Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
287 postów 188 komentarzy

Sędziowie robią mi dobrze

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Skoro uważacie, że jestem osobą nieuprawnioną, to musicie wskazać na to niezbity dowód? To jest falstart, nadużycie. Tak kręcicie to znieważenia Damaszki na służbie (podczas wypadku drogowego), jak fundament tej parodii, zniesławienie FM "Ligęza" na

 

Jelenia Góra, dnia 2 sierpnia 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki

Ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Dotyczy: II Kp 584/18

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Wydział II Karny

 

 

Zażalenie

w trybie art. 429 § 2 k.p.k. na zarządzenie z dnia 26 lipca 2018 r.

 

Odmawiam przyjęcia obrońcy z urzędu, jestem poczytalny i posiadam obrońcę z wyboru.

Uprzejmie informuję, iż ustanowienie dla „podejrzanego” Grzegorza Niedźwieckiego obrońcy z urzędu w osobie adw. Piotra Chruściela z Kancelarii w Jeleniej Górze w sprawie PR 3 Ds. 359.2017.D Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze jest bezprzedmiotowe i niezasadne.

Jest nadużyciem art. 81 k.p.k. w zw. z art. 79 § 1 pkt. 3 k.p.k. i naruszeniem art. 6 k.p.k. oraz art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Ja rozumiem, że chcecie mi zrobić dobrze (aż się serce kraje tacy szlachetni ludzie, a pan Ziobro chce was zmodyfikować), ale ta dobroduszność jest bezprzedmiotowa lub co najmniej falstartem. Po pierwsze, podejrzany, to jeszcze nie formalnie oskarżony, a tym bardziej nie ubezwłasnowolniony. Jeżeli zaistnieje potrzeba posiadania obrońcy, to dopiero będzie się można zastanawiać, nad jego ewentualnym posiadaniem. Sąd robi dobrze prokuraturze i sobie, a nie mi. Dlaczego ustanowiono mi obrońcę z urzędu, skoro nie wiadomo, w którą stronę śledztwo pójdzie, biorąc pod uwagę nie tylko błędną kwalifikację prawną czynu (art. 226 § 1 k.k.) oraz wyrównanie rachunków (przeprosiny).

Po drugie, jeżeli zaszłaby taka potrzeba i wyszła na jaw moja indolencja, to sąd winien najpierw zapytać „podejrzanego”, czy posiada obrońcę z wyboru. Tego nie uczyniono i to jest ten falstart.

Po trzecie, dlaczego wy go ustanawiacie i z Jeleniej Góry. Chcecie taki cyrk kręcić jak w sprawie I Co 118/18 i orzekać w sprawie kolegi w Jeleniej Górze z naruszeniem art. 40 i/lub 41 k.p.k.? I to będzie bezstronne, obiektywne?

Szanowni państwo. Wy nie jesteście nieskazitelnymi funkcjonariuszami. Wy wiecie kim jesteście, nie będę tego głośno wypowiadał, bo znowu będziecie szukać psychiatry dla mnie i na tej bazie obrońcy. Psychiatra i urzędowy obrońca są wam potrzebni do pozbawienia mnie prawa do obrony. Żeby bagatelizować kradzież komputera, który nie jest własnością Grzegorza Niedźwieckiego, tylko środkiem trwałym organizacji Trybunał Narodowy i który nie jest dowodem rzeczowym w sfingowanej sprawie PR 3 Ds. 359.2017.D.

Wy chcecie zalegalizować kradzież, zignorować dostarczony wam w odpowiednim czasie właściwy dowód rzeczowy, komputer z którego został wysłany e-mail dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 i wbrew orzecznictwu i faktom, zaklepać jakikolwiek wyrok z radykalnego przepisu, żeby poddać pod wątpliwość zasadność skarg na przewlekłość, waszych przekrętów w/s fałszu materialnego i fałszu intelektualnego. Wyroków bez przyczyny II K 467/07 i w sfingowanych procesach cywilnych I C 1062/08. Również niewłaściwej kwalifikacji prawnej egzekucji czynności zastępowalnej i wymuszeń rozbójniczych w trybie art. 1050 k.p.c.

Panie Grzegorzu Stupnicki. To jak to jest? Gdy składam wnioski o ustanowienie adwokata z urzędu, to odmawiacie mi i mówicie, że jestem zbyt inteligentny. Jak nie składam i nie ma takich podstaw, to narzucacie mi obrońcę z urzędu. Jeśli tak bardzo chcecie mi pomóc, to przyznajcie darmowego adwokata do skarg na przewlekłość postępowania egzekucyjnego i wzruszenia wadliwych orzeczeń II Cz 233/17, II Cz 675/17, I Co 3259/08.

Dmuchana sprawa dyspozycyjnego prokuratora Anny Surowiak nie kwalifikuje się na wokandę z art. 226 § 1 k.k., a jeśli nawet pójdziecie w tym kierunku i będziecie mielić ten cyrk we własnym garnku, to ja mam adwokata z wyboru. Mam trzech adwokatów. Proszę mnie najpierw o obrońcę zapytać, a potem kombinować.

Jestem w myśl art. 49 § 1 k.p.k. osobą pokrzywdzoną, co najmniej ze względu na stosowanie wadliwej subsumcji. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarzawobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.)oraz braku interesu społecznego w objęciu ściganiem czynu ściganego z oskarżenia prywatnego (art. 322 k.p.k.).

Odpuśćcie sobie, bo przecież zawsze mogę mieć dwóch adwokatów, uszczuplicie tylko Skarb Państwa.

Adwokat Piotr Chruściel i każdy następny polityczny sędzia, który powtórzy próbę ubezwłasnowolnienia mojej osoby, będzie miał zarzut naruszenia dóbr osobistych.

Mnie nie interesuje wasze matactwo i manipulacja prawem procesowym, ja jestem wolnym człowiekiem i mam prawo przybrać własną linię obrony.

 

Na marginesie dodam, że w polskim postępowaniu obowiązuje zasada dwuinstancyjności (to do p. Grzebienia) i obowiązek pouczeń (art. 6 k.p.k.). Jestem stroną postępowania PR 3 Ds. 359.2017.D. Skoro uważacie, że jestem osobą nieuprawnioną, to musicie najpierw wskazać na to niezbity dowód? To jest falstart, nadużycie. Tak kręcicie to znieważenia Damaszki na służbie (podczas wypadku drogowego), jak fundament tej parodii, zniesławienie FM „Ligęza” na prywatnej kartce papieru. Nie uznajecie żadnych wartości. Staniecie kiedyś przed sądem…

 

Nie wyrażam zgody na zawisłe sterowanie procesem. Kompromitujecie się jedenaście lat.

 

W załączeniu:

 

Sędzia Pokoju

Kandydat na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

KOMENTARZE

 • Przewlekłość postępowania I Co 441/16 jest wyłącznie wynikiem postępowania sędziów jeleniogórskich. Dłużnik i wierzyciel nie są
  Jelenia Góra, dnia 3 sierpnia 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
  Wydział II Cywilny Odwoławczy

  Odpowiedź na odpowiedź uczestnika postępowania na skargę

  Dotyczy skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16
  Gubicie się ponowie i panie. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał w trybie ekspresowym w dniu 19 lipca 2018 r. postanowienie II S 16/18 oddalające skargę na przewlekłość wątku postępowania sądowego I Co 441/16 nie czekając na stanowisko pozwanego, a Prezes Sądu Rejonowego Paweł Siwek udzielił dopiero w dniu 25 lipca 2018 r. odpowiedź uczestnika postępowania na skargę w sprawie II S 16/18, całkowicie resetując skrótowe uzasadnienie państwa Beaty Kostaś, Wojciecha Damaszko i Piotra Gregier. Nastąpiły tu m.in.: falstart, niedopełnienie obowiązków, nierzetelne, niewszechstronne rozważenie zebranego materiału i naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów przez sąd oraz strona wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania i obrony swych praw (art. 233 k.p.c. i 379 pkt. 5) k.p.c.). Jedyny z tego pozytyw, że nie ustalacie przynajmniej wspólnego stanowiska przy piwie.
  Uczestnik postępowania, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, porusza się niewłaściwą drogą. Wezwanie mnie do wykonania czynności zawartej w tytule wykonawczym I C 1062/08, jako czynności niezastępowalnej, jest niedopuszczalne, niezgodne z przepisami prawa. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy i uchwała SN III CZP 23/06, a nie dyspozycja wierzyciela. Świadczenie niepieniężne wyroku I C 1062/08 jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji wyłącznie w trybie art. 1049 k.p.c.
  Sąd Rejonowy nie może powoływać się na brak uprawnień do przedstawienia zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia i na stanowisko, bierność Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w tej sprawie. Wydane postanowienia II Cz 233/17 oraz II Cz 675/17 są nieważne z mocy prawa (m.in. art. 390 k.p.c., 58 k.c., 5 k.c. i wspomniane wyżej), ponieważ wykluczają się, są nielogiczne (jestem za, ale jednocześnie przeciw) i sprzeczne z wykładnią prawa SN III CZP 23/06.
  Uchwały Sądu Najwyższego są orzeczeniami wyższego rzędu od postanowień Sądu Okręgowego, wydanych z rozdwojeniem jaźni. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze poszedł na skróty, poszedł na rękę pierwszej instancji, która uwzględniła wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie I Co 3259/08 w trybie art. 1050 k.p.c., niezasługujący na uwzględnienie. I tu jest Panie Siwek to, czego nie zrobił Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie, oddalając błędnie skonstruowany wniosek wierzyciela.
  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, gdyby był obiektywny, bezstronny i rzetelny, to zwróciłby się do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, tak jak uczynił to Sąd Okręgowy w Tarnowie (I Cz 44/06). Otrzymałby oczywiście odpowiedź, że dwa razy nie rozstrzyga się wyjaśnionych już kwestii i że zgodnie z brzmieniem uchwały SN III CZP 23/06 zawsze właściwy jest tylko jeden sposób prowadzenia przedmiotowej egzekucji. W trybie art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność zastępowalna.

  Zgodnie z Art. 61 § 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.0.23) -
  Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto: jest nieskazitelnego charakteru.
  Jeżeli ktoś nie przestrzega, nie rozumie prawa, orzeka sprzecznie z ustawą albo obchodzi ustawę lub ignoruje zasady współżycia społecznego i czynnościami swymi krzywdzi ludzi, to nie powinien piastować tej zaszczytnej funkcji.
  Przewlekłość postępowania sądowego, jakkolwiek by na to nie patrzeć I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16), jest wyłączną winą sędziów jeleniogórskich, którzy stosują obstrukcję, prawo siły, a nie prawo ustanowione i etykę oraz ekonomikę procesową.
  Dowód:
  • Sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie nie były sterowane przez dłużnika i wierzyciela i załatwiły sprawy w dwa i czternaście miesięcy we właściwym trybie jako czynność zastępowalna, mając na uwadze obowiązek przestrzegania prawa, zasady współżycia społecznego i interes państwa oraz słuszny interes obywateli.
  • Sądy jeleniogórskie (szczerze mówiąc dolnośląskie), są nierzetelne lub wydają orzeczenia pod dyktando prywatnych stron, a nie w oparciu o właściwą subsumcję. I dlatego, tylko dlatego, mamy jedenaście lat pata, bo sędziowie jeleniogórscy nie zajmują stanowiska co do istoty sprawy, co do fundamentu orzeczenia.
  Należało pokazać Panie Prezesie Siwek miejsce w szeregu radcom prawnym „Ligęzy”, którzy nie znają prawa lub doją obstrukcyjnie z kasy sp. Ligęzów.
  Na koniec zwrócę uwagą na jeszcze jedną rzecz. Wiceprezes Sądu Rejonowego Paweł Siwek pisze w piśmie z dnia 25 lipca 2018 r., że w dniu 16 lipca 2018 r. wierzyciel złożył wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności (przy okazji: jeszcze nie zamieniliście grzywny 2.000 zł na areszt). Rozumiem, że otrzymam wezwanie do ustosunkowania się do wniosku. Przytoczę stanowiska sądów, które szanują wykładnię prawa SN III CZP 23/06. W jakim trybie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przeprowadzi egzekucję? Tak jak nakazuje Sąd Najwyższy w trybie art. 1049 k.p.c., czy tak jak wskaże w ramach dyspozycyjności sposób egzekucji wierzyciel, czyli wbrew faktom i przepisom, jako czynność niezastępowalna? Nie ustosunkujecie się do fundamentalnego dowodu mającego istotne znaczenie w sprawie, czy przeinaczycie go, wypaczycie ponownie? Nieskazitelny sędzia oddaliłby wniosek wierzyciela niezasługujący na uwzględnienie (vide postanowienie SR w Ostródzie I Co 2801/12).
  Przyczyną przewlekłości jest stosowanie wadliwej kwalifikacji prawnej, bierność sędziów jeleniogórskich i nieprzestrzeganie zasad działania organów państwa (art. 7 konstytucji).
  Jak długo nie zajmiecie jednoznacznego, merytorycznego stanowiska – kto się myli w kwestii interpretowania wykładni prawa w tej materii, tak długo będzie trwała przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Z wyłącznej winy sędziów. Dłużnik i wierzyciel nie są organem procesowym.
  Nabierzcie pokory i dopełnijcie tego, czego zaniechaliście, wyprostujcie swoje błędy, a nie róbcie z kogoś wariata. Sprawa będzie w pięć minut zakończona. Prędzej czy później będziecie musieli uszanować konstytucyjny obowiązek przestrzegania prawa, albo spotkamy się w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i ETPCz.
  Mając powyższe na uwadze, skarga na przewlekłość postępowania I Co 441/16 (nowotwora I Co 3259/08) jest w pełni zasadna i wnoszę o jej uwzględnienie. Czy to w trybie wznowienia omyłkowo zakończonego postępowania II S 16/18 (Panie Wojciechu Damaszko), czy uznania wniosku z dnia 31 lipca 2018 r.
  Sąd orzeka w oparciu o dowody, przepisy i sumienie…
  W załączeniu:
  • Wniosek o zajęcie stanowiska

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031