Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
225 postów 101 komentarzy

Żądanie do Ministra Sprawiedliwości

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich również nie są święci, ale mają okazję się zrehabilitować i przerwać tą patologię państwa w państwie.

 

 

Minister Sprawiedliwości,

Prokurator Generalny

I inni

 

Żądanie

 

I.           Żądam kategorycznie wyłączenia Policji jeleniogórskiej, funkcjonariuszy Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Jeleniej Górze oraz Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze z prowadzenia spraw związanych z moją osobą, bo są to zbrodniarze stalinowscy działający w zorganizowanej grupie przestępczej. Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich również nie są święci, ale mają okazję się zrehabilitować i przerwać tą patologię państwa w państwie[1]. Tylko najgorszy łotr potrafi jedenaście lat terroryzować Grzegorza Niedźwieckiego bez przyczyny, eksterminować jego rodzinę i nie prowadzić spreparowanej egzekucji w myśl obowiązującego prawa, zgodnie zuchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, w trybieart. 1049 k.p.c. Każdy, kto będzie również głupa rżnął i akceptował te zbrodnie pokroju Marii Gurowskiej Sand i Fajgi Mindla, dołączy do listy zbrodniarzy i kiedyś za to zapłaci. Jestem żywym człowiekiem i nie życzę sobie próżnej komunikacji ze zbrodniarzami popełniającymi świadomie szereg przestępstw na fundamenciefałszu intelektualnego Jarosława Staszkiewicza, dokonanego w oparciu ofałsz materialny (k. 8 akt sprawy II K 467/07) Mieczysława Ligęzy. Funkcjonariusze organów ścigania tuszują te przestępstwa i akceptują uporczywe nękanie oraz wymuszenia rozbójnicze. Udają głupich, nie widzą krzywd i chcą żebym ich wyręczał. Są dwie możliwości takiej obstrukcji. Albo funkcjonariusza są analfabetami (nie umieją odczytać tytułu wykonawczego I C 1062/08), albo cynicznymi zbrodniarzami. Zwykła przekora i prawo pięści wskazują na to, że ten jałowy dialog nigdy się nie skończy. To trzeba bezwarunkowo przerwać. To nie jest kryzys komunikacyjny i kryzys legitymizacyjny. To jest bandytyzm. Są tu gwałcone fundamentalne prawa człowieka. Nawet gestapo miało więcej etyki od socjopatów w togach. Ludzie ci, powinni siedzieć w więzieniu, a nie osądzać innych. Gdybym nie miał racji, to byście mi założyli sprawę o znieważenie. Pokłosie niczego jest opublikowane na blogu. Dalszy oportunizm zwiększy tylko wasze grzechy.

//grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

//grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

//demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

 

II.           Żądam przeniesienia postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 doSądu Rejonowego w Ostródzie, bo tam sędziowie stosują ustanowione, jednoznaczne, przedmiotowe prawo. Żądam wyłączenia właściwości miejscowej, bo jeleniogórscy funkcjonariusze nie chcą pracować. Chcą dożywotnio mnie gnębić. Funkcjonariusze jeleniogórscy powinni mnie przeprosić. Tu nie przestrzega się żadnych reguł i nie ma zastosowania niezawisłość.

 

Jelenia Góra, dnia 21 listopada 2017 r.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze


Grzegorz Niedźwiecki[1] Państwo w państwie i układ zamknięty, to zbyt delikatne i nieadekwatne określenia

Zbrodniarze mają władzę. Zbrodniarze największego kalibru, bo popełniający zbrodnie w majestacie prawa. Gangster to zawód i to można zrozumieć, ale sędzia, który ma być boginią sprawiedliwości, wzorem etyki i moralności, uczciwym arbitrem, a jest gestapowcem, to największy łajdak, to bestia.

Sędziowie nie orzekają w oparciu o właściwe przepisy prawa, o fakty, o prawdę materialną i dowody, o ustalenia faktyczne, tylko o dowolne, własne, stalinowskie prawo. Mogą sobie na to pozwolić, bo nie ma żadnej kontroli nad nimi, wymiar sprawiedliwości i organy ścigania to zorganizowana grupa przestępcza, to terroryści.

 

- - -

 

 

Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez dziesięć lat

·        Koszty wmanipulowania mnie na początku 2011 r. we wznowienie postępowania cywilnego I C 1062/08, choć fundamentem i wniosek dotyczył karnego II K 467/07, postępowanie I C 1227/10 (13.09.2010 r., 07.04.2011 r.) – 1.320 zł.

·        Koszty adwokata z urzędu Łukasza Janika w sprawie VI Ko 58/11 (II K 467/07) – 442,80 zł.

·        Koszty zignorowanej ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego ze Szczecina z dnia 13/14 kwietnia 2015 r. – 1.100 zł.

·        Koszty adwokackie Magdaleny Krajewskiej od wznowienia postępowania karnego II K 467/07 z 20-27 kwietnia 2015 r. (oddalonego poza rozprawą fikcją ustaleń i nieznanymi domniemaniami sędziego) – 2.000 zł.

·        Koszty adwokackie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia II Cz 675/17z 28-09-2017 r. – 2.460 zł.

·        Koszty opłaty sądowej w Sądzie Apelacyjnym, sygn. akt I S 139/16, od skargi na przewlekłość postępowania w Sądzie Okręgowym I C 1080/16 (1.11.2016 r.) – 100 zł.

·        Uiszczenie wpisu sądowego dnia 22.11.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 200/16 – 100 zł.

·        Uiszczenie wpisu sądowego dnia 25.11.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 201/16 – 100 zł.

·        Uiszczenie wpisu sądowego dnia 30.11.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 203/16 – 100 zł.

·        Uiszczenie wpisu sądowego dnia 27.12.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 217/16 – 100 zł.

·        Uiszczenie wpisu sądowego dnia 12.01.2017 r. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 3/17 – 100 zł.

·        Uiszczenie wpisu sądowego dnia 7.12.2016 r. na bezczynność Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 764/16 – 100 zł.

·        Uiszczenie wpisu sądowego dnia 13.12.2016 r. na bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 763/16 – 100 zł.

·        Uiszczenie wpisu sądowego dnia 15.12.2016 r. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 780/16 – 100 zł.

·        Uiszczenie wpisu sądowego dnia 19.12.2016 r. na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 773/16 – 100 zł.

·        Uiszczenie wpisu sądowego dnia 22.12.2016 r. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 775/16 – 100 zł.

·        Koszty sądowe na przestrzeni 10 lat (wszelkie opłaty sądowe, wpisowe, kopie pism) – 3.177 zł.

·        Koszty pomocy prawnej, tworzenia pism procesowych, za pomoc prywatną w interwencjach – 2.600 zł.

·        Koszty komunikacji ze stronami (koperty, znaczki, klej, opłaty pocztowe krajowe i zagraniczne) – 3.072 zł.

·        Koszty biurokracji (opłaty ksero, tusz drukarski, papier, spinacze, taśmy itp.) – 4.400 zł.

·        Koszty podróży do instytucji (bilety, paliwo samochodowe, amortyzacja samochodu) – 3.300 zł.

·        Koszty amortyzacji, zużycia urządzeń, środków technicznych (komputer, drukarka, aparat fotograficzny, kamera, telefon) – 5.000 zł.

·        Koszty zużytej energii elektrycznej (światło, urządzenia techniczne wykorzystane w sumie przez co najmniej 100 dni) – 2.400 zł.

·        Koszty wykluczenia społecznego (niemożność posiadania konta bankowego i dokonywania transakcji, zaciągania kredytów, posiadania majątku) – 1.500 zł.

·        Koszty utraconych zarobków (10 lat niemożności posiadania legalnej pracy w Polsce i otrzymywania zarobków – lęk przed zajęciem pensji, proceduralnie zablokowane wyjazdy do pracy w Niemczech, brak stażu do emerytury) – 60.000 zł.

·        Koszty zdrowotne (stres, leki, terapia, osłabienie organizmu, skrócenie życia) – 60.000 zł.

·        Koszty rodzinne (przerwanie więzi rodzinnych, brak spędzania wspólnego czasu, brak urlopów i wycieczek, brak gier i zabaw, brak słodyczy, brak kieszonkowego i materialnych środków niezbędnych, brak pozytywnego nastroju) – 10.000 zł.

·        Koszty moralne – 500.000 zł.

Ogółem – 663.871,80 zł.

 

Represyjne sankcje

Na przestrzeni dziewięciu lat (13.11.2008 r. – do dnia dzisiejszego) toczą się z obrazą przepisów prawa materialnego postępowania egzekucyjne w sprawie I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16).

W okresie 05.08.2009 r. – 14.07.2014 r.SSR Sylwia Bańka–Mrozewska nakładała grzywny(2.000, 2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 4.500, 8.600 zł)w trybie czynności niezastępowalnejzamiast w myśl art. 1049 k.p.c.

W okresie 18.01.2013 r. – 07.11.2014 r.SSR Paweł Siwek zamieniałniezasadnegrzywny na areszt(łącznie 180 dni).

Sąd zasądził mi umyślnie 27.100 zł grzywien, które zamienił na 180 dni internowania i tylko niezapłacenie zaliczek przez wierzyciela (fałszywego oskarżyciela) uchroniło mnie póki co i moją rodzinę od tragedii.

Etyczne rozwiązanie

Zobowiązanie pozwanego do zamieszczenia przeprosin (w istocie niesłusznych) w środkach masowego komunikowania nie jest czynnością niezastępowalną jak przyjęli sędziowie używając jako podstawy art. 1050 k.p.c.

Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. Praktyka i orzecznictwa o tym świadczą. Mając na uwadze nie tylko powyższy przepis i art. 6 k.p.c. oraz art. 5 k.c. sędziowie powinni umocować wierzyciela do zamieszczenia przeprosin (w jego interesie, nie wnikając w słuszność) na koszt dłużnika.

Wówczas tak by to wyglądało:

·        Przeprosiny na stronie internetowej//www.jelonka.com/ (tekst sponsorowany) – 220 zł netto.

·        Przeprosiny w tygodniku „Jelonka.com” jeden moduł (rozmiar wizytówki) – 60 zł netto.

Razem – 344,40 zł brutto.

·        Przeprosiny w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” jeden moduł ( 4 x 10 cm) – 137,76 zł brutto.

Ogółem – 482,16 zł brutto.

 

Jak się ma 482,16 zł bezzwłocznych kosztów w przypadku umocowania wierzyciela do zamieszczenia przeprosin na koszt dłużnika do 27.100 zł represyjnych grzywien (180 dni więzienia) i dziesięciu lat tortur, bo „sędziowie” mają kaprys stosować reliktowy (nękający) przepis art. 1050 k.p.c. zamiast 1049 k.p.c.? To jest świadoma obraza przepisów prawa materialnego. To jest barbarzyńska próba zmuszenia mnie do poświadczenia nieprawdy.

Za niespełna 500 zł irracjonalnych kosztów sędziowie dokonują dziesięcioletnich tortur i zmierzają do egzekucji 27.100 zł oraz pół roku więzienia dla niewinnego człowieka.

Należy mi się praktycznie równowartość poniesionych strat. Jako, że przepisy przewidują maksymalną kwotę odszkodowania za przewlekłe postępowanie w sprawie w wysokości 20.000 zł, to takiej kwoty z tego tytułu się domagam.

Wszystkie poniesione przeze mnie koszta materialne, zdrowotne i moralne są winą złośliwych, niehumanitarnych, przekornych, niezasadnych działań lub zaniechania barbarzyńskich funkcjonariuszy. Większość z tych kosztów i moralnych mam nadzieję odzyskać od Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym.

 

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, Tel. 791830093

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Notatka służbowa

  Nie mogę się doczekać tych wczasów, będę miał dużo czasu na wyjaśnienie egzekucji I Co 441/16, czyli przyczyn tego skutku i pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy za niesłuszne pozbawienie człowieka wolności, z art. 189 k.k. czytaj więcej

 • PRAWO

  11 lat zniewolenia

  Wniosek do Premiera o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji MS i Prokuratora Generalnego, w związku z brakiem nadzoru nad skorumpowanymi na masową skalę funkcjonariuszami publicznymi i stosującymi, wbrew konstytucji, doktrynę terroru państwowego. czytaj więcej

 • PRAWO

  Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej

  Każdy, kto powieli działania, a raczej bierność Krystyny Zarzeckiej, będzie miał współudział w przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31