Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Zawiadomienie o przestępstwach Prokuratora Rejonowego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jacek Kielar winien naprawić niedoróbkę II K 851/18, to będzie to można jeszcze uznać za pomyłkę. Jeżeli nie naprawi oczywistego bezprawia, to będzie umyślnym zbrodniarzem. Zorganizowana grupa przestępcza kara mnie za to, że za krótko się znęcali.

 

Jelenia Góra, dnia 24 czerwca 2020 r.

Trybunał Narodowy

58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478;NIP 6112782086

REGON 367795191;   Tel. 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

 

Pan Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny

 

Zawiadomienie o przestępstwach

 

Prokurator Rejonowy Piotr Pietrykiewicz popełnia przestępstwa nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy oraz terroru państwowego. Po pierwsze, nie doszło do żadnego przestępstwa, ani nie ma na to dowodów obiektywnych, formalnych i materialnych, ani prawomocnego wyroku sądu.

Po drugie, nie z bezprawnie zagrabionego laptopa Trybunału Narodowego wysłano słuszną krytykę w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38, tylko ze stacjonarnego komputera prywatnego Grzegorza Niedźwieckiego (patrz załączony film). Do postępowań 3 Ds. 183/18, Lwówek Śląski 2 Ds. 424/18 – Dzierżoniów 1 Ds. 535/19 jakoś nie był potrzebny prokuratorom komputer. Prokurator Pietrykiewicz po raz kolejny przekracza uprawnienia (zarzut zart. 238 k.k. był formalnie wadliwą kwalifikacją prawną czynu, wiadomość e-mail nie spełniała elementów pisma procesowego określonego wart. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. (patrz załącznik standardowych postępowań prokuratorskich). Prokuratorzy działają w zorganizowanej grupie przestępczej i mogą sobie pozwolić na wybiórcze, stalinowskie metody. Notabene Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie zaniechał wzięcia współudziału w tym cyrku i spuścił to do SR Jelenia Góra, który przekracza uprawnienie w tej samej sprawie, ale w innym trybie w sfingowanej sprawieII K 900/19, broniąc (nie będąc stroną pokrzywdzoną) dyspozycyjną prokurator Annę Surowiak (tą od laptopa). Nawiasem mówiąc, ci nieskazitelni funkcjonariusze nie znają umiaru w naruszaniu prawa, wyznaczyli w dniu 8 października 2020 r. termin posiedzenia Sadu w sprawie I C 3204/18 przeciwko Annie Surowiak o zapłatę, z naruszeniem zasady nemo iudex in causa sua.

Akt oskarżenia 3 Ds. 359/17 był sfingowany, nielegalny, dokonany umyślnie w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej (patrz postanowienie z dnia 30 marca 2020 r., sygn. aktI Co 154/20, oddalające wadliwy wniosek wierzyciela). Nie ma skutku bez przyczyny. Dwanaście lat zbrodni uprawiają. Postępowanie egzekucyjne w przedmiocieI C 1062/08 winno być oddalone i umorzone dwanaście lat temu i do żadnego naruszania Polskiej Karty Praw Ofiary by nie doszło.

Oskarżenie o znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. oczynz art. 226 § 1 k.k.jest przekroczeniem uprawnień, ponieważ nie zaistniały dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu (vide wyrok TKP 3/06i uchwała SNI KZP 8/12). Oskarżenie o fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn z art. 238 k.k.również jest przekroczeniem uprawnień, ponieważGrzegorz Niedźwiecki nie złożył w dniu 24 lipca 2018 r. zawiadomienia spełniającego elementy pisma procesowego, tj. pisma zawierającego podpis zgodnie zart. 219 § 1 pkt 4 k.p.k.Prokuratura winna była wezwać osobę wysyłającą wiadomość e-mail do uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.). Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do wniesienia aktu oskarżenia i do orzekania w przedmiotowej sprawie (art. 115. Czyn zabroniony).

Aplikacje prokuratorskie pseudo prokuratorzy jeleniogórscy kupili chyba u Ruskich na bazarze. Tylko prokurator lwówecki Marek Śledziona się wycofał z tych manewrów pokroju NKWD.

Podstaw wszczęcia postępowania nie było. Była prywata, pokroju Fajgi Mindla. Nadużyć dopuścił się kolega prokuratorów SSO Wojciech Damaszko: II Cz 222/18 i II Cz 260/18 w zw. zII Cz 675/17, II S 5/18 w zw. z II S 22/17, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19,II S 14/19 w zw. zII K 38/19,. Czynią ze sprawcy ofiarę, a z ofiary sprawcę.

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP3) Jelenia Gomora – zmowa prokuratorsko sędziowska 3 Ds. 359/17, 3 Ds. 183/18, 1 Ds. 535/19

https://www.youtube.com/watch?v=drDvTctL1gQ

 

Prokurator nie może nadużywać władzy bo ma pieczątki, dokonywać oszustw i poświadczać nieprawdę, podejmować gangsterskich decyzji (zabór mienia, pozbawienie wolności, wożenie pokrzywdzonych do psychiatrów i imputowanie im niepoczytalności, fałszywie oskarżać),dwanaście lat uporczywie nękać ofiarę i jeszcze ją oskarżać za własne niegodziwości (to szczyt bezczelności), a potem grać prawem procesowym i odsyłać skrzywdzonych do kolegów sędziów jeleniogórskich, z którymi są w zmowie, którzy działają we wspólnej zorganizowanej grupie przestępczej. Przećwiczyliśmy już ten manewr rozpatrywania zażaleń na umorzenie dochodzenia, bądź odmowę wszczęcia śledztwa przez właściwą miejscowo koterię. Organizacja pozarządowa Trybunał Narodowy (KRS 0000686478) poniosła poważne straty w wyniku umyślnych działań skutkowych, popełnionych przez przestępczych prokuratorów oraz sędziów i należy to bezwzględnie naprawić (postanowienieI Co 154/20 podważyło dwunastoletnią obstrukcję, legalność i zasadność prowadzenia postępowań egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c., koteryjnych postępowań odwoławczych i sfingowanych procesów karnych – zasada przyczyny i skutku). Zabór komputera i przetrzymywanie go przez dwa lata był nie tylko naruszeniemart. 12 Konstytucji RP, ale był niczym nieuzasadnionym postępowaniem. Skoro komputer jest nieprzydatny sądowi dzisiaj, to do czego był przydatny dwa lata temu, po dokonaniu modyfikacji w nim przez partaczy prokuratorskich. W normalnym kraju taki prokurator straciłby zwód, ponieważ narusza godność człowieka, godność państwa i władzy prokuratorskiej.

Pokrzywdzonego się nie oskarża (zakaz kumulacji ról procesowych). Udziela się mu pomocy.

Rozdział 4. Pokrzywdzony

https://www.prokuratura.lublin.pl/pokrzywdzony-definicja-i-podstawowe-informacje,133.html?sLang=pl

 

Zgodnie zart. 363 k.p.c. w zw. zart. 77 iart. 8 Konstytucji RP istnieje obowiązek naprawienia szkody i tego żądam. Konstytucję stosuje się bezpośrednio.

 

Pokrzywdzony

Grzegorz Niedźwiecki

PREZES

Trybunału Narodowego

Grzegorz Niedźwiecki

 

 

KOMENTARZE

 • Ten to jedno
  Strzeżcie się kogokolwiek nazwiskiem Staszkiewicz. Będzie po was, szczególnie jeśli macie zasługi po przeciwnej stronie.

  http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=201062042&q=staszkiewicz&page=1&url=[|typ=0]
 • Szanowni Państwo,
  4830 dni co stanowi 13 lat, 2 miesiące i 20 dni jestem prześladowany, represjonowany, upokarzany, uporczywie nękany, dyskryminowany, niesłusznie oskarżany i skazywany.
  Warto w tym miejscu zadać pytanie, jakich czynów trzeba się dopuścić i jakie normy praworządności muszą obowiązywać, żeby takim torturom zostać poddanym.
  Odpowiadam
  Trzeba być zabójcą i mieszkać w Chińskiej Republice Ludowej.

  Otóż nie mieszkam w Chinach, nikogo nie zabiłem, ba, nie popełniłem nawet żadnego czynu zabronionego.
  Skazał mnie dnia 6 maja 2008 roku, po roku czasu szukania faktów i dowodu winy zniesławienia, świeżo upieczony sędzia Jarosław Staszkiewicz, który dzisiaj jest przewodniczącym II Wydziału Karnego w Jeleniej Górze. Skazał w postępowaniu karnym II K 467/07 bez przyczyny, bowiem dowodu cyfrowego nie było i nie ma.
  W dniu 3 września 2008 r., skazała mnie kapturowo bez podstawy prawnej za naruszenie dóbr osobistych SSO Junona Gajewska w tej samej sprawie. Naruszyła zasady związania wyrokiem karnym (domniemać można, że wyrok I C 1062/08 zapadł w oparciu o art. 11 k.k.), ponieważ wyszła poza ramy i dopisała scenariusz.
  Wyrok ten, jest tytułem wykonawczym i przyczyną wszelkich plag egipskich jakie na mnie od trzynastu lat spadają. Spadają, ponieważ nieskazitelni sędziowie, prowadzili egzekucję czynności zastępowalnej, określonej w pkt I. tytułu wykonawczego, w trybie niedopuszczalnym (vide SN III CZP 23/06).
  W pierwszym postępowaniu egzekucyjnym I Co 3259/08, które trwało 2456 dni co stanowi 6 lat, 8 miesięcy i 22 dni, SSR Lucyna Domagała i SSR Paweł Siwek, upokarzali nie grzywnami w łącznej wysokości 27.100 zł i groźbami 180 dni aresztu, prowadząc egzekucję jako czynność niezastępowalna.
  W drugim postępowaniu I Co 441/16, które trwało 1574 dni co stanowi 4 lata, 3 miesiące i 22 dni, SSR Paweł Woźniak dokonał powtórki z rozrywki, upokarzając mnie z naruszeniem prawa procesowego grzywnami i groźbą aresztu. W końcu się zapowietrzył lub rozchorował.

  Jestem osobą pokrzywdzoną, patrz fakty i definicja oraz pięć stanowisk prokuratorskich, w tym zdanie Prokurator Prokuratury Okręgowej del. Do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Marty Czarnota-Szopf z dnia 12 września 2018 r., sygn. PR IV Ko 694.2018 oraz Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze Marka Gołębiowskiego z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. PO IV Dsn 342.2018.
  Jestem pokrzywdzony podwójnie, delikatnie mówiąc. Prokuratorzy jeleniogórscy: Grzegorz Chojnacki, Anna Surowiak (3 Ds 359/17), Maciej Bogucki (3 Ds. 183/18) i dzierżoniowscy: Grażyna Tygielska-Białek (1 Ds. 535/19), naruszając Polską Kartę Praw Ofiary i zakaz kumulacji ról procesowych (art. 50 k.p.k.), zrobili przysługę kolegom prawnikom, robiąc z ofiary sprawcę i odwrotnie. Poszli tak po bandzie, że jeden i tan sam czyn wysłania słusznej krytyki drogą elektroniczną, przekraczając uprawnienia, uznali za trzy różne czyny (z art. 226 k.k., z art. 238 k.k. i z art. 212 k.k.). Gdzie tu jest znieważenie funkcjonariusza publicznego na służbie, gdzie tu jest formalnoprawne fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, gdzie tu jest zniesławienie i z jakiej racji Prokuratura (i Sąd: Joanna Dworzycka-Skrobowska II K 900/19, nie będąc stroną pokrzywdzoną ściga z urzędu za czyn ścigany z oskarżenia prywatnego? Notabene będąc stroną w sprawie.
  Ci ludzie, ubierając koszulki KONSTYTUCJA, znając zbiór zasad etyki zawodowej, zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa, znając powyższy, rzeczywisty stan rzeczy, kradli pokrzywdzonemu komputer, narzucali mu adwokata, uprowadzali do psychiatry, wbrew faktom i orzecznictwu sfingowali śledztwa i procesy. Czy tak postępuje etyczny, nieskazitelny stróż prawa?
  Niezależnie od tego, że czynów określonych w aktach oskarżenia nie popełniono, nie zaistniały w ogóle warunki odpowiedzialności karnej, to proszę mi powiedzieć, czy za te dwanaście lat tortur, obstrukcji, kradzieży zdrowia i życia, miałem prawo użyć dosadnej krytyki? Miałem. Nawet użycie słów zbrodniarze i zwyrodnialcy, nie byłoby nadużyciem i przekroczeniem uprawnień.


  Jeden sędzia sprawiedliwy
  W dniu 30 marca 2020 roku, SSR Anna Romańczyk-Symonowicz, przejąwszy rolę po SSR Pawle Woźniaku, wydała postanowienie I Co 154/20, w którym oddaliła wadliwy wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Po dwunastu latach uszanowano prawo (patrz orzecznictwo), nie wnikając w to, czy w ogóle słusznie zostałem skazany.
  „W pierwszej kolejności, zdaniem Sądu orzekającego, wniosek skierowany przeciwko dłużnikowi o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie przepisu art. 1050 k.p.c. przewidzianego dla czynności tzw. niezastępowalnych przez zawodowego pełnomocnika był niemożliwy do podzielenia. W ocenie Sądu meriti bowiem, świadczenie zasądzone na rzecz wierzyciela, tj. opublikowanie oświadczenia zawierającego tekst przeprosin za zachowanie naruszające dobra osobiste, ma charakter czynności zastępowalnej, a co za tym idzie podlega egzekucji na podstawie przepisu art. 1049 k.p.c., nie zaś przepisu art. 1050 k.p.c.
  Dokonując oceny w powyższym zakresie Sąd miał na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone między innymi w uchwale z 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06, Legalis Numer 74973), po myśli którego obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. Co więcej, jak zaznaczył tenże Sąd, sąd rozpatrujący taki wniosek jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.”
  SSR Anna Romańczyk – Symonowicz

  Nawiasem mówiąc, modyfikacja wadliwej dyspozycji nie zasługuje na uwzględnienie (vide SO Elbląg I Cz 94/13 w zw. z pkt 2. uchwały SN III CZP 23/06). Pani Anna Romańczyk – Symonowicz postanowieniem I Co 154/20 podważyła nie tyle działania radców prawnych wierzyciela, co kolegów po fachu Lucyny Domagała i Pawła Siwka (I Co 3259/08), Pawła Woźniaka (I Co 441/16), Jacka Kielara (II K 851/18), Kazimierza Chłopeckiego i Anety Andel (II K 38/19) oraz Joanny Dworzyckiej-Skrobowskiej (II K 900/19). Przemilczę w tym miejscu koterię sędziów sądu odwoławczego (II Cz 233/17, II Cz 675/17).
  Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do prowadzenia egzekucji czynności zastępowanej w żadnym postępowaniu w przedmiotowej sprawie w trybie art. 1050 k.p.c., ani do wszczynania procesów karnych przeciwko dwanaście lat upokarzanemu i nękanemu. Naruszono art. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary. Krzywda i słuszna krytyka przesłana w formie elektronicznej nie jest zniewagą na służbie, ani fałszywym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Nie ma skutku bez przyczyny. Przyczyną negatywnych skutków była wadliwie prowadzona egzekucja.
  Kto pełni rolę organu egzekucyjnego w myśl k.p.c.?
  Zgodnie z literą kodeksu postępowania cywilnego, organami egzekucyjnymi są:
  • sądy rejonowe oraz
  • komornicy, działający zawsze przy określonym sądzie rejonowym.
  Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego według k.p.c.?
  Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego, uczestnikami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz dłużnik. Zatem wbrew pierwszym skojarzeniom, które się dość często pojawiają - wierzyciel nie jest organem egzekucyjnym, tylko uczestnikiem postępowania. Ma więc on dokładnie taki sam status formalny w postępowaniu jak dłużnik.

  Biorąc pod uwagę fakt, że organem egzekucyjnym jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, a nie wierzyciel czy dłużnik, zadam na koniec pytania. Czy gdyby organ egzekucyjny, postąpił uczciwie, tak jak Sąd Rejonowy w Bochni, Sąd Rejonowy w Ostródzie, to czy postępowanie egzekucyjne trwałoby dwa miesiące, czy dwanaście lat? Czy gdyby Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze postąpił tak jak Sąd Okręgowy w Tarnowie i Sąd Okręgowy w Elblągu, to czy Sąd Rejonowy mógłby liczyć na poplecznictwo, czy nie dopuszczono by do dwunastu lat znęcania się? Czy gdyby uszanowano wykładnię prawa, pojęcie tytułu wykonawczego i brzmienie tytułu wykonawczego, to czy miałyby miejsce jakieś procesy karne? NIE, NIE, NIE. Nie, ponieważ sprawa zakończyłaby się w 2009 roku, a sfingowane procesy karne, uruchomiono w 2018 roku.
  Zorganizowana grupa przestępcza kara mnie za to, że za krótko się znęcali.
  Żądam bezwzględnie uniewinnienia mnie w procesie karnym II K 38/19, prowadzonym przez błądzącą SSR Anetę Andel. Żądam bezwzględnie uszanowania apelacji złożonej zgodnie z ustawą, bądź wznowienia pseudo procesu karnego II K 851/18, odfajkowanego przez SSR Jacka Kielara ze Złotoryi i uniewinnienia mnie. Żądam bezwzględnie unieważnienia procesu karnego II K 900/19, prowadzonego z naruszeniem wszelkich norm prawnych oraz dyspozycyjności, przez koteryjny Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Nie było i nie ma żadnych podstaw obiektywnych i prawnych, do naruszania Polskiej Karty Praw Ofiary, do odwracania kota ogonem.
  Jeżeli tego nie uczynicie, to będzie oznaczało, że żyję faktycznie w Chinach lub Korei Północnej, a wy zapiszecie się w historii jako dublerzy Marii Gurowskiej Sand i Fajgi Mindla, a może nawet jak zabójcy księdza Jerzego Popiełuszki?

  2020-06-26
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
 • Autor
  I czego Pan oczekuje, że my tutaj, bez znajomości akt sprawy będziemy wyrokować na Pana korzyść? Portal społecznościowy jest ostatnim miejscem dla tego typu oczekiwań. Nawet, jeśli Pan został pokrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, nasza opinia jest bez znaczenia. W internecie pełno takich, żalących się. Dopóki prawo będzie wewnętrznie sprzeczne, dopuszczające różnorodną interpretację faktów, niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka, wymagające kosztownych pełnomocników, a sędziowie nie poddani kontroli społecznej, będą tacy ludzie jak Pan. Pisze Pan, że już 13 lat włóczy się po sądach. Życia Panu nie szkoda? Komu chce Pan coś udowodnić, kaście?! Ich opinie tyle warte, co g...o w trawie. Odpuścić, otrząsnąć się z pomyj, które na Pana wylano i iść dalej.
  1* żeby Pana zmobilizować do zrewidowania poglądów na to, co jest w życiu najważniejsze. Jakie rządy, takie sądy.
 • Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości
  Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
  Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze
  I inni

  Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści aktów oskarżenia

  Pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie

  Napisał Pan w dniu 20 czerwca 2020 r. pismo zawierające dużo słów, a mało treści.
  Wnoszę o wyjaśnienie mi wątpliwości co do treści aktów oskarżenia oraz okoliczności faktycznych sprawy.
  Pismo, które dalece odbiega od pisma procesowego, zawiera informacje niejasne, ogólnikowe oraz nieprawdziwe. Chciałbym znać fakty i mieć jasność sytuacji.

  • Podczas jakich obowiązków służbowych znieważyłem w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko? Czy podczas posiedzenia sądu, czy podczas rozprawy sądowej, ponieważ z aktu oskarżenia 3 Ds. 359/17 nie wynika kwalifikacja prawna czynu oraz zasadność oskarżenia mnie z art. 226 § 1 k.k.

  • Podczas jakich obowiązków służbowych znieważyłem w dniu 24 lipca 2018 r. Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Pawła Siwka? Czy podczas posiedzenia sądu, czy podczas rozprawy sądowej, ponieważ z aktu oskarżenia 3 Ds. 183/18 nie wynika kwalifikacja prawna czynu oraz zasadność oskarżenia mnie z art. 226 § 1 k.k.

  • W jakiej formie pismo procesowe dotarło do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z dnia 24 lipca 2018 r. fałszywie zawiadamiające o popełnieniu przestępstwa przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Pawła Siwka? Czy listem poleconym, czy złożono na biuro podawcze Prokuratury Rejonowej w jeleniej Górze, czy też złożono na Komendę Miejską Policji? Nie wnikając w ocenę treści pisma, zarzut z art. 238 k.k. w akcie oskarżenia 3 Ds. 183/17 musi mieć oparcie w elementach pisma procesowego, zawartych w art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k., żeby było skuteczne (patrz załącznik).

  • Jakie były podstawy obiektywne i prawne do przywłaszczenia przez Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze cudzego mienia w postaci komputera typu laptop, będącego środkiem trwałym związku stowarzyszeń Trybunał Narodowy i przetrzymywania go przez dwa lata? Dlaczego zabezpieczono laptop marki Acer, a nie komputer stacjonarny Grzegorza Niedźwieckiego, z którego wysłano dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 słuszną krytykę pod adresem Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko, który tuszował przestępstwa sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze? Jaki dowód w sprawie 3 Ds. 359/17 stanowił laptop, skoro do sprawy 3 Ds. 183/18 wystarczył wydruk maila? Jaką winę za szkody materialne i wynikłe z art. 12 Konstytucji RP ponosi związek stowarzyszeń Trybunał Narodowy?
  https://www.youtube.com/watch?v=drDvTctL1gQ

  Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2020 r., sygn. akt I Co 154/20, stwierdzające, że zgodnie m.in. z uchwałą SN III CZP 23/06: Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., podważyło zasadność prowadzenia przez SSR Pawła Siwka postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08 w tej samej sprawie I C 1062/08 w trybie art. 1050 k.p.c. oraz działania sądu drugiej instancji, w tym SSO Wojciecha Damaszko (II S 12/18, II S 16/18, II S 8/19, II S 14/19). Podważyło zasadność oskarżeń pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego przez prokuratorów jeleniogórskich: Grzegorza Chojnackiego, Anny Surowiak (3 Ds. 359/17), Macieja Boguckiego (3 Ds. 183/18).
  Sędziowie jeleniogórscy prowadzili postępowanie egzekucyjne czynności zastępowalnej, ujętej w pkt I. tytułu wykonawczego I C 1062/08 sprzecznie z prawem, sprzecznie z zasadami działania organów państwa i obowiązkiem przestrzegania prawa. Naruszyli zasady równości wobec prawa oraz zakazu dyskryminacji. Dwanaście lat upokarzać człowieka, znęcać się, uporczywie nękać, to nie są zasady praworządności i sprawiedliwości społecznej.
  Gdyby sędziowie nie nadużywali władzy i niezawisłości, uszanowali fakty i prawo, to postępowanie egzekucyjne I C 1062/08 zakończyłoby się zgodnie z literą prawa (tak jak w SR Ostróda I Co 2801/12) dwanaście lat temu i do żadnych postępowań odwoławczych oraz karnych z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary by nie doszło. Nie ma skutku bez przyczyny.
  Czy Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze chce powiedzieć, że dwanaście lat kradzieży życia, zdrowia i majątku to jest normalność? Że to nie jest naruszenie godności człowieka? Że dłużnik jest organem egzekucyjnym? Przedstawiłem tu nie subiektywne przekonania, poglądy, odczucia, tylko obiektywne okoliczności, prawdę materialną, fakty i ewidentną krzywdę.
  Grzegorz Niedźwiecki jest osobą wysoce pokrzywdzoną. Zgodnie z art. 50 k.p.k. istnieje zakaz kumulacji ról procesowych. Zgodnie z art. 5 Polskiej Karty Praw Ofiary, nie można przerzucać winy ze sprawcy na ofiarę. Ofierze należy pomóc, otoczyć go opieką, a nie plugawie postępować. Prokurator Okręgowy powinien znać te zasady, ponieważ na stronie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze widnieje Polska karta Praw Ofiary wraz z uzasadnieniem.
  https://jgora.po.gov.pl/polska-karta-praw-ofiary,new,mg,290.html,56

  • Jaskie racjonalne przesłanki oraz okoliczności obiektywne i prawne przemawiały za złożeniem aktów oskarżenia przeciwko pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu, który jest ofiarą niegodnych działań funkcjonariuszy, a nie sprawcą przestępstw? Czy przesłanki „pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie?

  Brak merytorycznej odpowiedzi będzie zaniechaniem czynności i skutkować będzie oskarżeniem formalnoprawnym Prokuratora Okręgowego o niedopełnienie obowiązków, poświadczenie nieprawdy i poplecznictwo.
  Grzegorz Niedźwiecki - pokrzywdzony
 • Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości
  Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze
  PR 3 Ds. 359/17

  Sąd Rejonowy w Legnicy
  II K 38/19

  Prokurator Generalny

  Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości

  Żądam skierowania zapytania do pani Prokurator Anny Surowiak i udzielenia mi odpowiedzi, czym kierowała się wystawiając akt oskarżenia przeciwko pokrzywdzonemu w postępowaniu egzekucyjnym Grzegorzowi Niedźwieckiemu, w sprawie 3 Ds. 359/17, ponieważ kompletnie nie rozumiem. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji mam prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania i chcę wiedzieć, podczas jakich czynności służbowych znieważyłem SSO Wojciecha Damaszko. Oskarżyciel musi wskazać miejsce popełnienia czynu, określonego w art. 226 § 1 k.k., pełnienia obowiązków służbowych w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38, w którym doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego. Okoliczności sprawy muszą być jasne i oczywiste.
  Funkcjonariusz dokonujący czynności służbowych, który w związku z tym jest znieważany niepublicznie, np. w trakcie procesowej czynności dokonywania przeszukania mieszkania sprawcy, powinien korzystać z takiej samej ochrony, jak w trakcie wykonywania obowiązków publicznie, np. podczas rozprawy sądowej.
  Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochrony art. 226 § 1 kk tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. akt P 3/06

  "Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności"

  Art. 2 Ustawy z dn. 28.01.2016r. - Prawo o prokuraturze

  2020-07-02
  Grzegorz Niedźwiecki
 • Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości 2
  Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze
  PR 3 Ds. 183/18

  Sąd Rejonowy w Złotoryi
  II K 851/18

  Prokurator Generalny

  Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości

  I. Żądam skierowania zapytania do pana Prokuratora Macieja Boguckiego i udzielenia mi odpowiedzi, czym kierował się wystawiając akt oskarżenia przeciwko pokrzywdzonemu w postępowaniu egzekucyjnym Grzegorzowi Niedźwieckiemu, w sprawie 3 Ds. 183/18, ponieważ kompletnie nie rozumiem. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji mam prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania i chcę wiedzieć, podczas jakich czynności służbowych znieważyłem SSR Pawła Siwka. Oskarżyciel musi wskazać miejsce popełnienia czynu, określonego w art. 226 § 1 k.k., pełnienia obowiązków służbowych w dniu 24 lipca 2018 r., w którym doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego. Okoliczności sprawy muszą być jasne i oczywiste.
  Funkcjonariusz dokonujący czynności służbowych, który w związku z tym jest znieważany niepublicznie, np. w trakcie procesowej czynności dokonywania przeszukania mieszkania sprawcy, powinien korzystać z takiej samej ochrony, jak w trakcie wykonywania obowiązków publicznie, np. podczas rozprawy sądowej.
  Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochrony art. 226 § 1 kk tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. akt P 3/06

  II. Żądam skierowania zapytania do pana Prokuratora Macieja Boguckiego i udzielenia mi odpowiedzi, czym kierował się wystawiając akt oskarżenia przeciwko pokrzywdzonemu w postępowaniu egzekucyjnym Grzegorzowi Niedźwieckiemu, w sprawie 3 Ds. 183/18, ponieważ kompletnie nie rozumiem. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji mam prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania i chcę wiedzieć, w jakiej formie pismo procesowe dotarło do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z dnia 24 lipca 2018 r. fałszywie zawiadamiające o popełnieniu przestępstwa przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Pawła Siwka? Czy listem poleconym, czy złożono na biuro podawcze Prokuratury Rejonowej w jeleniej Górze, czy też złożono na Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze? Nie wnikając w ocenę treści pisma, zarzut z art. 238 k.k. w akcie oskarżenia 3 Ds. 183/18 musi mieć oparcie w elementach pisma procesowego, zawartych w art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. W przypadku braków formalnych, prokuratura winna była wezwać osobę wysyłającą wiadomość e-mail do ich uzupełnienia, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.). Okoliczności sprawy muszą być jasne i oczywiste.

  "Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności"

  Art. 2 Ustawy z dn. 28.01.2016r. - Prawo o prokuraturze

  2020-07-02
  Grzegorz Niedźwiecki
 • @socjolog 04:08:09
  Proponuję kontakt z psychiatrią. To się nazywa obłęd pieniaczy.

  Zalecam Relanium.
 • Oszustw sądowych ciąg dalszy
  Jelenia Góra, dnia…
  Grzegorz Niedźwiecki
  ul. Działkowicza 19
  58-506 Jelenia Góra

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  Izba Kontroli Nadzwyczajnej
  Izba Dyscyplinarna SN
  Prokurator Generalny

  Zawiadomienie o przestępstwie sędziów Andrzeja Środek, Marka Podbędniaka i Aleksandra Żurakowskiego, Sygnatura akt IV Ko 44/20
  (projekt)

  Podejrzani, pełniący rolę sędziów Sądu Okręgowego w Legnicy, dopuścili się poplecznictwa, poświadczenia nieprawdy, niedopełnienia obowiązków służbowych i naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego.

  Uzasadnienie
  Jak można podać nie merytorycznie, że brak jest podstaw i okoliczności wynikających m.in. z art. 540 § 1 pkt 2a k.p.k. (vide postanowienie I Co 154/20), które mogłyby stanowić podstawę do wznowienia postępowania i że wniosek „skazanego” jest w sposób oczywisty bezzasadny.
  Jak można powiedzieć, że zasadnym było odmówienie przyjęcia wniosku „skazanego” przez sąd orzekający, jako oczywiście bezzasadnego, w którym wskazano fakt wydania wyroku bez procesu, z obrazą prawa procesowego, prawa do obrony i naruszeniem warunków odpowiedzialności karnej, gdzie dyspozycyjny sędzia skazał i tajnie uprawomocnił wyrok pierwszej instancji za czyn z art. 238 k.k. z naruszeniem kwalifikacji prawnej czynu. Naruszenia. Czynu zarzucanego w sposób oczywisty nie popełniono, wyrok jest nieprawomocny, bowiem złożono od niego środek odwoławczy w ustawowym terminie.
  Oskarżenie o znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k. jest przekroczeniem uprawnień, ponieważ nie zaistniały dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu (vide wyrok TK P 3/06 i uchwała SN I KZP 8/12). Oskarżenie o fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn z art. 238 k.k. również jest przekroczeniem uprawnień, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki nie złożył w dniu 24 lipca 2018 r. zawiadomienia spełniającego elementy pisma procesowego, tj. pisma zawierającego podpis zgodnie z art. 219 § 1 pkt 4 k.p.k. Prokuratura winna była wezwać osobę wysyłającą wiadomość e-mail do uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.). Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do wniesienia aktu oskarżenia i do orzekania w przedmiotowej sprawie (art. 115. Czyn zabroniony).
  Jak można podać, że brak jest podstaw do wznowienia sfingowanego postępowania i utrzymywać w mocy parodię, nielegalny wyrok? Sąd odwoławczy ominął prawo, pominął fakty i treść wniosku o wznowienie postępowania zawierającego materialne i procesowe uzasadnienie.

  Wyrok – orzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego. W postępowaniu karnym jest to rozstrzygnięcie w przedmiocie winy oskarżonego, mogące zawierać także rozstrzygnięcia o karze, środkach karnych, środkach kompensacyjnych lub środkach zabezpieczających.

  Gdzie jest ustosunkowanie się do zażalenia z dnia 19 czerwca 2020 r.?

  Nie składam formalnie tego wniosku, zawiadomienia, chociaż powinienem, ponieważ ani nie jesteście sędziami, ani ludźmi. Każda skarga, daje wam furtkę do obstrukcji i przetrzymywania akt sprawy, zamiast przesłać je do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, aby rozpatrzył wniosek o akt łaski od stalinowskiego wyroku. Kiedyś za to odpowiecie.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  4440 dni upokarzany Grzegorz Niedźwiecki
 • @socjolog 00:08:07
  Niedźwiecki tracisz czas nas wszystkich i naszą kasę na twoje pieniacze pitolenie. Pomawiasz, obrażasz.

  Za to zostaniesz skazany i umieszczony na obserwacji.

  Masz 14 dni na wykonanie prawomocnego wyroku sądu w sprawie Ligęzy.

  Sędzia Sądu Rejonowego

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30