

Zignorowanie przez sąd orzekający uchwały sędziów SN, która zapoczątkowała późniejsze jednolite orzecznictwo, wraz z pominięciem tez stanowiących podstawy jej wydania, stanowi kwalifikowane naruszenie prawa. I to nie tylko takie, które pomoże zapunktować w apelacji. Jest to bowiem wystarczająca przesłanka dla stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w trybie art. 424(1) i nast. kpc. O ile bowiem przesłanki takiej nie da się potwierdzić w przypadku, gdy sąd orzekający opowiada się za jedną z możliwych interpretacji przepisów prawa, to przy konfrontacji ze wskazaną uchwałą sytuacja rysuje się odmiennie. Odrzucenie jej tez i przyjęcie przeciwnego stanowiska, bez odniesienia się do argumentów leżących u podstaw uchwały, uderza w istotę funkcji Sądu Najwyższego nakierowaną na zapewnienie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa. Jeśli zatem dany problem wywoływał kontrowersje w orzecznictwie i właśnie w celu usunięcia tych rozbieżności wydano taką uchwałę, to sąd powszechny nie może tego faktu zignorować i wyrokować w taki sposób jakby uchwały nie było. Powinien zatem zawsze odnieść się do jej argumentacji, jako że nie sposób wykluczyć, aby kompleksowa polemika z wyrażonymi tam racjami była z góry skazana na porażkę. Wszak co jakiś czas następuje zwrot w linii orzeczniczej, który toruje sobie drogę do Sądu Najwyższego indywidualnymi orzeczeniami sądów powszechnych najniższego szczebla.

//bazhum.muzhp.pl/media//files/Palestra/Palestra-r1987-t31-n12(360)/Palestra-r1987-t31-n12(360)-s15-25/Palestra-r1987-t31-n12(360)-s15-25.pdf

KOMENTARZE

 • UJAWNIENIE KORZENI BEZPRAWIA, ZDRADY I PRZEŚLADOWNIA
  KAWA NA ŁAWĘ
  https://www.youtube.com/watch?v=QBJ_a79MN-4

  https://www.youtube.com/watch?v=gDgYAuEr0Ic

  https://www.youtube.com/watch?v=T-lKX4lwXxI

  https://www.youtube.com/watch?v=QBJ_a79MN-4&t=426s
 • Ale jaja!
  O godz. 08: 38 wysłałem do organów centralnych pismo z informacjami o oszustach sądowych.
  O godz. 10:16 dzwoni komórka, głos kobiety pyta się czy przy telefonie jest pan Grzegorz Niedźwiecki. Odpowiedziałem, że tak, na co kobieta zapytała:
  - czy mógłbym jutro pojawić się w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, celem złożenia zeznań jako świadek zgłoszonego przestępstwa?
  Odparłem – nie wiem jaką pani rolę tam pełni, ale po co, przecież to pic na wodę fotomontaż, i tak odmówicie wszczęcia śledztwa, szkoda mojego czasu.
  - ja jestem tylko sekretarką, przesłuchiwać pana będzie prokurator Kolasińska, proszę stawić się w pokoju 316 na trzecim piętrze – odrzekła.
  - czemu informujecie mnie telefonicznie, z dnia na dzień, a nie przysyłacie wezwania tradycyjnego – zapytałem.
  - mogę panu wysłać maila – odpowiedziała kobieta.
  Odpowiedziałem, że pojawię się, ale nie wiem czy powinienem. Nagle im się spieszy, robią grzeczność, a skutek będzie wiadomy. Myślę, że mieli jakiś nacisk z góry, żeby wyciszyć mnie, formalnie udać, że coś robią.

  Ps.
  Listonoszka przyniosła mi dziesięć listów poleconych, w sprawie jednej kartki papieru, której przez dziesięć lat nie potrafią właściwie odczytać. Uprawiają dekadę fałsz intelektualny w oparciu o fałsz materialny, za pieniądze podatników…
  Co wy na to?
 • Bestie w czarnych togach zniszczyły niejedno życie.
  Kasta z powiatu Jelegórskiego zrobiła sobie prawdziwe eldorado na kradzieży nieruchomości .
  Obojętność tej nadzwyczajnej kasty wobec krzywdy ludzi jest porażająca.
  Zbrodniarze z orłami na piersiach nadal orzekają w polskich sądach.
  Osądzamy togowych zbrodniarzy zagnieżdżonych w polskich sądach.
  Przez lata Polską rządziła banda złodziei !
  "PO było grupą przestępczą!"
  http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenie.php?advert_id=1728281859
  Poszkodowani przez wymiar niesprawiedliwości.
  https://www.facebook.com/624680607593846/photos/a.769389396456299.1073741828.624680607593846/991815634213673/?type=3&theater
  https://uploads.disquscdn.com/images/30d84ad03c032151863e601562d27b0281bd376a225e1548d0e574e15cd4ac51.jpg
 • @socjolog 12:48:23
  Kasta z powiatu Jelegórskiego zrobiła sobie prawdziwe eldorado na kradzieży nieruchomości .
  http://3obieg.pl/wolne-sady-jelenia-gora
  Poszkodowani przez wymiar niesprawiedliwości.
  https://www.facebook.com/624680607593846/photos/pcb.1509187412476490/1509186269143271/?type=3&theater
  https://uploads.disquscdn.com/images/30d84ad03c032151863e601562d27b0281bd376a225e1548d0e574e15cd4ac51.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031