Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

25 skarga na przewlekłość

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Spójrzcie sobie w lustro i odpowiedzcie sobie kim jesteście.

 

Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

 

Wniosek

o ponowne rozpatrzenie skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 z dnia 15 maja 2020 r. ze względu na bezwzględną nieważność czynności prawnej

 

Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej

 

Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Art. 14. Przesłanki wystąpienia z ponowną skargą

 

Dz.U.2018.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowany

1. Skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 rodzaje orzeczeń, przesłanki przyznania sumy pieniężnej.

2. W przypadku odrzucenia skargi na podstawie art. 9 odrzucenie skargi ust. 1 skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie.

Art. 11. Termin do rozstrzygnięcia sprawy

 

Dz.U.2018.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowany

Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.

Art. 7. Zasady działania organów państwa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 83. Obowiązek przestrzegania prawa

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W dniu 31 sierpnia 2020 r. SSO Alicja Izydorczyk orzekła we własnej sprawie, sprzecznie z prawem, poświadczyła nieprawdę i niedopełniła obowiązku.

Nie wyłączyła siebie naruszając zasadę nemo iudex in causa sua i odrzuciła skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnegostosownie do treści art. 14 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy /…/ o skardze… uzasadniając to brakiem upływu 12 miesięcy od wydania przez Sąd orzeczenia w przedmiocie poprzedniej skargi

 

Przepis art. 14 ust. 1 ustawy o skardze mówi, żeSkarżący może wystąpić z nową skargą /…/ w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia.

Nie jest to pomyłka lub niepoczytalność. Jest to działanie uzyskane za pomocą przestępstwa i to po raz drugi. W piśmie przewodnim pouczono: postanowienie i zarządzenie Sądu Okręgowego jest prawomocne i nie podlega zaskarżenie.

Dnia 26 września 2020 roku minie 12 miesięcy od ostatniego oddalenia skargi na obstrukcję. Powiem jak przebiegnie sprawa. Nikt nie zweryfikuje tego bezprawia, nie uruchomi nawet postępowania dyscyplinarnego i oleją po raz 25 dwanaście lat krzywdzonego. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze umorzy postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 – I Co 154/20 i żadna skarga na przewlekłość nie nabierze już biegu, ponieważ można ją wnieść jedynie w toku postępowania…

Spójrzcie sobie w lustro i odpowiedzcie sobie kim jesteście.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Niedźwiecki

 

KOMENTARZE

 • Oświadczenia
  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  SAD REJONOWY W JELENIEJ GORZE
  D-U-N-S © Numer 422671240

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy SAD REJONOWY W JELENIEJ GORZE
  D-U-N-S © Numer 422671240

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  SAD OKREGOWY W JELENIEJ GORZE
  D-U-N-S © Numer 422406453

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy SAD OKREGOWY W JELENIEJ GORZE
  D-U-N-S © Numer 422406453

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  PROKURATURA OKREGOWA W JELENIEJ GORZE
  D-U-N-S © Numer 422670556

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy PROKURATURA OKREGOWA
  D-U-N-S © Numer 422670556

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  SAD REJONOWY W ZLOTORYI
  D-U-N-S © Numer 422669638

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy SAD REJONOWY W ZLOTORYI
  D-U-N-S © Numer 422669638

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  SAD REJONOWY W LEGNICY
  D-U-N-S © Numer 42-267-1374

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy SAD REJONOWY W LEGNICY
  D-U-N-S © Numer 42-267-1374

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego  Jelenia Góra, dnia 5 września 2020 r.
  Żywa istota Grzegorz
  z rodu Niedźwieckich

  Firma zarejestrowana w Waszyngtonie
  SAD OKREGOWY W LEGNICY
  D-U-N-S © Numer 422229141

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczam, że nie zawierałem żadnej umowy współpracy z organizacją o nazwie:

  Zarejestrowana nazwa firmy SAD OKREGOWY W LEGNICY
  D-U-N-S © Numer 422229141

  i nie wyrażam zgody na terror zorganizowanej grupy przestępczej, uporczywe nękanie, przesyłanie jakiejkolwiek korespondencji i narażanie mnie na straty gospodarcze.
  Oczekuję jedynie naprawienia szkody wynikłej z prowadzenia przez dwanaście lat egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06).

  Grzegorz syn Antoniego

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30