Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Skarga do Sądu Najwyższego na Sąd Najwyższy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie zgadzam się z twierdzeniem, że od postanowień w trybie art. 37 k.p.k. nie przysługują środki odwoławcze i że Sąd Najwyższy nie może naprawić szkody i przeciwdziałać naruszaniu art. 2, 7, 83, 30, 32 i 40 Konstytucji.

 

Sąd Najwyższy

Izba Dyscyplinarna

Dotyczy:V KO 85/18 iV KO 86/18

 

Skarga

na nadgorliwość oraz nierzetelność Sądu Najwyższego, niedopełnienie obowiązków, naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego i współudział w terrorze państwowym czynionym poprzez nadużycie uprawnień i poświadczenie nieprawdy przez:

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20,II K 900/19),

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 14/19, II S 8/20),

Sąd Rejonowy w Złotoryi (II K 851/18),

Sąd Rejonowy w Legnicy (II K 38/19),

Sąd Okręgowy w Legnicy (IV Ko 44/20).

 

Nie zgadzam się z twierdzeniem, że od postanowień w trybie art. 37 k.p.k. nie przysługują środki odwoławcze i że Sąd Najwyższy nie może naprawić szkody i przeciwdziałać naruszaniu art. 2, 7, 83, 30, 32 i 40 Konstytucji.

 

Sąd Najwyższy zdawał sobie sprawę, wydając postanowieniaV KO 85/18 iV KO 86/18, że funkcjonariusze Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sfingują śledztwa przeciwko ofierze własnych nadużyć, swoich niegodziwości, działań niezgodnych z przepisami prawa oraz z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary. Sąd Najwyższy zdawał sobie sprawę, że funkcjonariusze Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, działając w zmowie z prokuratorami, przekraczają uprawnienia i niedopełniają obowiązku prowadzenia postępowania egzekucyjnegoI Co 441/16 (wcześniej I Co 3259/08) w myśl uchwały SN z dnia 28 czerwca 2006 r.,III CZP 23/06, w trybie art. 1049 k.p.c.

Wysłanie słusznej krytyki w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 i 24 lipca 2018 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail za dwunastoletnią obstrukcję i współudział w obstrukcji (oddział kontroli instancyjnej:II Cz 233/17,II Cz 675/17 + oddalanie skarg na przewlekłość postępowania), nie spełniało kwalifikacji prawnej określonego czynu i nie było podstawą formalną i materialną do stawiania przedmiotowych zarzutów.

Oskarżenie o znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. oczynz art. 226 § 1 k.k. jest przekroczeniem uprawnień, ponieważ nie zaistniały dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu (vide wyrok TKP 3/06 i uchwała SNI KZP 8/12). Oskarżenie o fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn z art. 238 k.k. również jest przekroczeniem uprawnień, ponieważGrzegorz Niedźwiecki nie złożył w dniu 24 lipca 2018 r. zawiadomienia spełniającego elementy pisma procesowego, tj. pisma zawierającego podpis zgodnie zart. 219 § 1 pkt 4 k.p.k. Prokuratura winna była wezwać osobę wysyłającą wiadomość e-mail do uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.). Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do wniesienia aktu oskarżenia i do orzekania w przedmiotowej sprawie.

Sąd Najwyższy przyczynił się do tego, że wyznaczony postanowieniem SNV KO 86/18Sąd Rejonowy w Złotoryi, wydał bezprawnie i uprawomocnił nielegalny wyrok pierwszej instancjiII K 851/18, z obrazą przepisów prawa procesowego i obrazą przepisów prawa materialnego. Bez procesu i prawa do obrony. Obecnie uchyla się od rozpatrzenia apelacji złożonej zgodnie z ustawą, bądź wydania zarządzenia odmawiającego przyjęcia środka odwoławczego. Nie wznawia też procesu mimo wniosku i okoliczności niebudzących wątpliwości (patrz wyżej oraz postanowienie SR Jelenia GóraI Co 154/20 oddalające w końcu wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.). Sąd nie przesyła również prośby z dnia 27 grudnia 2019 r. o ułaskawienie adresatowi, czyli Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd Najwyższy ma współudział w terrorze państwowym, w nieuzasadnionych represjach pokroju stalinowskiego. Sąd Najwyższy przyczynił się do tego, że mimo, iż jestem osobą bezrobotną, to muszę się stawiać na nielegalny procesII K 38/19 przed Sądem Rejonowym, w Legnicy, który w ramach pomocy prawnej przesłuchuje wbrew postanowieniu SNV KO 85.18 „pokrzywdzonego” SSO Wojciecha Damaszko w Jeleniej Górze. To jest nadużycie dyspozycji i dyskryminacja.

To jest parodia prawa, to jest precedens.

 

Funkcjonariuszy publicznych, pracowników Sądu Najwyższego, obowiązują zasady praworządności, cała Konstytucja RP oraz adekwatne prawo międzynarodowe, ślubowanie sędziowskie, Ustawa o Sądzie Najwyższym, Prawo o ustroju sądów powszechnych, zbiór zasad etyki zawodowej sędziów, Polska Karta Praw Ofiary, ustawa o pracownikach sądów i prokuratury, prawo procesowe (w tymart. 304 k.p.k.), a przede wszystkim prawa człowieka.

Jestem żywym człowiekiem i żądam szacunku, godności, naprawienia szkody. Nie ma skutku bez przyczyny. Winę za wskazane sfingowane procesy karne i cały ten cyrk ponosi wyłącznie organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze i Sąd Najwyższy nie powinien takich działań firmować i wspierać.

http://lpg-centrum.pl/zasada-niezawislosci/

Nie subiektywne stosowanie prawa stanowi o zasadach współżycia społecznego, tylko prawo naturalne. Na ziemi wszystko można i należy zmienić ku naprawie. Dla dobra wspólnego. Środki odwoławcze nie będą przysługiwały dopiero funkcjonariuszom Sądu Najwyższego jak staną przed Sądem Bożym.

 

Z wyrazami szacunku

Pokrzywdzony

Grzegorz Niedźwiecki

 

KOMENTARZE

 • Trzeźwość.....
  I... poskarżył się socjolog na prawnika drugiemu prawnikowi.... dowodząc w ten sposób, że o zjawisku zwanym solidarność zawodowa nie słyszał.

  A jeśli socjolog o solidarności zawodowej nie słyszał... tzn. dupa z niego nie socjolog albo nietrzeźwy i bredzi :-(((
 • @adam54 09:58:55
  Wyjątek od reguły. Wyjątek przeczy regule. Obala ją. (Dla dobra reguł wyjątki powinny być trzymane z dala). Kto to wymyślił? I dlaczego się przyjęło i funkcjonuje? Bo to absurd.

  https://michalgorecki.pl/2013/08/co-oznacza-wyjatek-potwierdza-regule/
 • Jak daleko ma Pan jeszcze od ....
  Nie zgadzam się z twierdzeniem,...
  ile LAT to Panu zajmie ? lat ,,heroicznej" walki
  do PRAWDZIWEJ NIEZGODY NA TO CO SIĘ DZIEJE ????

  SPRZECIW, niezgadzanie jest bierne a sprzeciw CZYNNY

  Dopóki Pan tego nie pojmie NIC się nie może zmienić

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30