Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Ogłaszam protest głodowy przed Sądem Okręgowym

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Patryk Jaki nie zasłużył na Prezydenta Warszawy. Jest faryzeuszem, politycznym gawędziarzem, miglancem. Uprawia poplecznictwo, nie przeciwdziała znęcaniu się. Dnia 4 czerwca br. rozpocznę strajk głodowy przed Sądem Okręgowym z fotką tego hipokryty...

 

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze – I Co 851/18

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – II S 6/18

I inni

 

Wniosek / ostrzeżenie

 

Żądam:

1.      udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w załączonym wniosku, dotyczącerozbieżności w orzekaniu

2.      wznowienia wadliwego postępowania I Co 3259/08

3.      uznania skargi na skandaliczną przewlekłość postępowania egzekucyjnego

4.      naprawienia szkody jedenastu lat represji

 

Uzasadnienie

Istoty mieniące się sędziami, wydały w dniu 6 maja 2008 r. wyrok karny bez przyczyny II K 467/07 (fałsz intelektualny w oparciu o fałsz materialny) z art. 212 § 2 k.k. Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nie przeprowadził wstępnej kontroli aktu oskarżenia Mieczysława Ligęzy z dnia 31 maja 2008 r. i nie cofnął do uzupełnienia braków formalnych, tylko przekazał asesorowi Jarosławowi Staszkiewiczowi do uruchomienia represji. Świadomych i umyślnych represji, bo celowo wydano niski wyrok, usypiający, zmielający ostatni protokół rozprawy głównej, zawierający odżegnanie się oskarżyciela od nawiązek i stanowisko oskarżonego o zastosowanie zasady in dubio pro reo (domniemania niewinności), żeby kontynuację tortur przeprowadzić na szerszą skalę w postępowaniu cywilnym.

Przeprowadzenie sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08 i wydanie zaocznie w dniu 3 września 2008 r., podczas pobytu pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego za granicą w pracy przy opiece osób starszych, wyroku o naruszenie dóbr osobistych, skazującego na 10.000 zł nawiązki na Dom Dziecka Dąbrówka za pośrednictwem Rotary Club Jelenia Góra, którego skarbnikiem był Mieczysław Ligęza oraz zwrot kosztów postępowania, plus zobowiązanie opublikowania oświadczenia o określonej treści w mediach publicznych. Przekręt polegał między innymi na tym, że treść wyroku, ustalenia, wbrew art. 11 k.p.c. (której to podstawy prawnej nie ujęto), odbiegała od dyspozycji (zakresu) ujętej w wyroku karnym. Tu tzw. sędziego, rolę grała Junona Gajewska.

W dniu 23 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Klara Łukaszewska, SSO Tomasz Skowron, SSO Waldemar Masłowski) wydał poza rozprawą postanowienie VI Ko 66/15 oddalające wniosek pełnomocnika procesowego o wznowienie postępowania karnego II K 467/07 – stawiając NICZYM kontrę ekspertyzie biegłego sądowego podważającej zasadność skazania Grzegorza Niedźwieckiego. Ekspertyza biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych Mariusza Czarneckiego BDW CUNSULTING ze Szczecina z dnia 13 kwietnia 2015 r., podważyła wiarygodność dowodu oskarżyciela prywatnego (k. 8 akt sprawy II K 467/07) i zasadność skazania Grzegorza Niedźwieckiego z art. 212 § 2 k.k. Sąd zignorował prywatną ekspertyzę, nie przeciwstawiając ekspertyzy alternatywnej.

W dniu 28 września 2017 r. zapadło postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt II Cz 675/17, oddalające zażalenie Grzegorza Niedźwieckiego na nałożenie bezpodstawnej grzywny, bo w trybie niedopuszczalnym (art. 1050 k.p.c.). Tylko analfabeta nieumiejący czytać ze zrozumieniemuchwały SN III CZP 23/06 mógł wydać takie z rozdwojeniem jaźni (jestem za, a jednocześnie przeciw) orzeczenie. Sylwia Bańka-Mrozewska, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk pogwałciły autorytet Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresy Bielskiej-Sobkowicz, Zbigniewa Strus przekłamującuchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06. To nie była pomyłka, czy swobodna ocena, tylko umyślne zamknięcie drogi sądowej (procesowej), instancyjnej, do orzeczenia prawidłowego, uczciwego. To jest właśnie niedopełnienie obowiązku sędziów drugiej instancji, podjęcia realnego nadzoru, kontroli instancyjnej, jak uczynił to Sąd Okręgowy w Tarnowie w postępowaniuI Cz 44/06, przeprowadzonym w oparciu o zagadnienie prawneSN III CZP 23/06.To jest dodatkowa okoliczność wskazująca zasadność skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Postępowania egzekucyjnego nie wszczęto w dniu 17 lutego 2016 roku, czy nawet w dniu 26 listopada 2015 roku, kiedy to wierzyciel złożył ponowny wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania czynności (art. 1049 k.p.c.), a który pozorni sędziowie naruszając zasady dyspozycyjności przerobili na starcie z sygn. I Co 3259/08 na I Co 441/16 i wypaczyli jego literalną treść, tylko w dniu 10 listopada 2008 roku, kiedy to wierzyciel uruchomił egzekucję tytułu wykonawczego I C 1062/08. Przewlekłość trwa jedenaście lat (dokładnie 3650 dni).

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (czytaj sędziowie), nadużyli zasady dyspozycyjności wielokrotnie. Postępowanie II Cz 675/17 w związku z I Co 441/16 SR, było w świetle prawa bezpodstawne, ponieważ wierzyciel przerwał na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013 dokonanie czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08i egzekucję tytułu wykonawczego I C 1062/08 należało umorzyć w całości z urzędu na podstawie art. 824 § 1 pkt. 4) k.p.c. Droga sądowa rozpatrzenia ponownego wniosku wierzyciela była niedopuszczalna.

Kolejna przerwa, to jest zapowietrzenie się rzekomych sędziów, niezamienienia grzywny 2.000 zł z postępowania I Co 441/16 na cztery dni aresztu. Grzegorz Niedźwiecki nie wykonał narzuconego mu zobowiązania, a prawo nakłada obligatoryjny obowiązek zamienienia „grzywny” na areszt. Ta obstrukcja trwa rok czasu. To tylko skrót tych manewrów (o kradzieży komputera organizacji społecznej i zakłócaniu miru domowego nie wspomnę) ludzi, którzy powinni siedzieć w więzieniu, a nie osądzać innych.

Współudziałowcy w represjach(SSO Piotr Gregier, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk, SSO Urszula Wiewióra), migają się od uznania skargi na przewlekłość postępowania (II S 11/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 6/18), nie biorąc pod uwagą związku przyczynowo-skutkowego, zasady winy iobowiązku przestrzegania prawa.

 

Ostrzeżenie

W przypadku nie uszanowania zasad współżycia społecznego i w dalszym ciągu nie stosowania ustanowionego prawa, ignorowania podmiotu, posługiwania się bolszewickimi metodami, ostrzegam, że:

 • podejmę strajk głodowy przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze. Będę siedział na schodach sądu bez jedzenia i picia tak długo, aż rozstrzygniecie, wylegitymizujecie istotę rzeczy, materię prawną, lub aż zejdę. Mieliście jedenaście lat czasu na „uszanowanie godności ludzkiej”, to będziecie musieli znaleźć czas na rzeczowe, fundamentalne wyjaśnienie zagadnienia prawnego.

Skoro moje dzieci nie mogą mieć ojca, to państwo będzie je żywić. Opinia publiczna skróci moje cierpienia, wymusi na was uczciwe działania,obowiązek przestrzegania prawa.

I proszę nie świrować z drogą procesową, bo wy jej nie uznajecie. Wy nie jesteście ludźmi. Mataczycie jedenaście lat. Kradniecie życie ludziom. Czas molestowania moralnego się kończy.

Dyspozycje ujęte w petitum i naprawienie szkody w trybie art. 363 § 1 k.c., winno nastąpić w terminie jednego miesiąca.

 

Ad vocem

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze śmieją pisać w postanowieniu II S 6/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., że na długość tego postępowania ma wyłącznie wpływ jego zachowanie, polegające na uchylaniu się od wykonania prawomocnego wyroku sądowego, zgodnie z wnioskiem wierzyciela (mylnie wniosek czytając i zapominając o tym, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy –art. 776 k.p.c.).

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze śmieją pisać w postanowieniu II S 6/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., że Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w postanowieniach /II S 11/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 6/18/ konsekwentnie także wyrażał POGLĄD, że w trybie skargi nie podlegają ocenie rozstrzygnięcia, które w sprawie ZAPADAJĄ, co wyklucza badanie, czy wniosek wierzyciela powinien być rozpoznany na podstawie art. 1049 k.p.c. czy w oparciu o przepis z art. 1050 k.p.c., BEZ WZGLĘDU NA PREZENTOWANE W TYM ZAKRESIE PRZEZ SKARŻĄCEGO STANOWISKO (zapominając o wykładni prawa -SN III CZP 23/06).

 

Prawda jest taka.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie przeprowadził ani od 10 listopada 2008 r. rzeczowej analizy w postępowaniu I Co 3259/08 (dłużnik nie był wtajemniczony w tok postępowania), ani w kwietniu 2017 r. (II Cz 233/17), ani we wrześniu 2017 r. (II Cz 675/17) nie przeprowadził uczciwej kontroli instancyjnej. Nie podważył uwzględnienia przez sąd pierwszej instancji wskazanego przez wierzyciela niewłaściwego sposobu egzekucji. Sąd Okręgowy zaniechał takich czynności jak Sąd Okręgowy w Tarnowie (I Cz 44/06 w oparciu o uchwałęSN III CZP 23/06), czynności nadzorczych. Nie powziął nie tylko poważnych wątpliwości, ale nie ustosunkował się zgodnie z literą prawa do zarzutów dłużnika W TOKU POSTĘPOWANIA.

Kto tu się od czego UCHYLAŁ? Kto POMIJAŁ OBOWIĄZKI? Kto tu NIE BADAŁ ISTOTY RZECZY W TOKU POSTĘPOWANIA? Kto NIE OCENIAŁ ROZSTRZYGNIĘCIA? Kto UPRAWOMOCNIAŁ OSZUSTWA?

Nie czyniliście tego w toku postępowania i nie czynicie obecnie, macie obowiązek to dopełnić. Na długość tego postępowania ma wyłącznie wpływ poplecznictwo, bezczynność, ucieczka od istoty rzeczy, akceptacja zła i tuszowanie nadużyć. Dla was nie podlegają ocenie rozstrzygnięcia w toku postępowania i w trybie zażaleń. Gracie idiotów. Macie obowiązek wznowić te niedopatrzenia i postąpić tak jak sądy warmińsko-mazurskie (SO Elbląg I Cz 94/13), bo tak wam prawo nakazuje (art. 2, 7, 32, 42, 45 i83 konstytucji). Jest obowiązek przestrzegania prawa. Niedopełniliście obowiązku.

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Bez zastosowania środków obrony koniecznej, nigdy tej sprawy nie zakończycie. Zachowacie się standardowo. Wierzyciel złoży ponowny wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania czynności facere tytułu wykonawczegoI C 1062/08 (w myślart. 1049 k.p.c.), Sąd Rejonowy wbrew oczywistym faktom i ustawie, z pogwałceniem zasady dyspozycyjności, zignorowaniem bądź wypaczeniemwykładni SN III CZP 23/06 i naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.), uruchomi postępowanie w trybie art. 1050 k.p.c. jako czynność niezastępowalna. Popełni po raz kolejny nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.) izastosuje sposób egzekucji najbardziej uciążliwy dla dłużnika (naruszyart. 799 § 1 k.p.c.), nie mówiąc o fakcie zastosowania przepisu niezasługującego na uwzględnienie i zastosowanie. Postąpią tak cynicznie, żeby zabrać pokrzywdzonemu ostatnią okoliczność prawną wznowienia postępowania egzekucyjnego. Gdzie w tym wszystkim jest normalność, gdzie człowieczeństwo?

 

Sąd Okręgowy, jako druga instancja, utrzyma w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji, uzasadniając to tym, że PODZIELA POGLĄDY sądu pierwszej instancji. Uprawomocni oszustwo, gwałcąc literę prawa, fakty, etykę, ekonomikę i przepisy art.2, 7, 32, 42, 45 i83 konstytucji. Nie wyłączą się z postępowania, bo są OBIEKTYWNI i właściwość miejscowa im nie pozwala…

W przypadku skargi, Sąd Okręgowy stwierdzi, że sprawę należało rozstrzygnąć w toku instancji, żew trybie skargi nie podlegają ocenie rozstrzygnięcia, które w sprawie ZAPADAJĄ, a funkcjonariusze MS, PK powiedzą, że sądy są niezawisłe…

 

Panie Prezesie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. W sytuacji żywotności u Pana podopiecznych PRL-owskiej maksymy Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, zbytecznym jest korzystanie ze środka odwoławczego. Prawo do obrony staje się bowiem fikcją. W Jeleniej Górze obowiązuje prawo zwyczajowe, a nie ustanowione. Tomasza Komendy zwyczaju niestety. Przy akceptacji wierchuszki.

 

Sprawa jest do załatwienia w pięć minut, wzorcowo (SO Elbląg I Cz 94/13). Wystarczy chcieć, być sędzią i człowiekiem.

 

Możecie nie wznawiać niedoróbek prawnych, ale za złośliwość i dyktaturę, co pół roku musicie płacić.

Albo wykończyć mnie szybciej. Nie zrobicie tej zbrodni za zamkniętymi drzwiami…

 

Grzegorz Niedźwiecki – żywy człowiek

 

 

Prawda obiektywna (samowola władzy, art. 231 § 2 k.k., art. 271 § 3 k.k.)

Żądanie

Sąd ma obowiązek dopełnić tego, czego zaniechał w postępowaniu procesowym. Wznowić postępowanie I Co 3259/08, które przeprowadzono niewszechstronnie, nierzetelnie, niewyczerpująco, stronniczo i rozstrzygnąć sprawę w oparciu o zagadnienie prawne. Musi wyjaśnić istotę rzeczy – jakiemu trybowi podlega egzekucja świadczeń niepieniężnych ujęta w tytule wykonawczym I C 1062/08. Sąd winien uszanowaćuchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i oddalić wniosek wierzyciela zwracając mu tytuł wykonawczy, bądź skierować w trybie art. 390 k.p.c. zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów. Tą drugą opcję, winien przeprowadzić sąd drugiej instancji (tak jak uczynił to Sąd Okręgowy w Tarnowie w postępowaniuI Cz 44/06 powziąwszy poważne wątpliwości co do uznania przez sąd pierwszej instancji sposobu egzekucji niematerialnej jako czynność niezastępowalna podlegająca art.1050 k.p.c.), w przypadku nie zachowania się tak przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze jak Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12), który oddalił wniosek wierzyciela wskazujący niewłaściwy sposób egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., niezasługujący na uwzględnienie. O tym, że Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. stanowi wykładnia prawaSN III CZP 23/06. Sąd ma obowiązek orzekać w oparciu o właściwe przepisy, o jednolicie ustanowiony porządek prawny. Ma uszanować podmiot, równość wobec prawa i literę. Prawa nie można dowolnie stosować, nie jest własnością prywatną, nie należy do sędziów, tylko do wszystkich obywateli, do wspólnoty, do Rzeczpospolitej Polskiej i należy je jednolicie stosować. Przyczyną pata jest „błąd subsumcji”, a skutkiem przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Żądam na podstawie art. 363 k.c. w zw. z art. 415 k.c. naprawienia szkody, poprzez rozpoznanie sprawy zgodnie z prawem, tak jak uczyniły to wskazane wyżej podmioty i zadośćuczynienie za nieuzasadnioną przewlekłość. Przewlekłość postępowania egzekucyjnego jest wyłącznie winą jeleniogórskich funkcjonariuszy, nadużywających władzy, niezawisłości, nieuznających ustanowionego prawa, mataczących prawem procesowym i stosujących mafijne zasady. Macie dwa wyjścia. Albo naprawić oszustwo, albo zostać dożywotnim zbrodniarzem stalinowskim i kiedyś za to odpowiedzieć, bo znajdzie się uczciwe CBA. Polecą głowy.

Związek przyczynowo-skutkowy to relacja dwóch zjawisk w stosunku do siebie, polegająca na tym, że jedno z nich jest przyczyną, a drugie skutkiem.

Sąd jest od rozwiązywania problemów, a komplikuje. Kim są zatem sędziowie? Komplikatorami.

 

Wnoszę o udzielenie odpowiedzi od „demokratycznego” Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na następujące pytanie:

Dlaczegosądy małopolskiedociekając istoty rzeczy rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne w trybie art. 1049 k.p.c. w czternaście miesięcy,sądy warmińsko-mazurskiemając już wykładnię prawa rozstrzygnęły bliźniacze postępowanie egzekucyjne w trybie art. 1049 k.p.c. w dwa miesiące, a sądy dolnośląskie tożsamą egzekucję nie chcą jedenasty rok rozstrzygnąć, używając z naruszeniemuchwały SN III CZP 23/06 niezasługującego na uwzględnienie art. 1050 k.p.c.? Gdzie w tym wszystkim jest porządek prawny?

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jest droga do zakończenia tego spektaklu. Nie ma woli funkcjonariuszy (art. 296 § 3 k.k.)

 

Jelenia Góra, dnia 3 maja 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul, Działkowicza 19, Tel. 791830093

- - -

 

 

Niesprawny sąd

art. 403 § 2 K.p.c.,art. 2.2 ustawy o skardze,art. 77 Konstytucji

 

Dotyczy: I Co 851/18

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w postępowaniu I Co 3259/08 nadużyłzasady swobodnej oceny dowodów, popełnił obrazę przepisów prawa procesowegoart. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c. uznając zobowiązanie niematerialnetytułu wykonawczego I C 1062/08 wbrew wykładni prawaSN III CZP 23/06 jako czynność nizeastępowalną, nie oddalił wniosku wierzyciela z dnia 10 lutego 2008 r. na podstawie art. 5 k.c. iart. 799 § 1 k.p.c. w związku z nadużyciem prawa podmiotowego i co najmniej niezastosowaniem sposobu egzekucji najmniej uciążliwego dla dłużnika.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie rozstrzygnął istoty rzeczy,zagadnienia prawnego, zaniechałobowiązku przestrzegania prawa, nie uznajezasad działania organów państwa i naruszył konstytucyjnązasadę równości obywatela wobec prawa.

O braku elementarnej etyki, ekonomiki procesowej, o matactwach i dowolnym stosowaniu prawa procesowego, zakazie stosowania tortur, nadużyciu władzy, niedopełnieniu obowiązków i fałszach intelektualnych już nie wspomnę.

Wyszły na jaw istotne okoliczności faktyczne, wykryto nowe środki dowodowe, należy tą niedoróbkę wznowić i naprawić szkody

 

art. 233 § 1 k.p.c.

art. 799 § 1 k.p.c.

art. 5 k.c.

art. 1049 k.p.c.

art. 1050 k.p.c.

art. 7 konstytucji

art. 83 konstytucji

art. 32 konstytucji

Art. 233. Zasada swobodnej oceny dowodów przez sąd

 

Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Art. 799. Sposoby egzekucji

 

Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego

 

Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 1049. Egzekucja czynności zastępowalnej

 

Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

§ 2. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do czynności polegających na świadczeniu rzeczy oznaczonych co do tożsamości.

Art. 1050. Egzekucja czynności niezastępowalnej

 

Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał.

§ 2. Jeżeli wykonanie czynności wymaga wydatków pieniężnych lub dostarczenia materiałów, a obowiązek dostarczenia ich ciąży na wierzycielu, sąd przystąpi do egzekucji w myśl paragrafu poprzedzającego dopiero po wykazaniu przez wierzyciela, że dokonał czynności, od których zależy obowiązek dłużnika, chyba że tytuł egzekucyjny zawiera w tym względzie inne zarządzenie.

§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną.

Art. 7. Zasady działania organów państwa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 83. Obowiązek przestrzegania prawa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1.      Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2.      Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

Jelenia Góra, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

//socjolog61.neon24.pl/post/143418,kukulcze-jajo

- - -

 

 

Kukułcze jajo

Dotyczy: SO II S 6/18

 

Co było pierwsze, jajko czy kura?

Dylemat przyczynowo-skutkowy

 

Podrzucić (komuś) kukułcze jajo

·        obarczyć kogoś załatwieniem kłopotliwej sprawy, której samemu nie chce się załatwić: Interesów lokatorów powinien bronić samorząd gminy. Jednak wobec braku dotacji podrzucił to kukułcze jajo ośrodkowi pomocy społecznej.

 

Co to jest kukułcze jajo?

·        coś, czego się ktoś chce pozbyć, coś nieprzyjemnego, kompromitującego; wyr. rzecz., przyr.; W ich miejsce na stołki zastępców konwencja podrzuciła mu kukułcze jaja w osobach...

 

Bóg stworzył niebo i ziemię, światłość, zbiorniki wody, ciała niebieskie, istoty żywe: ptactwo, ryby, bydło, płazy i dzikie zwierzęta, ludzi, żeby byli płodni i rozmnażali się. Stworzył człowieka na swój obraz: Adama i Ewę, byka i krowę, koguta i kurę, ryby. Nie plemniki stworzył, inkubator, jajka i ikrę, tylko osobniki, które rodziły owoce.

Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się…”

//biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1

 

Sąd stworzył wyroki, postanowienia, w których coś spłodził, jakiś zakres, wydał tytuł wykonawczy, nakaz natychmiastowej wykonalności wierzycielowi. W oparciu o to, spółkując z wierzycielem, wszcząłna wniosek z dnia10 listopada 2008 r. postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08. Stworzył orzeczenia na podobieństwo szatana. Postępowanie egzekucyjne bez uczciwości urodziło bowiem jajo. Kukułcze jajo (7 grzywien w łącznej wysokości 27.100 zł i 180 dni aresztu w trybie art. 1050 k.p.c.), które istoty żywe (sędziowie) z naruszeniem art. 233 § 1 k.p.c. podrzuciły skazanemu (pokrzywdzonemu). Najpierw trzeba wysłać na terapię grzesznych funkcjonariuszy, wyleczyć samice, potem urodzić godne orzeczenia, zdrowe jajo. Najpierw trzeba wyleczyć rozpłodników, nioski. Potem będą zdrowe jaja.

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Kura:

Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Jaja (zbuki):

Wyrok II K 467/07, I C 1062/08 (postanowienie I Co 3259/08, I Co 441/16), II Cz 675/17, II S 22/17

Kukułcze jajo:

Podrzucenie śmierdzącego jaja wierzyciela (art. 1050 k.p.c.) w postępowaniu I Co 3259/08 (z naruszeniem art. 5 k.c.), zastosowanie sposobu egzekucji najbardziej uciążliwego dla dłużnika (naruszenie art. 799 § 1 k.p.c.), nie rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego (naruszenie art. 390 k.p.c.), uwzględnienie niewłaściwego trybu egzekucji czynności zastępowalnej (naruszenie art. 1049 k.p.c.), uporczywe przymuszanie dłużnika do wykonania czynności zastępowalnej w trybie niezasługującym na uwzględnienie, czyli art. 1050 k.p.c. (wbrewuchwale SN III CZP 23/06), stalking – uporczywe nękanie (przestępstwo z art. 190a k.k.).

Zważyć należy, iż postępowanie egzekucyjne prowadzi sąd (komornik), na wniosek wierzyciela, a nie dłużnik. Dłużnik nie ma żadnego wpływu na tok (stadia) postępowania i sposób prowadzenia egzekucji. Może składać sprzeciw na Berdyczów. Sąd rozdaje karty.

 

Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego. Sąd sobie nie radzi, delikatnie mówiąc. Z własnej nieprzymuszonej woli.

Sąd zaniechał właściwych działań, nierzetelnie zbadał sprawę, postąpił stronniczo, naruszył zasady swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.), niedopełnił obowiązku i przewleka postępowanie. Nie dłużnik popełnił fundamentalny błąd, tylko sąd, kokietując wierzyciela i pomijając zasadę winy. Nie można zmuszać dłużnika do czynów niezgodnych z przepisami prawa, trzeba posprzątać, oczyścić stajnię Augiasza, żeby jedzenie było strawne. Nie można kazać zjeść zbuka, trzeba podać zdrowe danie.

Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy

 

Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 

Podsumowanie

Był sobie kogut i kura, czyli wierzyciel i sędzia. Poszli na nieczysty numerek do łóżka i urodzili wrzoda, czyli zgniłe jajo[1]. Teraz chcą sprzedać dłużnikowi to śmierdzące jajo, zamiast wziąć penicylinę, uwzględnić sprzeciw zgodnie z art. 77 konstytucji. Szanowni Państwo. Trzeba iść do Wrońskiej (była kiedyś taka lekarz chorób wenerycznych w Jeleniej Górze). Trzeba się wyleczyć z chorób skórnych, a nie roznosić zarazki.

 

Kogut - wierzyciel

Kura – sędzia

Jaja (zbuki) – postanowienia I Co 3259/08, I Co 441/16, II Cz 675/17 (wydane z naruszeniemart. 233 § 1 k.p.c.)

Kukułcze jajo – odrzucanie lub oddalanie skarg na przewlekłość postępowania – z naruszeniemart. 2.2 ustawy o skardze… (II S 22/16, II S 22/17)

 

Rozstrzygnięcie merytoryczne dylematu

Najpierw był kogut i kura, potem było jajko. Jeśli zdrowy kogut i zdrowa kura, to zdrowe jajko. Najpierw był wnioskodawca i sędziowie, potem były orzeczenia. Gdyby wnioskodawca złożył właściwy wniosek, który zasługiwał na uwzględnienie, to wniosek wprowadzony byłby w życie i tytuł wykonawczy byłby zrealizowany. Niestety sąd wszczął (uruchomił) egzekucję chorą, w wyniku gwałtu. Kogut był gwałcicielem, zapłodnił sąd wnioskiem o wszczęcie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Sąd był damą lekkich obyczajów, wpuścił zboczeńca do łóżka i urodził zaparcie, obumarcie. Przyczyną chorego dziecka jest brak moralności i nie korzystanie z PDŻ. Skutkiem tego jest niedogodzenie kogutowi, wieczne upokarzanie „dłużnika” i przewlekłość postępowania. Reasumując. Najpierw była przyczyna, potem był skutek. Trzeba wyleczyć przyczynę, będzie zdrowy skutek.

Przyczyna – błąd w sztuce sędziowskiej (w sztuce kochania), ignorowanie faktów, etyki i prawa, nierozstrzygnięcia istoty rzeczy, zagadnienia prawnego.

Skutek – niezakończenie postępowania egzekucyjnego, jedenastoletnia przewlekłość postępowania.

 

Dowód:

Postępowania sądów małopolskich (SO TarnówI Cz 44/06, SR BochniaI Co 508/06) prowadzone zgodnie z literą prawa (ze sztuką kochania), wyjaśnienie zagadnienia prawnego (SN III CZP 23/06) – sprawa zakończona w czternaście miesięcy.

Postępowania sądów warmińsko-mazurskich (SR OstródaI Co 2801/12,SO ElblągI Cz 94/13) prowadzone zgodnie z literą prawa (ze sztuką kochania), w oparciu o rozstrzygniętą wykładnię prawa (SN III CZP 23/06) – sprawa zakończona w dwa miesiące.

Postępowania sądów dolnośląskich (SR Jelenia Góra I Co 3259/08, SO Jelenia Góra II Cz 675/17, II S 22/17) prowadzone niezgodnie z literą prawa (ze sztuką kochania), niewyczerpująco, nierzetelnie, ignorujące wykładnię prawa (SN III CZP 23/06) i zasady współżycia społecznego – sprawa niezakończona, przewlekłość trwa jedenasty rok.

 

Jelenia Góra, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19[1] Postanowienie egzekucyjne I Co 3259/08 oparte na niezdrowej podstawie prawnej (art. 1050 k.p.c.), po sfingowanym procesie cywilnym I C 1062/08. Za tym poszły chore dzieci, czyli bezpodstawne grzywny, nowy stosunek po pijaku I Co 441/16, klony grzywien (wymuszenia rozbójnicze) II Cz 675/17 i uporczywe nękanie II S 22/17. Tak się podrzuca kukułcze jajo.

- - -

 

 

Szczególne znęcanie się

 

Złośliwcy podlegli Wojciechowi Damaszko, w postępowaniu II Cz 675/17 z dnia 28 września 2017 r., orzekli z rozdwojeniem jaźni, wypaczając uchwałęSN III CZP 23/06. Ustanowili własne prawo.

Nastąpiła tu bezwzględna nieważność czynności prawnej w związku z art. 58 § 1 oraz § 2 k.c. Należy wznowić postępowanie odwoławcze na podstawie art. 403 § 2 k.p.c. w zw. z art. 403 § 1 pkt. 2) k.p.c.

Ktoś tu popełnia przestępstwo szczególnego znęcania się (art. 207 § 2 k.k.). Albo wierzyciel (radcy prawni), albo sąd (sędziowie), albo wspólnie i w porozumieniu.

Żądam wznowienia postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08 i oddalenia wniosku wierzyciela na okoliczność tego, iż wniosek wierzyciela nie zasługiwał na uwzględnienie.

Wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).

https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html

 

Dowód:

Wierzyciel R.L. złożył pod koniec 2012 roku do Sądu Rejonowego w Ostródzie, wniosek o przymuszenie dłużnika do wykonania czynności w trybie art. 1050 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostródzie, kierując się w sprawie I Co 2801/12 wyżej wskazaną wykładnią prawa SN III CZP 23/06, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. oddali wniosek wierzyciela, wskazując, że czynność zastępowalna podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c.

Wierzyciel złożył zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji, finalnie do Sądu Okręgowego w Elblągu, w którym żądał uznania, iż czynność niematerialna tytułu wykonawczego jest czynnością niezastępowalną i należy ją wykonać w trybie art. 1050 k.p.c. lub z ostrożności procesowej (alternatywnie) jako czynność zastępowalną w trybie art. 1049 k.p.c. Wierzyciel wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

Sąd drugiej instancji zważył, co następuje. Po pierwsze sąd związany jest fundamentalnym wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji (wszczynającym postępowanie) i nie może go zmieniać, musi uszanować zasady dyspozycyjności, autonomię praw prywatnych. Wniosek wierzyciela (i zażalenie) wskazujący sposób egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. nie zasługiwał na uwzględnienie i należało go oddalić.

W dniu 28 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Elblągu,postanowieniem I Cz 94/13, oddalił zażalenie wierzyciela z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., przytaczając uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.

W dniu 27 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Ostródzie zwrócił tytuł wykonawczy i wniosek wierzycielowi.

Tak zakończyła się sprawa „warmińsko-mazurska” zgodnie z literą prawa, w dwa miesiące.

 

Jelenia Góra, dnia 5 maja 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki

- - -

 

 

Dnia 4 czerwca rozpocznę wymuszony, spektakularny, radykalny protest głodowy przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze, jeśli koteryjni sędziowie nie dopełnią czterech obowiązków, w myśl zasady przestrzegania prawa.

Ani Patryk Jaki, ani Helsińska Fundacja, ani Amnesty International, ani Anita Gargas, czy RPO i nikt z sześćdziesięciu podmiotów, nie będzie mógł mówić, że to był pryszcz nie mający związku ze sprawą, że to nie ten etap, niewłaściwa forma (po jedenastu latach obstrukcji, niestosowania litery prawa), że nie były to zagadnienia mające istotne znaczenie w sprawie.

Że nie są winni…

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

KOMENTARZE

 • Czy zagłodzą Pana jak ...
  ... konieczne impiczment prezydenta
 • @Autor
  Chcesz Pan zagłodzić Sąd nasz ukochany?
  To się nie godzi, no - nie godzi.
  I co my biedne sieroty beż sądu będziemy czynili? Jak żyć?
 • A co to gangsterów obchodzi ? ....
  ale można próbować
  A nie lepiej jak to Pan Walerian Dąbrowski RADZI,
  ENERGIĘ SIŁY I DZIAŁANIA
  SKIEROWAĆ NA ODZYSKANIE WŁADZY NA RĘCE NARODU POLSKIEGO ?
 • @andrzejw 08:13:03
  a z jaką armią Pan tą władzę odzyska? Toż to dopiero tracenie energii po próżnicy. Naród jest zanarkotyzowany. Władza to wykorzystuje...
 • układ zamknięty
  Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Marek Hibner kłamie i odwraca kota ogonem

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031