Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Wzywam do opamiętania

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

 

Jelenia Góra, dnia 5 lipca 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze 3 Ds. 359/17, 3 Ds. 183/18

Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie 1 Ds. 535/19

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim 1 Ds. 547/18, 2 Ds. 424/18

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze IV Dsn 342/18, IV WOS 051.7.2020

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze II K 1423/18, II K 1456/18,II K 900/19

Sąd Okręgowy w Jeleniej GórzeII Cz 233/17,II Cz 675/17,II S 14/19

Sąd Rejonowy w ZłotoryiII K 851/18

Sąd Rejonowy w LegnicyII K 38/19

Sąd Okręgowy w Legnicy IV Ko 44/20, IV Kzw 132/20

Sąd NajwyższyV KO 85/18,V KO 86/18

 

Wzywam do opamiętania

 

Zaniecham pozwów i skarg do międzynarodowych trybunałów, jeżeli zaprzestaniecie terroru państwowego, niegodnego postępowania, naruszaniaPolskiej Karty Praw Ofiary.

Sprawa jest oczywista, czynów zarzucanych nie popełniono[1], wyłączną winę za pokłosie obstrukcji w przedmiocie prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08, ponoszą organy egzekucyjne, które prowadziły postępowaniaI Co 3259/08,I Co 441/16 sprzecznie z prawem (vide SNIII CZP 23/06), w sposób upokarzający.

Dopóki nie wykażecieczynów zgodnych z określonymi w aktach oskarżenia przestępstwami, dopóty będzie to gangsterstwo.Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Żądam w trybie natychmiastowym zakończenia procesów, uchylenia aktów oskarżenia, bądź uniewinnienia pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego, ponieważ jestem ofiarą dwunastoletniego upokarzania, a nie sprawcączynów zabronionych.

Dowód:

Postanowienie I Co 154 20 o oddaleniu wniosku wierzyciela

 

Zdajecie sobie sprawę, że nadużywacie władzy,niezawisłości i stosujecie terror państwowy, prawo siły. Za nic macie fakty, dowody, przepisy i sumienie. Dopuszczacie się obrazy przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Wydajecie nielegalne wyroki, bez procesu, bez prawa do obrony, gwałcicie zagwarantowane prawo do drugiej instancji. Jesteście gorsi od tych, których wsadzacie do więzień, ponieważ czynicie to umyślnie, w majestacie prawa. Możecie sobie na to pozwolić, ponieważ działacie w zmowie prokuratorsko-sędziowskiej, układ jest skorumpowany do szpiku kości.

Dyspozycyjny sędzia ze Złotoryi Jacek Kielar, ogłosił w dniu 28 lutego 2019 r. kapturowy wyrok na zlecenieII K 851/18, który tuszują sędziowie Sądu Okręgowego w Legnicy. Odmawiają wznowienie abstrakcyjnego postępowania, przekłamując fakty i nie podając argumentów merytorycznych. Czynią to na zasadzie nie, bo nie. Wyrok jest nielegalny, pokroju Jana Hryckowiana (patrz wskazane wyżej naruszenia kwalifikacji prawnej czynu orazobrazę przepisów prawa procesowego, a także zasadę winy).

Są to przestępstwa skutkowe. Pozbawiono niewinnego człowieka prawa do pracy w sektorze publicznym i funkcji w zarządzie organizacji pożytku publicznego. Uczyniono to w sposób cyniczny. Zwolniono „skazanego” z opłat i kosztów sądowych, aby nie poinformować o zapadłym orzeczeniu na pierwszej rozprawie głównej. Żeby było ciekawiej, podam, że bliźniacze sfingowane śledztwo 3 Ds. 359/17, toczy się „rzetelnie” w Sądzie Rejonowym w Legnicy pod sygnaturą akt II K 38/19 dwa lata. No cóż, Kazimierz Chłopecki i Aneta Andel nie mają takich zdolności jak Jacek Kielar.

Postanowienia i wyroki są nielegalne z logicznego punktu widzenia. Gdybyorgan egzekucyjny, czyli sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (inicjatorzy zadymy), działali zgodnie z zasadami działania organów państwa i obowiązkiem przestrzegania prawa oraz przestrzegali zasad równości i zakazu dyskryminacji, to postępowanie egzekucyjne czynności zastępowalnej, zawartej w tytule wykonawczymI C 1062/08, skończyłoby się dnia13 stycznia 2009 r. (tak jak SR BochniaI Co 508/06 i SR OstródaI Co 2801/12) i do żadnych problemów by nie doszło.Nie ma skutku bez przyczyny.

Na dzień dzisiejszy, oszustwa sądowe trwają:

II K 38/19 Kalkulator dat wyliczył że pomiędzy datą12 marca 2019 r. (wtorek) a datą5 lipca 2020 r. (niedziela) jest 481 dnico stanowi 1 rok, 3 miesiące i 24 dni.

II K 851/18 Kalkulator dat wyliczył że pomiędzy datą28 lutego 2019 r. (czwartek) a datą5 lipca 2020 r. (niedziela) jest 493 dnico stanowi 1 rok, 4 miesiące i 5 dni.

Jeżeli koteryjni sędziowie będą nadal dopuszczać się przekroczenia uprawnień oraz poplecznictwa i będą działać na zwłokę –Kalkulator dat wyliczył że pomiędzy datą28 lutego 2019 r. (czwartek) a datą28 sierpnia 2022 r. (niedziela) jest 1277 dnico stanowi 3 lata, 6 miesięcy.

Choćby dziesięć tysięcy sędziów podpisało się pod utrzymaniem w mocy nielegalnego wyroku, nie zmieni to faktu, że jest to przestępstwo. Macie pecha. Nie interesują mnie pieniądze i nie boję się więzienia. Jeżeli pozbawicie mnie wolności, to popełnicie przestępstwo zart. 189 § 3 k.k.

Wyrok jest przestępczy lub ogłosiła go osoba niebędąca w pełni poczytalna. Można przyjąć jeszcze pomyłkę, o ile szkodę się naprawi mając świadomość faktów. Jestem w stanie to przełknąć.

W przypadku zaniechania naprawienia szkody, wystawię Panu Jackowi Kielarowi rachunek w wysokości 1 mln zł wraz z odsetkami i będą dochodził naprawienia szkody, aż do skutku. Wolałbym tego uniknąć, po to jest to wezwanie do opamiętania i pokory.

 

Efekt pokazu siły funkcjonariuszy, czyniony przez dwanaście lat:

·        F.M. „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze (wierzyciel) – ca 100 tys. zł

·        Grzegorz Niedźwiecki („dłużnik”) – 1 mln zł

·        Skarb Państwa – 12 mln zł

Kto zyskał?

Jeżeli do 28 sierpnia 2022 roku, czyli do zakończenia gangsterskiego okresu próby będziecie stosować obstrukcję, to straty Skarbu Państwa wyniosą 14 mln zł.

Gdyby Centralne Biuro Antykorupcyjne nie było skorumpowane, to by do tego nie dopuściło.

 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-S%C4%85d-Rejonowego-w-Z%C5%82otoryi-II-K-851-18.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Protok%C3%B3%C5%82-rozprawy-g%C5%82%C3%B3wnej-II-K-851-18.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Obraza-przepis%C3%B3w-prawa-procesowego.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Za%C5%BCalenie.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/155010000002006_IV_Ko_44_20_20200701_id39947119_ko_postanowienie_nie_przekazac.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niewa%C5%BCno%C5%9B%C4%87-post%C4%99powania-IV-Ko-44-20.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/%C5%BB%C4%85dam-uniewinnienia.pdf

 

Oczekuję tylko pracy i uszanowaniazasady ochrony godności człowieka. Konstytucja mi to gwarantuje.

Proszę potraktować to wezwanie, jako formę ugody.

 

Grzegorz Niedźwiecki – pokrzywdzony[1] Oskarżenie o znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. oczynz art. 226 § 1 k.k.jest przekroczeniem uprawnień, ponieważ nie zaistniały podczas wysyłania wiadomości e-mail w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 dwa czynniki łącznie – zbieżność czasowa i miejscowa czynu (vide wyrok TKP 3/06i uchwała SNI KZP 8/12). Oskarżenie o fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tj. o czyn z art. 238 k.k.również jest przekroczeniem uprawnień, ponieważGrzegorz Niedźwiecki nie złożył w dniu 24 lipca 2018 r. zawiadomienia spełniającego elementy pisma procesowego, tj. pisma zawierającego podpis zgodnie zart. 219 § 1 pkt 4 k.p.k.Prokuratura winna była wezwać osobę wysyłającą wiadomość e-mail do uzupełnienia braków formalnych, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.). Nie było podstaw obiektywnych i prawnych do wniesienia aktu oskarżenia i do orzekania w przedmiotowych sprawach (art. 115. Czyn zabroniony).

 

 

KOMENTARZE

 • Postanowienie
  Niniejszym orzekam infamię wobec Grzegorza Niedźwieckiego.

  W haniebny sposób uderza w Polskich Sędziów i Prokuratorów. Bohaterów walczących o lepszą Polskę. Jest oskarżany o znieważenie funkcjonariusza publicznego.

  Prowadzi 4444 dni terroru antypaństwowego, sabotując prawomocny wyrok Sądu w sprawie zniesławienia. Zniesławił Firmę Motoryzacyjną Ligęza i odmawia opublikowania przeprosin. Pieniaczo domaga się, by to FM Ligęza wykonała za niego jego PRAWNY OBOWIĄZEK.

  Co z niego za "sędzia trybunału narodowego" jak nie zna prawa? W obłąkańczym bełkocie rzuca oderwanymi artykułami. Na filmikach na YouTube bełkocze jak pacjent psychiatryczny na temat rzeczy, o których się nie zna.

  Nie martw się "ofiaro", terror państwowy już cię dopadnie za te wszystkie obelgi. Nie będziesz siedział w mamrze, bo ktoś mógłby pomyśleć że jesteś normalny i to co mówisz że jest normalne.
 • @jribelle 16:20:32
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06

  W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego (bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego sposobu egzekucji rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych powinna zatem zmierzać w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c., zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania; korzystanie z art. 1050 k.p.c. należy zastrzec szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność (III CZP 23/06).

  Ze względu jednak na okoliczności, w których doszło do przedstawienia zagadnienia prawnego, rozważyć należy, czy związanie, o którym mowa, nie doznaje ograniczeń w wypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych. Wątpliwości powstają dlatego, że w tym wypadku wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).

  https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/daa1a13ac6854273c8572e8124ddd578.pdf

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3FB35464
 • Aneks wezwania do opamiętania
  Od dnia 23 lipca 2020 r., za każdy dzień niewyjaśnienia wątpliwości co do słuszności zarzutów (sprawca czy ofiara stalkingu – vide SN III CZP 23/06), niewykazania zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym czynu zabronionego z art. 226 § 1 k.k. (vide wyrok TK P 3/06 i uchwała SN I KZP 8/12) i art. 238 k.k. w zw. z art. 219 § 1 pkt 4 k.p.k. i prowadzenia bezprawnych procesów, będę wystawiał wymienionym podmiotom rachunki w wysokości 280 zł. Będę również żądał zwrotu kosztów przejazdu do sądów zamiejscowych, ponieważ ciąganie mnie po sądach bez przyczyny jest bezcelowe (przekroczenie uprawnień, nadużycie, znęcanie się).

  Polska karta praw ofiary
  5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.
  https://jgora.po.gov.pl/polska-karta-praw-ofiary,new,mg,290.html,56

  Art. 115. Czyn zabroniony
  § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.

  Czyn w prawie karnym
  http://arche1.warylewski.com.pl/czyn.htm

  Art. 1. Warunki odpowiedzialności karnej
  § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

  • Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do czynu przestępnego przez Prokurator Annę Surowiak
  • Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do czynu przestępnego przez Prokuratora Macieja Boguckiego

  Wyjaśnienie powyższych kwestii nie wymaga długiego czasu, poniż stopień faktycznej i prawnej zawiłości sprawy jest żaden.

  2020-07-05
  Grzegorz Niedźwiecki - pokrzywdzony
 • @jribelle 16:20:32
  Masz pecha przyjacielu. Znam lepiej prawo od tych nieskazitelnych sędziów. Złamałem ich po dwunastu latach:

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Postanowienie-I-Co-154-20-o-oddaleniu-wniosku-wierzyciela.pdf
 • @jribelle 16:20:32
  I jeszcze jedno.

  To czy zniesławiłem F.M. „Ligęza”, czy nie, to nie ma znaczenia.

  Jak sobie Ligęza wziął nieudaczników zamiast radców prawnych z prawdziwego zdarzenia, którzy wadliwie skonstruowali wniosek o wszczęcie egzekucji (dyspozycję), to niech ma pretensje do siebie. Można być i pokrzywdzonym, ale w prawnie trzeba umieć się poruszać…

  Poza tym, jest jeszcze coś takiego jak ekonomika procesowa i etyka zawodowa oraz zakaz stosowania tortur, równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji…

  Sędziowie zapomnieli, co ślubowali…

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30