Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Dobra zmiana na kwarantannie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

System jest skorumpowany do szpiku kości. Już NKWD miało więcej przyzwoitości.

 

Zorganizowana grupa przestępcza

 

Organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, miał obowiązek oddalićwniosek wierzycielaz dnia 12 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji w trybieart. 1050 k.p.c. dwanaście lat temu. Dopuścił się obstrukcji, upokarzania, uporczywego nękania i terroru państwowego. Prowadził egzekucję czynności zastępowalnejI C 1062/08 (I Co 3259/08,I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie, sprzecznie z prawem (vide uchwałaSN III CZP 23/06) przez 4311 dnico stanowi 11 lat, 9 miesięcy i 19 dni.

Związek przyczynowo-skutkowy

Wyłączną winę za postępowania odwoławcze i sfingowane procesy karne ponoszą funkcjonariusze publiczni nadużywający władzy, stosujący poplecznictwo, orzekający sprzecznie prawem, z faktami, dowodami i sumieniem.Są to nadużycia uprawnień, umyślne przestępstwa skutkowe, działania złośliwe. Są to zbrodnie stalinowskie w poczuciu bezkarności. Jest to barbarzyństwo i bezprawie.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 

Trzynaście lat uporczywie nękać i dyskryminować człowieka bez przyczyny, bez zachowań wypełniających ustawowe znamiona typu czynu zabronionego i wytaczać mu procesy karne za własne nadużycia i niedopełnienia obowiązków, to mogą tylko bolszewiccy zbrodniarze.

Tym się powinny zająć instytucje do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

 

Każdy, kto te fakty zaneguje, będzie również stalinowskim zbrodniarzem.

 

2020-09-01

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

- - -

Etapy stosowania prawa

 

Wysłanie słusznej krytyki w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz.. 20:38 za pośrednictwem wiadomości email nie podlega odpowiedzialności karnej zart. 226 § 1 k.k., ponieważ nie zaistniały dwa czynniki łącznie, tj. zbieżność czasowa i miejscowa czynu.

Dopóki Sąd Rejonowy w Legnicy nie wskaże ustaleń stanu faktycznego, podczas wykonywania jakich czynności służbowych znieważono funkcjonariusza publicznego SSO Wojciecha Damaszko, dopóty postępowanieII K 38/19 jest bezprzedmiotowe.

Żądam bezwzględnie umorzenia sfingowanego postępowania karnego ze względu na negatywne przesłanki procesowe na podstawiaart. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k.

 

Tożsamą sytuację mamy ze skrytobójczym, z nielegalnym wyrokiem SSR Jacka KielaraII K 851/18.

Czyn z art. 226 § 1 k.k.[1] i art. 238 k.k.[2] w zw. z art. 11 § 2 k.k.

 

2020-09-02

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

- - -

Jelenia Góra, dnia 3 września 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

 

Żądam wyjaśnienia przyczyn przewlekłości i dania wyjaśnień co do okoliczności sprawy II K 1423/18, II K 1456/18

 

1.      Czy gdyby organ egzekucyjny,czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, postąpił zgodnie z prawem,tak jak SSR Joanna Romańczyk-Symonowicz w dniu 30 marca 2020 r. (Postanowienie I Co 154 20 o oddaleniu wniosku wierzyciela)  i oddalił Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 kpc w dniu 13 stycznia 2009 r., to czy do postępowań odwoławczych i przytoczonych, sfingowanych procesów karnych w 2018 roku by doszło?

2.      Czemu uszanowanie uchwały SN III CZP 23/06 tyle trwało i kto jest za skutki obstrukcji odpowiedzialny?

 

Odpowiedzi należy udzielić:

·        Adresatowi,

·        Sądowi Rejonowemu w Złotoryi II K 851/18,

·        Sądowi Rejonowemu w Legnicy II K 38/19,

·        Sądowi Najwyższemu V KO 85/18,

·        Sądowi Najwyższemu V KO 86/18.

 

Wezwanie-do-naprawienia-szkody

faktura-proforma-fp-01-09-2020

faktura-proforma-fp-02-09-2020

faktura-proforma-fp-03-09-2020

faktura-proforma-fp-04-09-2020

faktura-proforma-fp-05-09-2020

faktura-proforma-fp-06-09-2020

faktura-proforma-fp-07-09-2020

faktura-proforma-fp-08-09-2020

faktura-proforma-fp-09-09-2020

faktura-proforma-fp-10-09-2020

faktura-proforma-fp-11-09-2020

faktura-proforma-fp-12-09-2020

faktura-proforma-fp-13-09-2020

faktura-proforma-fp-14-09-2020

faktura-proforma-fp-15-09-2020

faktura-proforma-fp-16-09-2020

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

 [1] Wyrok TKP 3/06:

Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej – publicznie lub niepublicznie – wyłącznie „w związku” z jego czynnościami służbowymi, a nie „podczas” wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie zniewagi dokonanej jedynie „podczas” wykonywania czynności służbowych. Niezbędne będzie podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi uzgodnienie brzmienia art. 226 § 1 k.k. z treścią sentencji niniejszego wyroku.

Uchwała SNI KZP 8/12:

Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochronyart. 226 § 1 kktych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).

 

[2] Przesłanie w formie elektronicznej drogą email do różnych podmiotów słusznej krytyki nie zawiera elementu pisma procesowego, zgodnie zart. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.zawierającego datę i podpis Grzegorza Niedźwieckiego. Elementy te są niezbędne do nadania pismu biegu. W razie nieuzupełnienia braków, pismo uznaje się za bezskuteczne (art. 120 § 2 k.p.k.).

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30