Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 97 komentarzy

Ściąga dla Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dotyczy: I Co 3259/08. I Co 441/16. II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 11/16…, II S 16/18…

 

Sygn. akt…

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia…

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w składzie

Przewodniczący: SSR…

PO rozpoznaniu w dniu… na posiedzeniu niejawnym

Sprawy z wniosku wierzyciela

przeciwko dłużnikowi

o egzekucję świadczenia niepieniężnego

postanawia:

 

oddalić wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 kpc

 

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie na podstawie art. 1050 kpc egzekucji świadczenia niepieniężnego wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08 poprzez zobowiązanie dłużnika do publikacji na stronie internetowej //www.jelonka,com /…/ oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania grzywną a w razie niewykonania tej czynności do zastosowania wobec dłużnika grzywny z równoczesnym zakreśleniem terminu do wykonania czynności.

 

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

 

Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08, dłużnik – Grzegorz Niedźwiecki został zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej //www.jelonka,com w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM „Ligęza” Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach serwisu internetowego //www.jelonka.com oraz na prowadzonym przez pozwanego blogu internetowym //grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl z dnia 23 lutego 2007r w notatce zatytułowanej „Nie kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe informacje, które w rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie były potwierdzone jakimikolwiek dokumentami”.

 Wniosek wierzyciela został oddalony, ponieważ w ocenie Sądu świadczenie, którego dotyczy wniosek nie podlega egzekucji w trybie przewidzianym w art. 1050 kpc, lecz powinno być wykonane w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc jako czynność, którą może wykonać za dłużnika inna osoba. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przy rozstrzygnięciu sprawy kierował się poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie III CZP 23/06 (OSNC 2007/1/11), zgodnie z którym obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., ponadto sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

Sąd w tytule wykonawczym, na podstawie którego wierzyciel wniósł o wszczęcie egzekucji nie przewidział obowiązku osobistego działania dłużnika. Jakakolwiek zatem osoba (nie tylko dłużnik) może zamieścić we wskazanych mediach oświadczenie o treści wskazanej w sentencji wyroku aby świadczenie zostało wykonane. Podstawowym bowiem celem prawnym wiązanym z aktem publicznego przeproszenia (ubolewania), na co wskazał Sąd Najwyższy w zatytułowanym powyżej orzeczeniu, jest zniweczenie skutków dokonanego naruszenia dóbr osobistych, a nie uzyskanie satysfakcji, co w drodze przymusu sadowego lub egzekucyjnego i tak przeważnie nie jest możliwe. Sąd nakazał publikację przeprosin w prasie lokalnej i internetowej w celu skorygowania obrazu powoda dotkniętego naruszeniem dobra osobistego w oczach opinii publicznej lub innych osób. Do osiągnięcia takiego skutku nie jest konieczne osobiste działanie dłużnika. Jak wskazano już powyżej, ogłoszenie zgodne z sentencją wyroku w tygodnikach i prasie internetowej mogłaby zamieścić każda osoba, nawet bez wiedzy dłużnika aby wierzyciel uznał, że wyrok został wykonany. Wynika stąd, że wykonanie orzeczenia winno nastąpić w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc. Wierzyciel może żądać wezwania dłużnika do wykonania czynności w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzielenia wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Może także żądać przyznania mu sumy potrzebnej do wykonania czynności. Nie ma natomiast podstaw do zagrożenia dłużnikowi grzywną. W tym stanie rzeczy wniosek nie mógł być uwzględniony.

W powołanej wyżej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził również, że sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, nie może z urzędu zastosować innego środka, ponieważ granice działania organu egzekucyjnego wyznaczone są treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. Sąd nie mógł zatem wbrew woli wierzyciela na podstawie złożonego przez niego wniosku oraz tytułu wykonawczego upoważniającego do wszczęcia egzekucji na podstawie art. 1050 kpc, zastosować innego sposobu egzekucji, dlatego też wniosek oddalił.

KOMENTARZE

 • Koniec nadzwyczajnej kasty! Weszła w życie ustawa o....
  ... Krajowej Radzie Sądownictwa. A do tego Izba Dyscyplinarna itp. itd.
  https://www.google.pl/search?client=opera&q=koniec+nadzwyczajnej+kasty&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

  Tak mówią wszyscy, ale zawsze jak Państwo rozwiązuje jakiś problem to stwarza jeszcze więcej problemów.
 • Pouczenia wadza nie przełknie bo i...
  ....Sędzia Iwulski rżnie głupa
  Podaję za :
  http://norwid.neon24.pl/post/145364,sedzia-iwulski-rznie-glupa

  Zastanówmy się więc dlaczego sędzia Iwulski atakuje posła Piotrowicza członka KRS i to zupełnie bezpodstawnie. Tak na marginesie za takie działanie powinien w trybie natychmiastowym wylecieć nie tylko z SN ale i z zawodu prawnika. W mojej ocenie sędzia Iwulski czując wsparcie nadzwyczajnej kasty tak w Polsce jak i Parlamencie Europejskim jest w pełni świadom że Piotrowicz może mu skoczyć, a jemu jak to w dawnej Polsce bywało wolno więcej. „Co wolno wojewodzie to nie tobie Piotrowicz”. Batalia o reformę polskiego sądownictwa trwa w najlepsze a najwyższa kasta nie przebiera w środkach.  Jak wielu z nas w życiu codziennym w banalnych wręcz sytuacjach stosuje niedozwolone chwyty w kontaktach z drugim człowiekiem.. Pozycja siły, gwarancja bezkarności i ruski trolling – to podstawa niszczenia dialogu społecznego. O tym trollingu piszę na marginesie pewnego komentarza.
 • Ściąga dla sędziów jeleniogórskich, zarzuty i skarga
  Odpowiedzcie sobie na pytanie, kto to jest sędzia, do czego został powołany, jaką rolę powinien pełnić, co jest jego zadaniem? Co ślubował i jakim zbiorem zasad powinien się kierować?

  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak jest złodziejem. Przywłaszczyła bezpodstawnie mienie Trybunału Narodowego w postaci laptopa o wartości 3.338 zł, który nie jest dowodem rzeczowym w sprawie PR 3 Ds. 359.2017.D, rzekomego znieważenia SSR Wojciecha Damaszko na służbie. Komputer, z którego dnia 1 grudnia 2017 r. została wysłana obiektywna wiadomość nie podczas rozprawy, tylko o godz. 20:38, jest na załączonym zdjęciu. Nawet ekspertyzy nie trzeba, żeby stwierdzić, iż jest to przedmiotowy nośnik informacji, właściwe źródło nadawacze.
  Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko pozbawił mnie bezpodstawnie 200 zł, oddalając niezasadnie skargę na przewlekłość postępowania Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16, czyli organu procesowego, który stosuje jedenaście lat obstrukcję używając błędnej kwalifikacji prawnej egzekucji. Nie jest to dokonywane bez wiedzy organu drugiej instancji, jest to dokonywane wspólnie i w porozumieniu, bo Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, niedopełnił obowiązków rzetelnego wyjaśnienia zagadnienia prawnego w postępowaniach odwoławczych II Cz 233/17. II Cz 675/17, a także w skargach na przewlekłość postępowania, m.in. II S 16/18 (z naruszeniem art. 12.1 ustawy o skardze i art. 2.2 ustawy o skardze). Zaniechał wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, zbadania przyczyny tego niedorozwoju. Orzekał z naruszeniem zasad działania organów państwa, obowiązku przestrzegania prawa i zasad równości obywatela wobec prawa. Orzekał z rozdwojeniem jaźni.
  W załączeniu ściąga, jak należy postępować w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Mogę uznać te jedenaście lat upokarzania mnie za pomyłki, ale w przypadku trwania w błędzie i nienaprawienia szkody, będą ciążyć na funkcjonariuszach zarzuty bolszewizmu, poważnych przestępstw kryminalnych. Bo to będą działania świadome, już ze znajomością zagadnienia prawnego. Wstrzymam się na tym etapie z ujawnianiem posiadanych informacji, które ośmieszą „nieskazitelnych” funkcjonariuszy publicznych.

  Jelenia Góra, dnia 4 września 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031