Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Pokonać mafię

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Pokonałem teoretycznie mafię po 4156 dniach co stanowi 11 lat, 4 miesiące i 18 dni (związek przyczynowo-skutkowy). Teoretycznie, ponieważ mafia ma takie zasady, że porażkę obraca z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary w zwycięstwo.

 

Szanowni zbrodniarze,

pokroju NKWD, z korporacji Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie, Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, Sąd Rejonowy w Legnicy, Sąd Rejonowy w Złotoryi, Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu,Sąd Najwyższy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa i Urząd Rady Ministrów:

 

albo wykażecieczyny zarzucane (pomijając fakt naruszeniaPolskiej Karty Praw Ofiary):

1.      Art. 226 § 1 KK – Znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych,

2.      Art. 238 KK – Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,

3.      Art. 212 § 2 KK – Zniesławienie osoby fizycznej (prowadzone z oskarżenia publicznego).

tj.:

·        podczas wykonywania jakich czynności służbowych znieważyłem funkcjonariusza publicznego w osobach Wojciecha Damaszko w dniu 1 grudnia 2017 r. i Pawła Siwka w dniu 24 lipca 2018 r.,

·        jaki organ ścigania fałszywie zawiadomiłem formalnoprawnie (art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. – wymogi formalne pisma procesowego) o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego Pawła Siwka w dniu 24 lipca 2018 r.,

·        do którego organu ścigania prokurator Anna Surowiak złożyła wniosek o ściganie karne Grzegorza Niedźwieckiego z oskarżenia publicznego oprzestępstwo ścigane wyłącznie z oskarżenia prywatnego i jakisłuszny interes społeczny wymagał złożenia przez prokuratora aktu oskarżenia zart. 212 § 2 k.k. w zw. zart. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k.

 

albo będziecie mieli zarzuty:

Art. 231. § 2. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

Art. 270. § 3. Fałszerstwo dokumentu

Art. 271. Poświadczenie nieprawdy

Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy

Art. 234. Fałszywe oskarżenie

Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów

Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności

Art. 207. § 2. Znęcanie się

Art. 286. § 1. Oszustwo sądowe

Art. 239. Poplecznictwo

Art. 229. Przekupstwo

Art. 240. Zatajanie przestępstw

Art. 245. Używanie przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na uczestnika postępowania

Art. 190. Groźba karalna

Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking

Art. 212. Zniesławienie

Art. 216. Znieważenie osoby

Art. 217. Przestępstwo przeciwko czci

Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze

Art. 118. Eksterminacja

Art. 119. Dyskryminacja

Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa

Art. 156. § 3. Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo

Art. 162. Nieudzielenie pomocy

Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności

Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym

Art. 284. Przywłaszczenie

Art. 278. Kradzież

Art. 238. Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Art. 296. § 3. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Art. 105. Wyłączenie instytucji przedawnienia

 

I dożywotnio co miesiąc obciążani kosztami odszkodowania z tytułunaprawienia szkody w wysokości 1 mln zł.

Jaka jest rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych?

Do podstawowych ogólnych obowiązków sędziego należy przestrzeganie zasad praworządności i bezstronne wymierzanie sprawiedliwości.

Kto prowadził egzekucję czynności zastępowalnej przez dwanaście lat w trybie niedopuszczalnym (vide SNIII CZP 23/06) i doprowadził do ewidentnychszkód? Organ egzekucyjny.

Kto sfingował śledztwa i prowadzi nielegalne procesy karne przeciwko pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu z naruszeniemPolskiej Karty Praw Ofiary? Stalinowscy zbrodniarze.

Kto represjonuje Grzegorza Niedźwieckiego dwanaście lat i nakłada na niego sankcje z naruszeniemwarunków odpowiedzialności karnej w związku z brakiemczynu zabronionego? Stalinowscy zbrodniarze.

Kto jest odpowiedzialny za sfingowane procesy karne (II K 851/18,II K 38/19,II K 900/19)?

Tylko i wyłącznie sędziowie (działający w zmowie z prokuratorami), stosujący obstrukcję, uporczywie nękający Grzegorza Niedźwieckiego, nieprzestrzegający zasad działania organów państwa, obowiązku przestrzegania prawa, niedopełniający obowiązku i przekraczający uprawnienia.

 

Pokonałem teoretycznie mafię po4156 dniachco stanowi 11 lat, 4 miesiące i 18 dni (związek przyczynowo-skutkowy). Teoretycznie, ponieważ mafia ma takie zasady, że porażkę obraca z naruszeniemPolskiej Karty Praw Ofiaryw zwycięstwo.

 

Stanowisko to, oparte o fakty, jest zawiadomieniem o przestępstwach niedopełnienia obowiązku, poświadczenia nieprawdy, przekroczenia uprawnień, i fałszywego oskarżenia oraz działania na szkodę interesu publicznego, które w państwie prawa winny być ścigane z urzędu.

Prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa w tej sprawie, bądź umorzy dochodzenie będzie miał współudział w terrorze państwowym, w zbrodniach stalinowskich.

 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 
Wezwanie-do-naprawienia-szkody

Zbrodnie-stalinowskie

Zbrodniarze-osądzają

Pokonać-mafię

 

Warto być przyzwoitym.

 

2020-10-13

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” -4939 dnico stanowi 13 lat, 6 miesięcy i 7 dni represjonowany[1] Nie ma skutku bez przyczyny

Wyżej wskazane procesy karne są skutkiem prowadzenia postępowań egzekucyjnych czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczymI C 1062/08, sprzecznie z prawem (videI Co 2801/12 orazI Co 154/20 w zw. z uchwałą SNIII CZP 23/06), w sposób upokarzający dwanaście lat Grzegorza Niedźwieckiego i na ławie oskarżonych, winni stanąć sprawcy, czyli sędziowie postępowań I Co 3259/08Lucyna Mikołajczak (Domagała),Paweł Siwek oraz I Co 441/16Paweł Woźniak.

Polska Karta Praw Ofiary

5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

 

KOMENTARZE

 • To cena immunitetów
  Ferowanie i akceptowanie nielegalnych, skrytobójczych wyroków bez faktu czynu zabronionego jest przekroczeniem uprawnień, to niedopełnienie obowiązków, gangsterstwo, zbrodnie stalinowskie.
 • Skarga
  Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi

  Skarga
  na zaniechanie obligatoryjnego wznowienia postępowania II K 851/18 na podstawie art. 540 § 1 pkt 2a) k.p.k., wobec faktu, że skazany nie popełnił czynu.
  Nielegalnie skazany Grzegorz Niedźwiecki złożył dnia 12 lipca 2020 r. wniosek o wznowienie postępowania. Minęło trzy miesiące, a sprawa nie nabrała biegu.
  Jest to rażące naruszenie prawa do obrony i celów postępowania karnego.

  Grzegorz Niedźwiecki

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30