Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Dowód sabotowania Ministra Ziobro przez powołanego prezesa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ziobro powołał Dariusza Kliś na prezesa SO. Odwołał Damaszko, bo sąd niesprawnie działał. Nowy prezes nie usprawnia, czyni szkody w interesie społecznym i strony. Nie wyjaśnia przyczyn zawiłości, nie ustala winnego, potęguje przewlekłość. To sabotaż

 

 

Jelenia Góra, dnia 9 marca 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

za pośrednictwem

Dariusz Kliś

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 

Dotyczy: A-006.1-15/18

 

Skarga

Na zaniedbanie i nienależyte wykonanie zadań przez właściwy organ, naruszenie praworządności i interesu skarżącego, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy

 

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Gorze w piśmie z dnia 23 lutego 2018 r. poświadcza nieprawdę i bawi się z pokrzywdzonym w gierki procesowe, nie udzielając stronie procesowej informacji rzeczowej, merytorycznej, którą posiada. Nie uczyniono tego w toku postępowania i nie czyni się tego obecnie, naruszając m.in. art. 5 k.c.

Wniosek z dnia 14 lutego 2018 r. dotyczył postępowania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II S 22/17 oraz II Cz 675/17, jako drugiej instancji w sprawie na przewlekłość postępowania egzekucyjnego i zażalenia na grzywnę, sygn. akt I Co 441/16. Pytanie zawarte we wniosku, to jest zarówno informacja publiczna jak i procesowa, o czym świadczy treść pisma a nie forma zewnętrzna oraz odpowiedzi udzielone w tej materii przez Sąd Rejonowy w Bochni (Adm. 0144-1/18), Sąd Okręgowy w Tarnowie (Adm. 0144-61/17), Sąd Rejonowy w Ostródzie (OA-0170-/18), Sąd Okręgowy w Elblągu (OA.0132.10.2018).

To jest informacja publiczna i procesowa, a nie tajna (ja zrzekłem się prawa do prywatności, do ochrony danych), chyba, że w Jeleniej Górze mamy sądy kapturowe i Sąd Okręgowy nie musi się tłumaczyć z zawiłości sprawy, z zastoju (a musi, art. 2.1 u.s.n.p.s.) i legitymizować swoich postanowień, tylko może strzelać w tył głowy jak czynili to zbrodniarze stalinowscy w Katyniu.

Nie ma znaczenie forma wniosku i tryb informacji, tylko powód jej wnoszenia, znaczenie tej informacji, przyczyna przestoju, okoliczność faktyczna zapowietrzenia się, zasadność jedenastoletniej przewlekłości II S 22/17 (I Co 441/16) i stosowania przepisu art. 1050 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym II Cz 675/17 (I Co 441/16) w świetle uchwały SN III CZP 23/06. Odpowiedź na to istotne pytanie gwarantuje mi konstytucyjne prawo do sądu i do obrony na każdym etapie postępowania. Mam prawo wiedzieć jaki zawiły problem mają sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do rozstrzygnięcia tej sprawy w odróżnieniu do Sądu Okręgowego w Elblągu, który bliźniaczą sprawę rozstrzygnął w dwa miesiące oraz czy świadczenie niepieniężne zawarte w tytule wykonawczym I C 1062/08 jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy czynnością niezastępowaną i podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.

Żądam udzielenia mi tej informacji, albo zachowania się do końca jak bandyci i aresztowania mnie na cztery dni, gdyż przymuszenie reliktowym, upokarzającym przepisem nie zdało egzaminu i należy gestapowską grzywnę 2.000 zł zamienić na areszt. Orzeczenia należy realizować (?). Będziemy mieli powtórkę stanu wojennego.

Skoro Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie dysponuje danymi w sprawie własnej II S 22/17 (I Co 441/16) dotyczącymi zawiłości postępowania oraz II Cz 675/17 (I Co 441/16) dotyczącymi rozdwojenia jaźni w kwestii rozumienia uchwały SN III CZP 23/06, to zachodzą przesłanki nieważności bezwzględnej tych czynności prawnych, ponieważ treść czynności jest sprzeczna z ustawą albo mająca na celu jej obejście i sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Na podstawie art. 3 k.p.c., art. 2, 32 i 42 konstytucji żądam udzielenia mi informacji:

 

·        Jaką zawiłość sprawy musi wyjaśnić Sąd, żeby rozstrzygnąć postępowanie o przewlekłość II S 22/17?

 

Postępowanie jest w toku, ponieważ o nowe, istotne okoliczności, został złożony wniosek o wznowienie bezzasadnie „odrzuconej” (nie oddalonej) skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, które nie jest umorzone. Postępowanie prowadzi Sąd, a nie pokrzywdzony i to Sąd ma dylemat, musi wyjaśnić zawiłość sprawy, usprawiedliwić obstrukcję i uzasadnić przewlekłość w myśl art. 2.1 u.s.n.p., w kontekście diametralnie odmiennych zachowań sądów małopolskich i sądów warmińsko-mazurskich. Jestem żywym człowiekiem, a sędziowie bez przyczyny mi i mojej rodzinie ukradli już jedenaście lat życia i mnóstwo zdrowia. Sąd Okręgowy niedopełnił obowiązku należytego zbadania sprawy i wyjaśnienia przyczyn tak długiego czasookresu. Postanowienie wydane zostało bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska strony przeciwnej i usprawiedliwienia zwłoki. Nie uciekniecie od odpowiedzi na to pytanie i od naprawienia krzywd. Mogę je zadać inaczej.

Takie oznaczenie nieuzasadnionej zwłoki sprawia, że to na sądzie będzie ciążył obowiązek rozstrzygnięcia jaki jest „uzasadniony czas” rozpatrywania sprawy. Oznaczając ten okres pod uwagę będzie brana m.in. zawiłość sprawy. Dodatkowo sąd będzie musiał rozsądzić, czy okres postępowania nie został wydłużony przez rozpatrywanie spraw nieistotnych z punktu widzenia postępowania.

//www.infor.pl/prawo/w-sadzie/postepowanie-sadowe/252360,Skarga-na-przewleklosc-postepowania.html

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie miał prawa orzekać w sprawie skargi na przewlekłość postępowania I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16), ponieważ jest niechlubną stroną, ma współudział w przewlekłości postępowania i z oczywistych względów nie był obiektywny i bezstronny.

Jeżeli Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, będzie pokrzywdzonego, nie posiadającego adwokata, nadal zbywać, krzywdzić, upokarzać, tłumaczyć się brakiem zasadności stosowania ustawy o informacji publicznej, to nakazuję to pismo potraktować jako wniosek strony procesowej o wyjaśnienie okoliczności sprawy.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusz Kliś, na prywatnej audiencji, był zbulwersowany jedenastoletnią przewlekłością postępowania, mówił, że jest to niedopuszczalne i że przekaże skargę na wskazanego sędziego do Rzecznika Dyscyplinarnego. Co innego mówił, a co innego czyni. Jeśli się już zaaklimatyzował w nowym środowisku, to będę zmuszony ujawnić nagranie z naszej audiencji. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał go na to stanowisko w celu usprawnienia sądu, a Dariusz Kliś sabotuje Ministra ustawy i reformę sądownictwa. Mgr Dariusz Kliś odwrotnie spełnia swoją rolę.

 

Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.

Pytam kiedy zakończą się te tortury? Dlaczego Sąd Okręgowy w Tarnowie rozstrzygnął tożsamą sprawę w czternaście miesięcy wyjaśniając wątpliwości w Sądzie Najwyższym, Sąd Okręgowy w Elblągu rozstrzygnął sprawę w dwa miesiące mając jednoznaczną wykładnię prawa, a Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wspólnie i w porozumieniu z Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze pastwi się nade mną jedenaście lat, nie wyjaśniając wątpliwości? Nawet Hitler krócej terror uprawiał, bo sześć lat. To się źle skończy. Skarga na przewlekłość jest zasadna, nieusprawiedliwiona i należy ją uwzględnić, bo sędziowie jeleniogórscy postępują niegodziwie i niemoralnie, przewlekłość bezprecedensowa trwa. Zawiłość to problem sądu, a nie pokrzywdzonego. Sąd musi wyjaśnić jaki czasookres będzie właściwy do rozstrzygnięcia tej sprawy i uzasadnić to. Jeżeli ma dylemat, to powinien zrzec się z orzekania w tej sprawie i złożyć wniosek o wyznaczenie Sądu Okręgowego w Elblągu do rozstrzygnięcia tej sprawy. Sprawa zakończy się wówczas w dwa miesiące.

 

 

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82e-niedopatrzenie.pdf

 

W załączeniu:

1.      Wniosek o udzielenie informacji z dnia 14 lutego 2018 r.

2.      Wniosek w wznowienie postępowania z dnia 1 lutego 2018 r.

3.      Niezawisłe niedopatrzenie

 

KOMENTARZE

 • Sabotaż jest na samym początku prawa.
  .
  W przyrodzie nie ma dymu bez ognia.

  Tak jest w przypadku procesu pana Niedźwieckiego.

  Sędzia ma prawo dowolnie orzekać, zgodnie z nonszalanckim zapisem równowagi trójpodziału władzy.

  Trójka jako waga żywych ludzi jest niemożliwa.
  Jednak najwyższa ustawa wciska nam niemożliwe prawo i skutki są tragiczne.

  Polak na Polaka pisze donosy, zamiast naprawić błąd konstytucji w podziale władzy, Bez prawdziwej równowagi system demokracji jest skutecznie zablokowany.
  Może, lepiej pisać na Berdyczów?
 • @goodness 16:17:43 Proszę o pomoc
  Do przedmiotowej sprawy mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulujące kwestię sposobu uzyskiwania informacji o sprawie przez strony postępowania sądowego, w tym dostępu do stron postępowania do akt sprawy. Przepisy wymienionej ustawy wskazują także środki zaskarżenia w celu ochrony interesów poszczególnych stron postępowania.

  Wniosek brzmiał:
  „Jaką zawiłość sprawy musi rozstrzygnąć Sąd, żeby zakończyć postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12)?”

  Odpowiedź Sądu Rejonowego:
  …wniosek nie może być rozstrzygnięty w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż ustawa nie znajduje w tym przypadku zastosowania, nie jest bowiem spełniony jej zakres przedmiotowy, żądane informacje nie odnoszą się do sfery faktów, tylko dotyczą sfery stosowania prawa.


  Pytanie:
  Jaki przepis kodeksu postępowania cywilnego (lub innej ustawy) nakazuje Sądowi udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące sfery stosowania prawa?
 • @BoNi 18:00:52
  Cienka sprawa, lecz przewlekła stanowi poważne zagrożenie dla życia całej rodziny.
  Nie słyszałem o przepisach, coś nakazujących niezawisłym sędziom.

  Ta sprawa podlega dobrej woli sędziego.

  (Co nie jest zabronione prawem jest dozwolone.)
 • @goodness 20:18:07
  Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
  § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

  Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

  Art. 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

  Art. 7. Zasady działania organów państwa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

  Art. 8. Konstytucja jako ustawa najwyższa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

  Art. 9. Przestrzeganie prawa międzynarodowego
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

  Art. 30. Zasada ochrony godności człowieka
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

  Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

  Art. 40. Zasada zakazu tortur
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

  Art. 42. Zasada odpowiedzialności za czyn karalny
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
  2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
  3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

  Art. 45. Prawo do sprawiedliwego procesu
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

  Art. 61. Prawo uzyskiwania informacji o działalności organów
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

  Art. 77. Prawo do wynagrodzenia szkody
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
  2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

  Art. 83. Obowiązek przestrzegania prawa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosowanie_prawa

  Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:
  Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

  Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Art.66. Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty:
  „Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.

  ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW
  Statut Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”
  WIELKA KARTA SĘDZIÓW (Zasady podstawowe)
  Europejska Karta o Statusie Sędziów
  Ustawa o prokuraturze
  ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH PROKURATORA
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
  MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH
  KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
  KONWENCJA w SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR ORAZ INNEGO OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO TRAKTOWANIA ALBO KARANIA
  Wprowadzenie prawa w szkołach jest niezbędne…
 • @obiekt 01:55:40
  "Równowaga Trójpodziału Władzy"

  W konstytucji niemożliwość jest zapisana, oraz obowiązek jej stosowania i przestrzegania.

  Zgodnie z przysięgą złożoną na konstytucję wszystkich obowiązuje niemożliwość.

  Tylko nowa konstytucja i prawdziwa równowaga władzy może dopuścić do stosowania dobre prawo.

  Niemożliwa waga w XXI wieku, to skandal na cały świat.
 • @goodness 08:33:39 Państwo teoretyczne
  Jest oczywiste, że podział i równowaga władz się wyklucza, zwłaszcza w namacalnej praktyce, ale generalnie wszystko jest nieważne.

  Władze są nielegalne:

  Art. 4.
  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

  a tak naprawdę wszelkie ustawy po 97’ są nieważne, bo Konstytucja Kwaśniewskiego jest nieważna z mocy prawa.
 • @socjolog 11:48:22
  Wszystko co dotyczy Polaków jest ważne przeważnie tragicznie. Zablokowany niespójny system większość uważa za nieważne, to tak mają.

  "Jest oczywiste, że podział i równowaga władz się wyklucza, zwłaszcza w namacalnej praktyce, ale generalnie wszystko jest nieważne."


  Punktem wyjścia dla Rousseau była w umowie społecznej koncepcja suwerenności rozumiana jako niezbywalna i niepodzielna.

  Demokratyczna suwerenność w Polsce może się jeszcze zrealizować w stanowieniu praw przez cały naród - swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

  Art.4. pkt 2. nic nie mówi o partyjnych reprezentantach.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031