Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
307 postów 218 komentarzy

Mein Kampf

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Trzeba stworzyć państwo podziemne. Współczesne AK. Własny IPN. Adresy, kontakty. I na barykady, a potem demokracja. Nie słuchać bolszewickiej propagandy banksterów o pluralizmie.

 

W dziesiątce najlepiej uzbrojonych państw świata są Rosja, Chiny, Niemcy, Turcja i Izrael. Państwo polskie nie zostanie jednak rozebrane ponownie militarnie. Rozgrabią nas łotry ekonomicznie przy pomocy volksdeutschów. Przy bezmyślnej i egoistycznej kolaboracji głodnych rodzimych baronów partyjnych i próżnych prokuratorskich oraz sędziowskich funkcjonariuszy. Klienteli władzy, opryszków i żuli z prymitywnego układu zamkniętego i państwa w państwie.

Niemcy mają wiele wspólnego z Żydami. Nie tylko Adolfa Hiedlera (Rothschilda). Niemcy umieją robić interesy. Sprzedawali np. stal i budowali w Imperium Osmańskim kolej bagdadzką przed i w trakcie rzezi chrześcijańskich Ormian. Tak. „Tureckim” sojusznikom z I wojny światowej. Niemcy mówią, że przegrali wojnę, ale i tak Polacy będą im dupy podcierać. Gdyby Polacy mieli większy przyrost naturalny, to mogli byśmy zastąpić Turków w Niemczech.

Jeśli wybuchnie jakaś wojna militarna to nie należy mordować najeźdźców. Należy strzelać do tych, co do niej doprowadzą. Do twórców biedy. Do bezkarnych dewastatorów majątku narodowego i zabójców narodu. Do masonów i wyśledzonych przestępców w togach. Do tych gangsterów z polskimi paszportami co mają immunitety. Do liderów I, II i III władzy. Nie powinno być grubej kreski i kontraktów dla bolszewickich zbrodniarzy. Na ich szczęście nie mam pozwolenia na broń.

Nie Ruski, nie Niemiec, nie Żyd na wykańcza. To są tylko rybacy. Źli Polacy i sprzedajne służby specjalne dają im wędki. Może nie wszyscy są oprawcami, ale za milczenie i akceptację zła trzeba ponieść odpowiedzialność zbiorowo. Ani prośby, ani groźby, ani modły ich nie nauczą pokory. Trzeba im pomóc wykończyć się ekonomicznie. Nie bać się emigracji, Brata Alberta i więzień. Trzeba stworzyć państwo podziemne. Współczesne AK. Własny IPN. Adresy, kontakty. I na barykady, a potem demokracja. Nie słuchać bolszewickiej propagandy banksterów o pluralizmie.

 

socjolog

Życie odbiera sobie ponad 6 tys. osób rocznie

KOMENTARZE

 • autor
  Widać emocje.
  Tyle, że nie tedy droga.
  Każda tajna organizacja musi mieć strukturę hierarchiczną opartą na zaufaniu.
  Z racji tajności każda taka struktura jest łatwa do penetracji i przejęcia kierownictwa przez przeciwnika.

  Zatem; tylko jawność jest metodą walki - to najsilniejsza broń. Bo wszyscy kryjący się po katach są widoczni i sami wskazują swą rolę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:29:56
  ----------POPIERAM !
 • -------------TYLKO POD !!! jego ZNAKIEM
  http://www.youtube.com/watch?v=r-flwQNYiTs&feature=player_embedded
 • @ninanonimowa 11:25:54
  Pani Nino, wybaczy Pani ale z Pani okrzykami, wykrzyknikami i ze stale włączonym capslockiem jest Pani żywym obrazem spokoju o który apeluje Pan Wojtas.
 • wa Stankiewicz: “Musimy się zastanowić jak tworzyć alternatywne struktury państwa — być może nawet podziemnego.”
  ~
  Ewa Stankiewicz:

  Ludzie wiedzą kim jest Tusk — nie wiedzą kim jest Bronisław Komorowski, który jest znacznie groźniejszy.

  Jeśli to był zamach — to świadczy to o tym, że rządzą nami ludzie, którzy reprezentują obce interesy w Polsce. albo są szantażowani...

  Musimy organizować struktury państwa.

  Musimy się zastanowić, jak tworzyć alternatywne struktury państwa — być może nawet podziemnego.

  Oni nie odddzą władzy…

  Ewa Stankiewicz: Jaka przyszłość dla patriotów?

  https://www.youtube.com/watch?v=DEZcIZivE-Q&feature=player_embedded
 • @Ptasznik z Trotylu 11:41:09
  ---Drogi Panie !! :))) jak to mówił nieżyjący Pan Larkowski :
  --------SŁOWEM nawet się MASZERUJE ! -- od kropki do przecinka -okrąglutko ... usyyyyyyypiająco też można --duże litery stosuję dla -WYTŁUSZCZENIA !! zaakcentowania !! poprawność zostawiam -poprawnym ;;)))
 • Jak taki Andy-aandy wam zorganizuje państwo podziemne, to długo wy nie pożyjecie.
  Lepper zrobił ten błąd że zwrócił się o pomoc do Sakiewicza, i po kilku miesiącach już nie żył. Całe to środowisko, to klasyczna V Komenda WiN, zwabiają patriotów, rozpracowują, a późnij likwidują. Klasyka tego typu agentury.
 • nauczyciel Donalda Tuska
  ~
  ustave Le Bon, człowiek, którego prace ponoć inspirowały dwóch wybitnych praktyków myśli lewicowej, Hitlera i Stalina, opracował pouczające studium rozniecania nienawiści mas.

  Budowania poparcia politycznego na strachu przed opozycją, a nie dążeniu do wspólnych celów.

  Przypadek rządów PO można potraktować jako modelowe studium Le Bona. Dwa wątki w ambergoldowym przemówieniu premiera zachęciły mnie do powtórnej lektury książki francuskiego psychologa. Obrona syna i obrona Polski. Sprowadzanie ataków na nieudolny aparat państwa do ataku na świętość – miłość rodzicielską, i „nie dajmy sobie wmówić, że Polska jest błędem".

  „Nieważne, jak absurdalne są zarzuty, ważne, że konsekwentnie powtarzane. W efekcie nawet najdrobniejsza próba kwestionowania decyzji rządu wywołuje wściekłość mas" – pisał Le Bon. Oczywiście nie mógł przewidzieć ani oskarżeń, że to PiS odpowiedzialne jest za aferę Amber Gold, bo za jego rządów mieliśmy pierwsze wyroki, ani tym bardziej wyrzekania na opozycję zadającą natrętne pytania. Le Bon jednak genialnie opisał logikę działań polskiego rządu.

  „Tłum w swojej masie kieruje się wartościami materialnymi, a nie moralnymi"
  (...)

  Tomasz Wróblewski 31-08-2012

  Cytat za:
  http://www.rp.pl/artykul/929191.html
 • @vortex 12:57:39
  Napisał:
  "o klasyczna V Komenda WiN, zwabiają patriotów, rozpracowują, a późnij likwidują. Klasyka tego typu agentury."

  Typowe bolszwixckie brednie wypisywane przez sowiecko-rosyjską agenturę...
 • Kto i dla­cze­go w III RP boi się le­gen­dy o „Szty­let­ni­kach”?
  Od kie­dy na ro­syj­skich ba­gne­tach za­in­sta­lo­wa­no w Pol­sce rzą­dy zdraj­ców, za­pa­dła o „Szty­let­ni­kach” ci­sza, któ­ra w bar­dzo wy­mow­ny spo­sób obo­wią­zu­je tak­że w III RP.
  „Szty­let­ni­cy” wy­ko­na­li w la­tach 1862-64 po­nad ty­siąc wy­ro­ków. By­ła to kon­spi­ra­cja w kon­spi­ra­cji i dla­te­go nie pro­wa­dzi­li oni żad­nej do­ku­men­ta­cji, a hi­sto­ry­cy do dzi­siaj nie zna­ją więk­szo­ści ich na­zwisk oraz dal­szych lo­sów.

  Ci mło­dzi chłop­cy by­li zwy­kły­mi cze­lad­ni­ka­mi z róż­nych warsz­ta­tów, do­roż­ka­rza­mi, szew­ca­mi i cy­ru­li­ka­mi, a dla zwięk­sze­nia po­stra­chu swo­je ak­cje naj­czę­ściej prze­pro­wa­dza­li w bia­ły dzień i nie­rzad­ko przy świad­kach.

  Ich bra­wu­ra i po­my­sło­wość do­pro­wa­dzi­ły do ta­kiej sy­tu­acji, że ża­den miej­sco­wy zdraj­ca al­bo ge­ne­rał lub ofi­cer car­skiej po­li­cji, po­bor­ca po­dat­ko­wy czy kto­kol­wiek współ­pra­cu­ją­cy z za­bor­cą nie był pe­wien dnia ani go­dzi­ny i drżał ze stra­chu w oba­wie, że zbli­ża­ją­cy się aku­rat po­li­cjant, urzęd­nik, lo­kaj al­bo do­stoj­na da­ma nio­są mu wła­śnie śmierć.

OSTATNIE POSTY

więcej
 • PRAWO

  Bawią was te bolszewickie zbrodnie?

  To ja prowadzę sprzecznie z prawem trzynaście lat egzekucję czynności zastępowalnej? Kiedyś za to odpowiecie, możecie być pewni. Życzę wam koronawirusa (COVID-19), może mniej ludzi uśmiercicie. czytaj więcej

 • PRAWO

  Czy można znieważyć oprawcę?

  Wyroki są nielegalne, ponieważ Grzegorz Niedźwiecki jest ofiarą, a nie sprawcą. Jesteście mi winni 20.000 zł za 27 przewlekłość postępowania I Co 441/16 – I Co 154/20 (II S 21/20 – art. 2 ust. 2 ustawy o skardze). Naprawcie fundament, a znikną skutki czytaj więcej

 • PRAWO

  Oświadczenie w związku z mafijnymi wyrokami

  Zostałem skazany, na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, za zbrodnie tych, co mnie skazali. Dysydenci Solidarności to pikuś przy mnie. Sądzą współczesne Marie Gurowskie Sand, Fajgi Mindla, Janowie Hryckowianie i Stefanowie Michniki czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30