Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Tak działa zorganizowana grupa przestępcza

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dzisiaj, tj. 16-022018, naszło mnie czterech policjantów z nakazem przeszukania i zabezpieczenia środków nośności. Zabrali mi komputer na żądani prokuratora Grzegorza Chojnackiego. Teraz będą inwigilować moje pliki, pocztę, kontakty itd.

 

 

 

 

Jelenia Góra, dnia 16 lutego 2018 r.

Sędzia Pokoju

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości

za pośrednictwem

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 

Skarga

Zgodnie ze wskazówkami Sądu Najwyższego odnośnie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. nr 2018, poz. 23) składam skargę na Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar, Alicję Izydorczyk, które pogwałciły autorytet Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresę Bielską-Sobkowicz, Zbigniewa Strus fałszując uchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów wydających orzeczenia sprzeczne z prawem.

W postanowieniu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie II Cz 675/17, wymienione sędziny wypaczyły uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i podważyły rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy zagadnienie prawne zasadami dyspozycyjności. Wyżej postawiły autonomię praw prywatnych wierzyciela, od wykładni Sędziów Sądu Najwyższego.

Wnoszę o skierowanie skargi, do Sądu Dyscyplinarnego przeciwko wymienionym Sądziom Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, którzy umyślnie popełnili obrazę przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c., naruszyli art. 7, 32 i 183 Konstytucji, art. 226 k.k. oraz popełnili przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, godząc w autorytet państwa, orzeczenia organów wyższego stopnia, uchwały Sędziów Sądu Najwyższego. Nie ustosunkowują się do fundamentalnego zagadnienia prawnego i przewlekają bezprecedensowo postępowanie, upokarzając 11 lat cierpiącego człowieka.

Sędziowie jeleniogórscy nie kierują się literą prawa, prawem ustanowionym, tylko uważają się za enklawę, władzę ustawodawczą, wprowadzają w życie, do obiegu prawnego własny porządek prawny, nie wyjaśniając w ogóle wątpliwości.

To jest pogarda dla sądownictwa, dla tak zaszytej funkcji, jaką jest bycie Sędzią Sądu Najwyższego i rażące naruszenie godności ludzkiej, majestatu państwa, władzy sądowniczej. To jest naruszanie fundamentalnych praw człowieka.

Takie umyśle pogwałcenie urzędu, nie tylko ślubowania sędziowskiego i zbioru zasad etyki zawodowej sędziów, interesu społecznego oraz zasad współżycia społecznego, nie może pozostać zlekceważone i bezkarne.

 

Załączniki:

Żądanie wznowienia postępowania II Cz 675/17, uchwały SN i informacje publiczne podważające zasadność orzeczeń jeleniogórskich.

 

KOMENTARZE

 • Zażalenie / skarga / zawiadomienie
  o przestępstwie PPR Grzegorza Chojnackiego zaboru mienia i pozbawienia możliwości obrony

  Dotyczy: PR 3 Ds. 359.2017.D; PR Ko 118.2018

  Dzisiaj, tj. 16 lutego 2018 roku, naszło mnie czterech policjantów z nakazem przeszukania i zabezpieczenia środków nośności. Zabrali mi komputer na żądani prokuratora Grzegorza Chojnackiego. Teraz będą inwigilować moje pliki, pocztę, kontakty itd. Tak działa zorganizowana grupa przestępcza.

  Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze jest organizacją przestępczą biorącą współudział w przestępstwach wyroku bez przyczyny (II K 467/07) i sfingowanych procesach cywilnych (I C 1062/08) oraz popełniającą przestępstwa poplecznictwa w uporczywym nękaniu i wymuszeniach rozbójniczych (I Co 3259/08, I Co 441/16).

  Zawiadamiam, że wobec jedenastoletnich faktów represji i prześladowania mnie oraz bierności Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Jeleniej Górze, nie stawię się na wezwanie w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 09;00 w PR JG p. 315 na przesłuchanie jako świadek. Możecie mnie doprowadzić jak Władysława Frasyniuka lub dobić grzywnami.

  Jelenia Góra, dnia 16 lutego 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
 • Szanowny Panie Wojciechu Damaszko,
  Mści się Pan, że Minister Sprawiedliwości odwołał Pana z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze? Myśli Pan, że się mnie posłuchał?
  Zasłużył Pan na znacznie gorszą karę, jak całe państwo w państwie. Notabene fajna akcja, istotne informacje z niej wynikają. Jak wnosiłem o kontrolę i nadzór nad dyspozycyjnymi sędzinami, które wydały niezgodne z prawem orzeczenie (II Cz 675/17), to twierdził Pan, że nie może wnikać w niezawisłe prawo procesowe.
  Ciekawa sprawa, bo Pana poprzednik w SR nie poszedł tak daleko, niedopełnił jak tu obowiązku służbowego, nie żądał dowodu cyfrowego, nie zabezpieczył dysku komputerowego w sprawie II K 467/07. Otrzymał akt oskarżenia z dnia 31 maja 2007 roku z fałszem materialnym i nie wrócił Mieczysławowi Ligęzie do uzupełniania braków formalnych w trybie art. 337 k.p.k., tylko skierował na wokandę asesorowi (dziś Przewodniczącemu II Wydziału Karnego) Jarosławowi Staszkiewiczowi.
  Ten Jarek, co ma również żonę sędzinę, wiedział, że jest fałsz materialny (k. 8 akt sprawy II K 467/07), bo nie rozstrzygnął sprawy bez zbędnej zwłoki, tylko wystąpił do portalu Onet.pl o wyciąg z archiwum artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy. Nie otrzymał, a skazał, popełnił oczywisty fałsz intelektualny.
  Na tym wyroku bez przyczyny stworzyliście sfingowany proces cywilny I C 1062/08 i nie potraficie nawet wykonać stalinowskiej egzekucji zastępowalnej I Co 441/16, dopuszczając się obrazy przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
  Panie Damaszko,
  Brutalna prawda nie jest zniewagą. Znieważacie wy mnie, moją rodzinę i państwo polskie, organy sądownictwa. Ja poprosiłem moją zonę o złożenie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa znieważenia przeze mnie funkcjonariuszy publicznych (w tym Pana) i Prokuratura Rejonowa w Świdnicy umorzyła śledztwo wobec faktu braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Może Panu się uda. Staszkiewiczowi bez zrzutu z ekranu się udało, to Panu zabezpieczając dysk komputerowy uda się coś przykleić.
  Trochę to żałosne. Jak mam odpowiadać na aplikacje w sprawie pracy, jak mam pisać pisma procesowe, jak mam się bronić?
  Panie Damaszko, straci Pan funkcję sędziego, jestem przekonany. Oto przestępstwa, jakich się dopuściliście od jedenastu lat na kartce papieru Mieczysława Ligęzy. Nawet bezpieka tak cynicznie nie postępowała.

  Główne przestępstwa, jakich dopuścili się funkcjonariusze:
  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
  Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
  Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
  Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
  Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
  Art. 239. Poplecznictwo
  Art. 286. Oszustwo
  Art. 190. Groźba karalna
  Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
  Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
  Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
  Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
  Art. 207. Znęcanie się
  Art. 118. Eksterminacja
  Art. 119. Dyskryminacja
  Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
  Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
  Art. 162. Nieudzielenie pomocy
  Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
  Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

  Jelenia Góra, dnia 16 lutego 2018 r.

  Kandydat na Prezydenta Jeleniej Góry
  • Prezes Demokracji i Sprawiedliwość
  • Redaktor Naczelny Ośrodka Informacji DiS
  • Dziennikarz śledczy NCI Barwy Bezprawia
  • Prezes Trybunału Narodowego
  • Członek NIEPOKONANI 2012
  • Członek Stowarzyszenia Amnesty International
  • Współpracownik Fundacji Court Watch Polska
  • Sędzia Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego BL
  • Ppłk BL, Komandor Pierwszej Komandorii Jelenia Góra
  • Marszałek Ziemski Prowincji Jeleniogórsko Legnickiej
  • Socjolog
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
  Herbu Ogończyk
 • @socjolog 20:05:34 Szukali co by na Pana znaleść i ...
  ...teraz nawet wbrew rzeczywistości, czy faktom pociągną to do skazania tak jak to zrobili z Marianem Kowalskim
 • @andrzejw 19:22:56 Więc widzimy jak...
  Jak mawiał Ludwik XIV władza absolutna deprawuje absolutnie, więc widzimy jak obecnie rządzący próbują zgnieść tych, którzy przeciwko niej protestują.
 • @andrzejw 20:13:43 Nie drażnić wściekłego psa....
  drażnienie psa którego chce się "pokonać" to najgorsza z możliwych taktyk.
  Podkul Pan ogon, udaj obojętność...nie patrz Pan psu prosto w oczy...
  Rób pan swoje ale psa nie drażnij... pogryzie Pana .. a może i zarazi wścieklizną ... to żaden sukces zostać pogryziony...
  sukcesem jest zwyciężyć.
  nadużycie link skomentuj
  Oscar 17.02.2018 08:50:11
 • Szanowny Panie Wojciechu Damaszko,
  Wystosowałem do Pana m.in. w dniach 1 kwietnia 2016 r., 6 września 2016 r., 26 października 2016 r., 5 listopada 2016 r., 8 lutego 2017 r., 19 maja 2017 r., 28 sierpnia 2017 r., 11 października 2017 r., 16 listopada 2017 r., 8 grudnia 2017 r. zapytania publiczne i żądanie udzielenia pokrzywdzonemu odpowiedzi procesowej mającej fundamentalne znaczenie w sprawie I Co 441/16.

  Naruszył Pan moje dobra, bo nie uzyskałem rzeczowej odpowiedzi.

  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze miał i ma obowiązek skierować do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia, tak jak uczynił to Sad Okręgowy w Tarnowie, rozwiewając wątpliwość:

  1. Czy w świadczenie niepieniężne określone w punkcie I. tytułu wykonawczego I C 1062/08 jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy jest czynnością niezastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.?

  Wyjaśnienie tej istotnej kwestii, będzie odpowiedzią, kto kogo jedenaście lat szmaci i prowokuje.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalking-obstrukcja-pok%C5%82osie-niczego.pdf


  Jelenia Góra, dnia 19 lutego 2018 r.

  Pokrzywdzony

  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031