Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
225 postów 101 komentarzy

Wezwanie do mediacji

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jeśli się nie opamiętacie, to opublikuję genezę tego bolszewickiego procederu z nazwiskami oprawców. A organom nadrzędnym będę wdzięczy, że nie zignorują tego, nie unikną pracy spuszczając skargę na dół.

 

Jelenia Góra, dnia 27 września 2018 r.

 

Krajowa Rada Prokuratorów

Krajowa Rada Sądownictwa

 

Skarga

 

Dotyczy prokuratorów i sędziów jeleniogórskich

 

Kiedy panowie złożycie przeciwko mnie akt oskarżenia za znieważenie na służbie? Za to, że jedenaście lat mnie represjonujecie (II K 467/07, I C 1062/08)? Sędziowie przestępcy oddalili skargę na przewlekłość postępowania prokuratorskiego, żeby mieć pół roku z głowy prawo, a prokuratorzy przestępcy „mając przekonywujący materiał dowodowy” nie składają aktu oskarżenia. Przekonywujący w postaci skradzionego komputera organizacji Trybunał Narodowy, który nie ma nic wspólnego ze sztukowanym czynem. Złóżcie teraz akt oskarżenia, zrobicie mi niezłą reklamę wyborczą. Przecież nic nowego nie wymyślicie, psychiatrzy nie spełnili waszych oczekiwać. Adwokat też mnie nie zastąpi. Nie złożycie, bo przykleję a contrario Wojciechowi Damaszko zarzut fałszywego zawiadomienia o przestępstwie (art. 238 k.k.). Mi tego zarzutu nie przylepicie, bo nie jestem biegłym prawnikiem, poza tym wara wam od orzekania w swojej (poplecznictwo) sprawie.

Jesteście gorsi od NKWD, bo popełniacie zbrodnie w majestacie prawa, w poczuciu bezkarności. I nie wykpicie się pomyłkami, czy domniemaniami, bo wzór orzeczenia jakie powinni byli wydać sędziowie już w 2008 roku w oparciu o uchwałę SN III CZP 23/06 w sprawie I Co 3259/08 macie. Czemu nie wzywacie mnie do ustosunkowania się do ponownego wniosku wierzyciela jaki ponoć dnia 16 lipca 2018 roku złożył? Czemu jesteście bezczynni w sprawie wniosku o wznowienie pierwotnego postępowania egzekucyjnego (I Co 851/18)? Czemu nie zamieniacie grzywny 2.000 zł na cztery dni aresztu w sprawie I Co 441/16? Czemu nie stosujecie nawet przez siebie ustanowionego prawa?

Szanowni prokuratorzy, co w zastępstwie chybionych manewrów wymyślicie tym razem, żeby dalej mi i mojej rodzinie uprzykrzać życie? Co sfingujecie tym razem, żeby pokazać swoją siłę? Jesteście zbrodniarzami i odpowiecie za te zbrodnie, albo naprawicie szkody w drodze mediacji. Zapewniam was, że to dla was alternatywne wyjście…

Jeśli się nie opamiętacie, to opublikuję genezę tego bolszewickiego procederu z nazwiskami oprawców. A organom nadrzędnym będę wdzięczy, że nie zignorują tego, nie unikną pracy spuszczając skargę na dół.

//grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Kandydat na Prezydenta Jeleniej Góry

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

KOMENTARZE

 • Skarga do Izby Dyscyplinarnej na Marka Gołębiowskiego
  Jelenia Góra, dnia 28 września 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  Sąd Najwyższy
  Izba Dyscyplinarna
  za pośrednictwem
  Prokuratora Okręgowego
  w Jeleniej Górze

  Skarga
  Wnoszę o:
  1. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Markowi Gołębiowskiemu i wyłączenie prokuratur dolnośląskich z prowadzenia represyjnych działań przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu

  Uzasadnienie
  stanowiące komentarz do wypaczonego, stronniczego pisma sąsiada, Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze Marka Gołębiowskiego z dnia 24 września 2018 r., w sprawie PO IV Dsn.294.2018

  Socjopaci, przestępcy i złodzieje nie wyłączają się z postepowań przeciwko nękanemu człowiekowi, bo nie będą mogli dłużej terroryzować niewinnego człowieka.
  Odpowiedzcie na pytanie na jakiej podstawie trwa jedenaście lat ta „etyka”, skoro jest to prowadzone wbrew faktom, ekonomice, wybiórczo i sprzecznie z przepisami prawa.
  Odpowiem wam. Na podstawie bolszewickich zachowań i właśnie samowolnym orzekaniu w swojej sprawie. Oskarżam was o zbrodnie mafijne i to jest podstawa do wyłączenia funkcjonariuszy, którzy godzą w autorytet państwa, władzy prokuratorsko sądowniczej. Są antonimem moralności, etyki, ekonomiki procesowej, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Jesteście zbrodniarzami tylko dlatego, że w organach kontrolnych siedzą bossowie zbrodniarzy i nikt póki co was nie rozliczy. Zapewniam was, że przyjdzie dzień, w którym jak Rudolf Hoess będziecie się modlić i przepraszać za zwyrodnialstwo jakiego się dopuszczacie. Zwyrodnialstwo, bo jedenaście lat gnębić, eksterminować rodzinę za łasz intelektualny (II K 467/07) dokonany w oparciu o fałsz materialny (k. 8 akt sprawy II K 467/07), oraz sfingowany proces cywilny I C 1062/08 wykraczający poza ramy art. 11 k.p.c. i egzekucja czynności zastępowalnej I Co 3259/08, I Co 441/16 w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c. (vide załącznik), jest czymś gorszym od gestapowskich działań.
  W normalnym kraju, wśród ludzi, w pięć minut byłoby to barbarzyństwo zakończone. Wy nie jesteście ludźmi. Wy jesteście wampirami.
  Odpowiecie za te stricte Tomasza Komendy zbrodnie i nie pomoże wam wszechogarniająca korupcja i poplecznictwo dyspozycyjnych żołnierzy. Zapewniam was.
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  https://socjolog61.neon24.pl/post/145690,wezwanie-do-mediacji
  Sędzia Pokoju – Grzegorz Niedźwiecki


  Ściąga dla Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze

  Dotyczy: I Co 3259/08. I Co 441/16. II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 11/16…, II S 16/18…
  - - -
  Sygn. akt…

  POSTANOWIENIE

  Dnia…
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w składzie
  Przewodniczący: SSR…
  PO rozpoznaniu w dniu… na posiedzeniu niejawnym
  Sprawy z wniosku wierzyciela
  przeciwko dłużnikowi
  o egzekucję świadczenia niepieniężnego
  postanawia:

  oddalić wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 kpc


  UZASADNIENIE

  Wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie na podstawie art. 1050 kpc egzekucji świadczenia niepieniężnego wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08 poprzez zobowiązanie dłużnika do publikacji na stronie internetowej http://www.jelonka,com /…/ oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania grzywną a w razie niewykonania tej czynności do zastosowania wobec dłużnika grzywny z równoczesnym zakreśleniem terminu do wykonania czynności.

  Sąd ustalił i zważył, co następuje:

  Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08, dłużnik – Grzegorz Niedźwiecki został zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej http://www.jelonka,com w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM „Ligęza” Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach serwisu internetowego http://www.jelonka.com oraz na prowadzonym przez pozwanego blogu internetowym http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl z dnia 23 lutego 2007r w notatce zatytułowanej „Nie kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe informacje, które w rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie były potwierdzone jakimikolwiek dokumentami”.
  Wniosek wierzyciela został oddalony, ponieważ w ocenie Sądu świadczenie, którego dotyczy wniosek nie podlega egzekucji w trybie przewidzianym w art. 1050 kpc, lecz powinno być wykonane w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc jako czynność, którą może wykonać za dłużnika inna osoba. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przy rozstrzygnięciu sprawy kierował się poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie III CZP 23/06 (OSNC 2007/1/11), zgodnie z którym obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., ponadto sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.
  Sąd w tytule wykonawczym, na podstawie którego wierzyciel wniósł o wszczęcie egzekucji nie przewidział obowiązku osobistego działania dłużnika. Jakakolwiek zatem osoba (nie tylko dłużnik) może zamieścić we wskazanych mediach oświadczenie o treści wskazanej w sentencji wyroku aby świadczenie zostało wykonane. Podstawowym bowiem celem prawnym wiązanym z aktem publicznego przeproszenia (ubolewania), na co wskazał Sąd Najwyższy w zatytułowanym powyżej orzeczeniu, jest zniweczenie skutków dokonanego naruszenia dóbr osobistych, a nie uzyskanie satysfakcji, co w drodze przymusu sądowego lub egzekucyjnego i tak przeważnie nie jest możliwe. Sąd nakazał publikację przeprosin w prasie lokalnej i internetowej w celu skorygowania obrazu powoda dotkniętego naruszeniem dobra osobistego w oczach opinii publicznej lub innych osób. Do osiągnięcia takiego skutku nie jest konieczne osobiste działanie dłużnika. Jak wskazano już powyżej, ogłoszenie zgodne z sentencją wyroku w tygodnikach i prasie internetowej mogłaby zamieścić każda osoba, nawet bez wiedzy dłużnika aby wierzyciel uznał, że wyrok został wykonany. Wynika stąd, że wykonanie orzeczenia winno nastąpić w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc. Wierzyciel może żądać wezwania dłużnika do wykonania czynności w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzielenia wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Może także żądać przyznania mu sumy potrzebnej do wykonania czynności. Nie ma natomiast podstaw do zagrożenia dłużnikowi grzywną. W tym stanie rzeczy wniosek nie mógł być uwzględniony.
  W powołanej wyżej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził również, że sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, nie może z urzędu zastosować innego środka, ponieważ granice działania organu egzekucyjnego wyznaczone są treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. Sąd nie mógł zatem wbrew woli wierzyciela na podstawie złożonego przez niego wniosku oraz tytułu wykonawczego upoważniającego do wszczęcia egzekucji na podstawie art. 1050 kpc, zastosować innego sposobu egzekucji, dlatego też wniosek oddalił.
 • Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej na Tomasza Sproch
  Jelenia Góra, dnia 28 września 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra
  Sąd Najwyższy
  Izba Kontroli Nadzwyczajnej
  za pośrednictwem
  Prezesa Sądu Okręgowego
  w Jeleniej Górze

  Skarga
  Wnoszę o:
  1. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko SSO Tomaszowi Sproch w związku z poświadczeniem nieprawdy, nadużyciem władzy i niedopełnieniem obowiązków i zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie I C 1143/18 bezrobotnego nie z własnej winy Grzegorza Niedźwieckiego

  Uzasadnienie
  Koteryjny sędzia Tomasz Sproch, który wydawał na przestrzeni jedenastu lat kuriozalne orzeczenia w pokłosiu wyroku bez przyczyny II K 467/07, postanowił w dniu 25 września 2018 r. bezzasadnie oddalić wniosek pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego o zwolnienie z kosztów sądowych od pozwu przeciwko prokurator Annie Surowiak, która prowadzi w niedopuszczalnym trybie postępowanie 3 Ds. 359.2017.D i przywłaszczyła mienie Trybunału Narodowego w postaci komputera o wartości 3.338 zł, które nie ma żadnego związku z wysłaniem wiadomości e-mail do wielu adresatów w dniu 1 grudnia 2017 r. Pozostałe szykany dyspozycyjnej prokurator, w postaci próby ubezwłasnowolnienia zdrowego człowieka i narzucenia mu adwokata z urzędu, pozostawię bez komentarza.
  Grzegorz Niedźwiecki jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie ma pracy nie z własnej winy, choć bardzo się o nią stara. Przegrywa z niewiadomych przyczyn konkursy i cofa mu się w ostatniej chwili zaakceptowane aplikacje. Nie ma, bo sędziowie odwrotnie spełniający rolę, godzący w autorytet temidy, wykluczyli go z pracy za granicą, zmuszając jedenaście lat do bycia dyspozycyjnym na pisma procesowe i wezwania. To jest cynizm nie mający odzwierciedlenia w kraju. Sędzia nie ma prawa wysyłać pokrzywdzonego na żebry i służbę. Ma obowiązek ocenić rzeczywisty stan rzeczy.
  Jest bezczelnością nie mająca granic przyzwoitości twierdzenie, że pokrzywdzony powinien gromadzić oszczędności w celu pokrycia niezbędnych opłat sądowych, które nie on od jedenastu lat inicjuje. Jest bezczelnością twierdzenie, że może odłożyć koszty, ograbiając go bezpodstawnie do cna, na kwotę 668.174,80 zł.
  Sędzia Tomasz Sproch musi wykazać złotówkę u Grzegorza Niedźwieckiego, albo pożyczyć mu 650 zł, a potem może oddalić wniosek o zwolnienie z kosztów i opłat sadowych.
  Grzegorz Niedźwiecki nie ma wpływu ani środków przymusu rodziny do sponsorowania mu obronnych spraw. Jest wdzięczny za tolerancję, zrozumienie i grzeczność, że karmią go za prace domowe. Jest to sytuacja wyjątkowa i szczególna spełniająca warunki do zwolnienia z opłat sądowych, zwłaszcza, że winę za wszystko ponoszą barbarzyńscy sędziowie, nadużywający władzy i niezawisłości.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  Bezrobotny – Grzegorz Niedźwiecki

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Notatka służbowa

  Nie mogę się doczekać tych wczasów, będę miał dużo czasu na wyjaśnienie egzekucji I Co 441/16, czyli przyczyn tego skutku i pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy za niesłuszne pozbawienie człowieka wolności, z art. 189 k.k. czytaj więcej

 • PRAWO

  11 lat zniewolenia

  Wniosek do Premiera o odwołanie Zbigniewa Ziobro z funkcji MS i Prokuratora Generalnego, w związku z brakiem nadzoru nad skorumpowanymi na masową skalę funkcjonariuszami publicznymi i stosującymi, wbrew konstytucji, doktrynę terroru państwowego. czytaj więcej

 • PRAWO

  Skarga do Izby Kontroli Nadzwyczajnej

  Każdy, kto powieli działania, a raczej bierność Krystyny Zarzeckiej, będzie miał współudział w przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31