Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

3598 dzień represjonowany

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Będę codziennie przychodził o godzinie 10 rano do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze po odbiór przywłaszczonego komputera.

 

 

Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje.

 

Żądam przerwania tortur inaprawienia szkody

 

Dotyczy głównie:

·        II K 467/07 – wyrok karny bez przyczyny (art. 235 k.k.)

·        I C 1062/08 – sfingowany proces cywilny

·        I Co 3259/08 – wymuszenia rozbójnicze

·        I Co 441/16 – uporczywe nękanie

·        II Cz 675/17 – rozdwojenie jaźni

·        II S 22/17 - złośliwa przewlekłość

W przypadku wskazanych orzeczeń cywilnych zachodzi bezwzględna nieważność czynności prawnych (art. 58 k.c.), co najmniej ze względu na sprzeczność i obejście ustawy i dokonanie czynności prawnych sprzecznie z zasadami współżycia społecznego.

 

Niezależnie od powyższego żądam:

 

Dariusz Kliś – nowy Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Niezwłocznego uruchomienia postępowań w sprawie złożonych (w oparciu o nowe dowody dnia 1 lutego 2018 r.) wniosków o wznowienie postępowań II Cz 675/17 w sprawiebezpodstawnej grzywny oraz II S 22/17 w sprawie skargi naniezasadną przewlekłość postępowania egzekucyjnego świadczenia niepieniężnego ujętego wtytule wykonawczym I C 1062/08. Bezzasadnej grzywny i absurdalnej, nieuzasadnionej przewlekłości, w sytuacji gdzie Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12) iSąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13, rozpatrzył bliźniaczą egzekucję w oparciu o tożsamą wykładnię prawaSN III CZP 23/06, we właściwym trybie egzekucyjnym art. 1049 k.p.c., w dwa miesiące. W przypadku ociągania się i nie realizowania założeń Ministra Sprawiedliwości, dotyczących usprawnienia działalności SO, będę zmuszony umieścić Pana na liście współczesnych Marii Gurowskich Sand i Fajg Mindla oraz uznać aparatczykiem reżimu. Prawo nie pozwala na akceptację represji i stalinowskiego terroru.

 

Agnieszka Kałużna-Rudowicz – Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Jako strona pokrzywdzona, żądam udzielenia mi odpowiedzi mającej istotne znaczenie w sprawie niezasadnej, bezprecedensowej przewlekłości postępowania:

·        Jaką zawiłość sprawy musi rozstrzygnąć Sąd, żeby zakończyć postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12)?

W przypadku obstrukcji, nie realizowania służebnej roli oraz zasad współżycia społecznego, naruszenia zasad etyki zawodowej sędziów, art. 3 k.p.c. i 2, 7, 30, 32, 42, 45 konstytucji, uznam Panią za socjopatę, stosującego bolszewickie prawo (videart. 40 konstytucji).

 

Grzegorz Chojnacki – dyspozycyjny prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, PR 3 Ds. 359.2017.D (patrz art.50,64,71 konstytucji).

Oczekuję zwrotu bezpodstawnie zabranego dnia 16 lutego 2018 r. z miejsca pobytu Grzegorza Niedźwieckiego, Komputera typu laptop marki Acer nr S/N: NXGD4EP013710064E27600 wraz z zasilaczem, będącego środkiem trwałym Federacji Trybunał Narodowy. Będę codziennie przychodził o godzinie 10 rano do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze po odbiór przywłaszczonego komputera. Dopóki dyspozycyjny prokurator Grzegorz Chojnacki nie odda tego komputera, dopóty będzie złodziejem. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 

Wznowieniatych spraw winny prowadzić organy z innych województw, a najlepiej z Tarnowa lub Elbląga, gdzie umieją czytać literę praw i wiedzą co to godność człowieka.

Istniał obowiązek umorzenia z urzędu postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08) na postawie art. 824 § 1 pkt. 4) k.p.c.

 

Będę powtarzał te żądania codziennie, dopóki nie przerwiecie stalinowskich represji i nie naprawicie oszustw sądowych, albo dopóki nie ukradniecie tym razem komputerów dzieci.

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82e-niedopatrzenie.pdf

 

Sędzia Pokoju

Prezes Trybunału Narodowego

Kandydat na Prezydenta Miasta

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

3598 dzień represjonowany nafałszu materialnym

 

Nie było i nie ma przeszkód prawnych, żeby tą parodię prawa w dwa miesiące zakończyć.Są narzędzia, nie ma ludzkiej woli.

 

Jelenia Góra, 2018-03-12

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

KOMENTARZE

 • państwo w państwie
  Na razie kradną komputer, potem przejmą dom, jak prokurator od przestępczości zorganizowanej Krzysztof Domagała.
 • Po rozmowie z PPR 2018-03-12, stan zawieszenia (złodziej należy ująć w cudzysłowie).
  W dniu 12 marca 2018 r. odwiedziłem o godz. 10:00 prokuratora Grzegorza Chojnackiego w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze. Był bardzo grzeczny i merytoryczny. Stwierdził, że ma związane ręce, bo przesłał moje zażalenie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (notabene winowajcy orzekającego w swojej sprawie – przy. Wł.) i nie może nic zrobić, dopóki zażalenie nie zostanie rozpoznane. Nie może nawet skopiować dysku, bo w przypadku chybionego sprzętu, może odpowiadać za naruszenie dóbr. Dam mu spokój na razie, jest tylko żołnierzem łobuzów w sądzie. Oczywiście nagrałem go oficjalnie…
 • jedenaście lat egzekucji niskomplikowanej...
  Dwa miesiące SO Elbląg, Jelenia Góra potrzebuje koniecznie póki co jedenaście lat przewlekać egzekucję. gdzie w tym wszystkim etyka.
  Co na to Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro?
 • za jedną kartkę papieru 11 lat życia zabrać, ciekawa demokracja
  Zaspawany, antyludzki układ
 • Co jest przyczyną zastoju, pata?
  To jest problem sędziów, że nie potrafią przerwać i usprawiedliwić przewlekłości. Wyjaśnić okoliczności potrzebnych do załatwienia sprawy. Uzasadnić konieczność stania w miejscu. Obronić art. 2.1 ustawy o skardze…

  Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.

  Sąd ma obowiązek rozpatrzyć sprawę co do istoty, wyjaśnić przyczyny zastoju i ustalić winnego.

  Skarżącego nie obchodzi, czy to jest wina prawa materialnego, czy procesowego, czy umyślnej obstrukcji sędziów. Postępowanie prowadzi sąd i to w jego gestii jest proces, winien sprawę rozstrzygnąć, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Bochni (I Co 508/06), czy Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12). Z powodu przewlekłości Niedźwiecki i jego rodzina ponosi horrendalne straty. Za krzywdy indolentnych funkcjonariuszy publicznych, państwo musi zapłacić.
 • @socjolog 19:33:09 Nazywa, zaczyna nazywać Pan wreszcie....
  ...rzeczy i sprawy po imieniu tak jak to już Bóg w Raju przykazał Adamowi

  Związek przestępczy działający wspólnie i w porozumieniu przeciwko Polakowi a tym samym i Polsce
 • Wlaściwość miejscowa to korupcja
  Spowinowacony sąd drugiej instancji pomylił strony sporu, tego, kto rozdaje karty. To nie poszkodowany ma wyjaśnić zawiłość sprawy, tylko sąd pierwszej instancji musi usprawiedliwić czasookres. Nikt nie każe sądowi drugiej instancji rozstrzygać za sąd pierwszej instancji meritum egzekucji (które jest obecnie jasne), tylko domagać się od pozwanego uzasadnienia przewlekłości (czytaj obstrukcji). Tego sąd drugiej instancji zaniechał, sąd pierwszej instancji nie wykazał argumentów obronnych i kumoterski sąd nie miał prawa skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 odrzucić. Przewlekłość uporczywego nękania, to jest stanowczo nieadekwatne określenie. Za barbarzyńską złośliwość trzeba bulić.
 • Niedopełnienie obowiązków
  Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze narusza art. 231 k.k. w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 • ISIS
  To jest skandal bezprecedensowy. Jakie normy prawa dopuszczają prowadzenie prostej egzekucji przez jedenaście lat, niestosowanie prawa procesowego i zabijanie rodziny, gwałcenie fundamentalnych praw człowieka?
  Ten przypadek, pokazuje że składanie środków odwoławczych mija się z celem, bo prawo nie funkcjonuje. „Niezawiśli” sędziowie w nosie mają ustanowione prawo procesowe i prawo do obrony. Unicestwiają przepisy. Kierują się prawem represji, prawem zwyrodnialców. Zamiast nabrać pokory, przeprosić, to mataczą, konfabulują i chcą jeszcze dobić fałszywkami odwracając kota ogonem. Niczym gestapo.
  Km są ludzie, dla których życie człowieka nic nie znaczy?
 • Niezawisłość
  Art. 178. Niezawisłość sędziowska
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz USTAWOM.

  Podrzędny to nie nadrzędny. Pod, to znaczy niżej, musi wykonywać dyrektywy.
 • adwokat z urzędu
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
  I inni

  Dotyczy: I Co 441/16, II WSC 17/17

  Uprzejmie informuję, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie dotyczył Skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia II Cz 675/17 (I Co 441/16), bo ta sprawa jest już oczywista.

  Adwokat z urzędu jest potrzebny do uruchomienia wznowienia chybionego i nieważnego z mocy prawa postępowania II Cz 675/17 oraz II S 22/17, do zmuszenia sędziów do służby, do stosowania prawa procesowego, do wszczęcia postępowania na wnioski skarżącego z dnia 1 lutego 2018 r., bo taki mają obowiązek zgodnie z art. 506 k.p.c., art. 7 i 178 ust. 1 konstytucji.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

  Jelenia Góra, 2018-03-14
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
 • Monit / Skarga na pracę sądu
  na naruszanie prawa procesowego w związku z zaniechaniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wszczęcia postępowań cywilnych na żądania skarżącego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wznowienia chybionych i nieważnych z mocy prawa postępowań II Cz 675/17 oraz II S 22/17.

  Jest to rażąca obraza przepisów prawa procesowego art. 412 § 1 k.p.c., art. 7, 45 i 178 ust. 1 konstytucji, art. 6. EKPCz oraz naruszenie art. 231 k.k. w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

  Niestosowanie, lekceważenie prawa:
  • Ignorowanie przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o skardze
  • Ignorowanie prawa do skargi na przewlekłość
  • Ignorowanie obowiązku rzetelnego procesu
  • Ignorowanie ustanowionego prawa
  • Ignorowanie pisma procesowego

  Żądanie wznowienia postępowania II Cz 675 17
  Żądanie wznowienia postępowania II S 22 17

  Na podstawie art. 363 § 1 k.c. żądam naprawienia szkody poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

  Jelenia Góra, 2018-03-15
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19


  Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.
 • Skarga na pracę sądu
  Żądam wyjaśnienia skandalicznej obstrukcji i uruchomienia skargi na przewlekłość oraz naprawienia szkody

  W szczególności należy wyjaśnić i uporządkować

  Dlaczego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w postępowaniu II Cz 675/17 z naruszeniem art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, nie chce uznać skargi na ewidentną przewlekłość postępowania I Co 441/16 i nie wszczyna postępowania na wniosek z dnia 1 lutego 2018 r. o wznowienie chybionego postępowania?

  Dlaczego Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie uznaje ustanowionego, obligatoryjnego prawa?

  To jest nadużycie władzy, niedopełnienie obowiązków i dowolne stosowanie prawa. Należy wyłączyć Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze od rozpatrywania tej sprawy i wyznaczyć Sąd Okręgowy w Tarnowie lub Elblągu do rozpatrzenia tej skargi, której rozpatrzenie jest obowiązkowe.

  Należy odwołać Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Kliś z zajmowanego stanowiska, bo uprawia sabotaż reformy sądownictwa i usprawnienia sądu, do czego został powołany przez Minister Sprawiedliwości. Należy złożyć wniosek do Sądu Dyscyplinarnego o ukaranie funkcjonariuszy, godzących w ustrój państwa, władzę sądowniczą i słuszny interes obywatela.

  To jest powtórka jak niesłusznie skazanego Tomasza Komendy, a nawet gorsza, bo umyślna i trwa jedenaście lat.

  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
  .

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031