Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
225 postów 98 komentarzy

Rok 2018 rokiem praw człowieka

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska nie jest państwem prawa. Organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje. Osobami godnymi zaufania są Krzysztof Karoń i Stanisław Michalkiewicz.

 

 

Mentalność ludzka jest wypaczonaw obecnych czasach. Nie skupia się na dobru wspólnym, solidarności, współpracy, wzajemności, jedności, służebności. Ludzie są zaczipowani marksizmem kulturowym. Wartością są faryzeuszostwo, władza, dyktatura, pieniądze i egoizm. To trzeba zmienić.

Są propozycje:

·        Utworzymy Partię Praw Człowieka

·        Wybierzemy Rzecznika Praw Obywatelskich w myśl art. 4 konstytucji

·        Powołamy Najwyższy Trybunał Narodowy, jako alternatywę reliktowego IPN

Prawo nie może polegać na swobodzie orzeczeń i szachach procesowych, tylko musi być constans, wynikać z faktów, prawdy materialnej i jednoznacznych przepisów prawa. Postępowania nie mogą trwać w nieskończoność. Sędzia musi ponosić odpowiedzialność osobistą za błędy. Prawo do obrony nie może być uzależnione od układów, grzeczności 30 posłów, wpłacenia nierealnego wpisowego lub posiadania zastępstwa procesowego.

Chłop na zagrodzie, musi być równy wojewodzie. Sędzia, ksiądz i Kowalski muszą mieć równe prawa i podlegać takiej samej odpowiedzialności karnej.

Trzeba wprowadzić zmianę systemu wartości, również poprzez edukację i przekaz medialny. Ograniczyć emisję filmów katastroficznych, o zabijaniu, a publikować programy przyrodnicze, geograficzne, przygodowe, o miłości.  Obecne metody kreowania zła, są nieprzypadkowe. Mają zaszczepić w ludziach lęk, obawę i odwrócić uwagę od faktu, że przykład idzie z góry.

Godność ludzka musi być najważniejsza. Programem, będzie program narodu, a nie partii.

Co wy na to?

 

W załączeniu wykaz obywateli popierających utworzenie Partii Praw Człowieka. Wydrukujcie, zbierajcie podpisy i prześlijcie listy na adres :

Demokracja i Sprawiedliwość

Ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

KOMENTARZE

 • Autor
  "Mentalność ludzka jest wypaczonaw obecnych czasach. Nie skupia się na dobru wspólnym, solidarności, współpracy, wzajemności, jedności, służebności. Ludzie są zaczipowani marksizmem kulturowym. Wartością są To trzeba zmienić".

  Dotąd dobrze. Faryzeuszostwo, władza, dyktatura, pieniądze i egoizm to wartości fałszywe, a więc i zmiana ma sens, a nawet jest konieczna.


  "Są propozycje:
  · Utworzymy Partię Praw Człowieka..."

  A to już idiotyzm.
  Przecież te fałszywe wartości mieszczą się w ramach ideologii praw człowieka. "Prawnicy" którzy za nimi stoją zaraz zgrabnie udowodnią że jest dobrze, że właściwie to nic nie trzeba zmieniać.

  Cały idiotyzm, a nawet satanizm polega na zdublowaniu praw, czego skutkiem są prawa wyprowadzane z praw, a więc i prawodawcy są tymi co się sami uprawniają do czego zechcą, włącznie z byciem ponad prawem, a więc i byciem bezkarnym. Nadto kogo tylko zechcą mogą obdarzać tzw. "prawami" (zwykle rozumianymi jako przywileje, bo one nie wynikają z żadnych umów i nie są poprzedzane żadnymi spełnionymi uprzednio obowiązkami), a zaraz i byle sztuczką prawniczą mogą ich tych ich "praw" pozbawiać.
  Np. bandycka, ludobójcza, ideologiczna, korporacjonistyczno-syjonistyczno-globalistyczna ONZ uchwaliła "prawa człowieka" w tym "prawo człowieka do życia", a teraz dodaje do nich "prawo do aborcji", a nadto ogłasza plany depopulacji.

  Nie pomogą i sztuczki z "prawami podstawowymi", ani nawet z "prawem naturalnym", bo zawsze będą już interpretacje i komentarze, więc i fikcja podwójnych praw.


  A w notce jest i dobry wniosek:
  "Godność ludzka musi być najważniejsza. Programem, będzie program narodu, a nie partii".

  Tylko że żeby za tym iść to trzeba zapomnieć o prawach.
  Owszem, one gdzieś tam na końcu się pojawią jako skutek świadomie i dobrowolnie zawieranych umów, ale cały system społeczno polityczny musi operować pojęciami systemu ludzkich wartości, a nie praw.
 • 5***** za ,rok-2018-rokiem praw człowieka
  "Polska nie jest państwem prawa. Organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje."

  Państwo nie funkcjonuje i nie będzie funkcjonować, bez art. 4 Konstytucji.
  Mniejszość czy większość rządzących Polską nie można nazywać systemem DEMOKRACJI.

  Taki system który, dba, lub lekceważy pozostałych obywateli posiada 100% znamiona dyktatury.

  Aby państwo zaczęło prawidłowo funkcjonować, musi przenieść finanse z opozycji na rzecz przedstawicieli narodu wg. art 4. Konstytucji.
 • @miarka 14:42:50 Tak ...cały system społeczno polityczny musi operować pojęciami systemu ludzkich wartości
  się pojawią jako skutek świadomie i dobrowolnie zawieranych umów

  Proszę coś dodać o tym jaki to system ma być / kto to rozważa ? i gdzie ? jak tow codzienne życie wprowadzać ?
  Proszę o pouczenie także na pocztę wewnętrzną
  A zacząć trzeba od wychowania dla wolności
  http://www.thedailybell.com/news-analysis/six-best-ways-to-raise-freedom-loving-kids/
 • Pozytywiści prawa to ludzie zdemoralizowani i intelektualnie nieuczciwi
  Faktyczne uznanie osobowej godności każdej ludzkiej istoty wymaga poszanowania, obrony i popierania jej praw. Chodzi tu o prawa naturalne, uniwersalne i nienaruszalne: żadna jednostka, żadna grupa, władza ani państwo — nikt nie może ich zmienić, a tym bardziej znieść, gdyż prawa te pochodzą od samego Boga.
  Nietykalność osoby, będąca odzwierciedleniem nietykalności samego Boga, wyraża się przede wszystkim i w sposób zasadniczy w nietykalności ludzkiego życia. Powszechne, skądinąd słuszne, wystąpienia w obronie ludzkich praw, takich jak na przykład prawo do opieki lekarskiej, do dachu nad głową, do pracy, do założenia rodziny i do kultury, są fałszywe i złudne, jeśli nie staje się z największą determinacją w obronie prawa do życia, będącego pierwszym i podstawowym prawem osoby ludzkiej, oraz warunkiem wszystkich innych jej praw.
  — Jan Paweł II Christefideles laici, 38

  Polecam: BARDZO DOBRY WYKŁAD! Proszę go odsłuchać i wiedzę wykorzystywać w walce ze zdemoralizowanym Ministerstwem Sprawiedliwości oraz niedouczonymi Prezydentem, Rządem i Parlamentem.

  Ius a lex. Fundament prawa europejskiego. Dr Przemysław Czarnek (KUL)
  https://www.youtube.com/watch?v=EOmQmR-7b3Y  Poszanowanie osobistej godności, za którym idzie obrona i krzewienie praw ludzkich, wymaga uznania religijnego wymiaru człowieka. Wymóg ten nie jest po prostu sprawą „wyznania”, ale jest głęboko wrośnięty w samą rzeczywistość człowieka. W istocie, związek z Bogiem jest elementem konstytutywnym samego „być” i „istnieć” człowieka: bo w Bogu „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). I choć nie wszyscy wierzą w tę prawdę, ci, którzy są o niej przekonani, mają prawo do tego, by ich wiara spotykała się z należnym poszanowaniem, podobnie jak będące jej konsekwencją w życiu indywidualnym i wspólnotowym decyzje. Na tym właśnie polega prawo do wolności sumienia i wolności religijnej, którego faktyczne uznanie jest jednym z najwyższych dóbr i najpoważniejszych obowiązków każdego ludu, który naprawdę ma wolę zabezpieczenia dobra osoby i społeczności. „Wolność religijna, niezbywalny wymóg godności każdego człowieka, leży u podstaw wszystkich praw ludzkich, a więc jest niezbędnym czynnikiem dobra osoby i całego społeczeństwa, jak również osobistej realizacji każdego. Wynika stąd, że prawo jednostek i wspólnot do wyznawania i praktykowania własnej religii jest istotnym warunkiem pokojowego współżycia między ludźmi. (...) Cywilne i społeczne prawo do wolności religijnej, dotykając najgłębszej sfery duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych podstawowych praw” (JAN PAWEŁ II, Orędzie na XXI Światowy Dzień Pokoju - 8 grudnia 1987: AAS 80 (1988), 278 i 280).
  — Jan Paweł II Christifideles laici, 39


  Prawo pozytywne czyni z Sejmu RP stajnię Augiasza złożoną z osobników moralnie złych. Ks. prof. Tadeusz Guz wyjaśnia, że za sprawą błędnej aksjologii i pozytywizmu prawnego to nie mamy w Polsce ani jednego kompetentnego prawnika w zawodach adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów i komorników.


  WYKŁAD TEN WINIEN KAZDY ODSŁUCHAĆ I JEGO TREŚĆ PROMOWAĆ

  Ks. prof. Tadeusz Guz – Pozytywizm w ujęciu Hansa Kelsena
  http://www.naszdziennik.pl/galeria/181345,pozytywizm-w-ujeciu-hansa-kelsena.html?t=9


  CYMBAŁY Z PISu PRZY TEJ FILOZOFII OŚWIECENIOWEJ Z DOMIESZKAMI MARKSIZMU I HEGLIZMY ŻADNEGO SĄDOWNICTWA NIE ZREFORMUJĄ!!!


  PILNYM UCZNIOM POLECAM JESZCZE TO;

  Istotą państwa jest prawo natury, które Bóg wpisał w każde ludzkie serce, duszę, rozum. Gdyby Pan Bóg, jako najwyższy prawodawca, nie wpisał realnej bytowości prawa naturalnego w każdy ludzki rozum, to nie moglibyśmy mieć instytucji państwa. Bo państwo bez prawa naturalnego nie istnieje. Jakie są źródła największego problemu państwa polskiego współcześnie? Do chwili obecnej nie udało się nam dotrzeć do fundamentów prawa w Polsce. Co jest tym fundamentem? Nie Konstytucja RP, ale boskie prawo natury – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz.


  Romano Amerio o prawie naturalnym i konsekwencjach jego negacji
  http://www.pch24.pl/romano-amerio-o-prawie-naturalnym-i-konsekwencjach-jego-negacji-,51595,i.html#ixzz4jBi5fVVQ

  O. prof. J. Salij - Prawa naturalne i prawa stanowione w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
  https://www.youtube.com/watch?v=In9jopsMUhA
  Prof. Piotr Jaroszyński - Prawo stanowione a prawo naturalne
  https://www.youtube.com/watch?v=DWsevpFkbjQ
  Prof. Piotr Jaroszyński - Prawo naturalne a inklinacje natury
  https://www.youtube.com/watch?v=1IiXdXmVwaw

  Ks. prof. Tadeusz Guz - Fundamenty państwa na miarę człowieka
  http://www.naszdziennik.pl/galeria/176413,fundamenty-panstwa-na-miare-czlowieka.html?t=9


  Leon XIII w encyklice „Libertas” napisał, że „prawo naturalne jest zapisane i wyryte w duszy każdego człowieka, ponieważ jest ono rozumem ludzkim nakazującym czynić dobro, a zakazującym grzechu... Jednakże ten przepis rozumu ludzkiego nie mógłby mieć mocy prawnej, gdyby nie był głosem i wykładnią wyższego rozumu, któremu nasz rozum i nasza wolność powinny być poddane”.

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  11 lat zniewolenia

  Wniosek do Premiera o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji MS i Prokuratora Generalnego, w związku z brakiem nadzoru nad skorumpowanymi na masową skalę funkcjonariuszami publicznymi i stosującymi, wbrew konstytucji, doktrynę terroru państwowego. czytaj więcej

 • PRAWO

  Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej

  Każdy, kto powieli działania, a raczej bierność Krystyny Zarzeckiej, będzie miał współudział w przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. czytaj więcej

 • PRAWO

  Kłamstwo ma krótkie nogi

  Mieszkańcy wspólnot nie chcą faryzeuszy i oszustów. Jedyną drogą niedopuszczenia ich do władzy, było postawienie na silnego konia... czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930